Usługa - KURS PRAWO JAZDY KAT.CE z KWALIFIKACJĄ WSTĘPNĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ PRZYSPIESZONĄ z EGZAMINAMI PAŃSTWOWYMI - JASŁO

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców Renoma Tadeusz Dzięglewicz

4.5/5 z 205 ocen

Tytuł KURS PRAWO JAZDY KAT.CE z KWALIFIKACJĄ WSTĘPNĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ PRZYSPIESZONĄ z EGZAMINAMI PAŃSTWOWYMI - JASŁO

Numer usługi 2020/08/05/19861/606916

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców Renoma Tadeusz Dzięglewicz

Miejsce usługi Jasło

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 800,00 zł netto za osobę

3 800,00 zł brutto za osobę

63,33 zł netto za osobogodzinę

63,33 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Ukończone 21 lat

Posiadanie prawa jazdy kat. C.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 08-09-2020
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja 11/2013 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 16.09.2013r na podstawie art. 68b ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r nr 256, poz. 2572 ze zm.), § 16 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003r w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 227, poz. 2247)
Zakres uprawnień: Kurs na prawo jazdy kat. A1 – 50 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. A – 50 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. B – 60 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. BE – 35 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. C – 50 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. CE – 45 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. D – 60/80 godzin, Kursy kwalifikacji zawodowych: Kwalifikacja wstępna kat. C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E – 280 godzin, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E – 140 godzin,

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie prawo jazdy kat.C + E zawiera  25 godz. zajęć praktycznych.

Szkolenie Kwalifikacja wstępna uzupełniajaca przyśpieszona  C1, C1+E, C, C+E zawiera: 32,5 h zegarowych zajęć teoretycznych i 2,5 h zegarowych zajeć praktycznych w warunkach drogowych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
KWUP
Data realizacji zajęć
09-09-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
KWUP
Data realizacji zajęć
10-09-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
KWUP
Data realizacji zajęć
11-09-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
KWUP
Data realizacji zajęć
14-09-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
KWUP
Data realizacji zajęć
15-09-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
04:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Prawo jazdy kat.C+E nie zawiera części teoretycznej.Posiada część praktyczną ,tj 25 godz.jazdy z instruktorem w warunkach drogowych i na placu manewrowym.Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona zawiera 32.5 godz.zajęć teoretycznych i 2,5 godz.zajęć praktycznych. Zajęcia teoretyczne obejmują: szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa-12 godz.,stosowanie przepisów-10 godz.,bezpieczeństwo,obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia,ruchu drogowego i środowiska-10,5 godz.Zajęcia praktyczne obejmują 2,5 godz.jazdy z instruktorem w ruchu drogowym i na placu manewrowym.Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności do wykonywania zawodu kierowcy.

Efekty uczenia się

Wiedza i umiejętności do przyszłej pracy jako kierowca zawodowy kat. C+E

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

TAK

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację KAT. CE - WORD w KROŚNIE, KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA - KOMISJA EGZAMINACYJNA POWOŁANA PRZEZ WOJEWODĘ
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Prawo jazdy - STAROSTA POWIATOWY/PREZYDENT MIASTA/ Świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowców - WOJEWODA PODKARPACKI
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto 63,33 zł
Koszt osobogodziny brutto 63,33 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Kadyiego 12, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie

jak wyżej

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Andrzej Kras

Andrzej Kras

Instruktor nauki jazdy od ponad 20 lat,wykładowca-trener z zakresu kwalifikacji
Instruktor nauki jazdy od ponad 20 lat,wykładowca-trener z zakresu kwalifikacji od 2010 r
średnie
Instruktor nauki jazdy od ponad 20 lat,wykładowca-trener z zakresu kwalifikacjiod 2010 r

Zdjęcie Tadeusz Dzięglewicz

Tadeusz Dzięglewicz

Instruktor nauki jazdy wszystkich kategorii, wykładowca - trener z zakresu kwalifikacji
Instruktor nauki jazdy od ponad 35 lat, wykładowca - trener z zakresu kwalifikacji od 2010r
średnie
Instruktor nauki jazdy od ponad 35 lat, wykładowca - trener z zakresu kwalifikacji od 2010r

Zdjęcie Tomasz Dzięglewicz

Tomasz Dzięglewicz

Instruktor nauki jazdy kat.B,C,C+E-trener z zakresu kwalifikacji
Instruktor nauki jazdy od ponad 15 lat-trener z zakresu kwalifikacji od 2010 r.
średnie
Instruktor nauki jazdy od ponad 15 lat-trener z zakresu kwalifikacji od 2010 r.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Tadeusz Dzięglewicz

Tadeusz Dzięglewicz

email: osk.renoma@interia.pl

tel: 607936988

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Jak wyżej

Informacje dodatkowe

Szczegółowy harmonogram szkolenia jest ustalany indywidualnie z każdym uczestnikiem i jest dostosowany do jego dostępności czasowej po zakończonej teorii w terminie  do 30.11.2020

Cena obejmuje cenę kursu na kat.C+E wraz z egzaminem państwowym,oraz kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną z egzaminami państwowymi.

Cena nie zawiera badań psychologicznych i lekarskich.

Do kadry instuktorskiej dołączamy:

Jolanta Skóra, Sylwester Drapich, Szymon Pruchnik

- Notatnik i długopis

- Podręczniki na  kwalifikację kat. C1, C1+E, C, C+E

 

 

Ciasteczka>