Usługa - Pakiet usług: Prawo jazdy kat. C z Kwalifikacją Wstępną Przyspieszoną kat.C

Logo Robert Mazur Lubuskie Centrum Ekspertów Samochodowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "RONDO"

5/5 z 1 ocen

Tytuł Pakiet usług: Prawo jazdy kat. C z Kwalifikacją Wstępną Przyspieszoną kat.C

Numer usługi 2020/08/04/8759/606737

Dostawca usług Robert Mazur Lubuskie Centrum Ekspertów Samochodowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "RONDO"

Miejsce usługi Zielona Góra

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

6 500,00 zł netto za osobę

6 500,00 zł brutto za osobę

34,21 zł netto za osobogodzinę

34,21 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby posiadające kategorię B prawa jazdy, w wieku od 21 lat.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 2
Data zakończenia rekrutacji: 17-08-2020
Liczba godzin usługi: 190
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres tematyczny Kursu kat. C w wymiarze 50h:

TEMATYKA ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH (20h po 45 min.):

1. Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej:

 • znaki i sygnały drogowe,
 • manewry podstawowe,
 • zasady ruchu na skrzyżowaniach,
 • przepisy porządkowe,
 • wyposażenie pojazdu, masy i wymiary pojazdu,
 • zasady dotyczące rodzaju transportu, czasu pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów.

2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym:

 • zasady zachowania szczególnej ostrożności,
 • odstępy i hamowanie pojazdu,
 • pola widzenia kierowców,
 • technika kierowania pojazdem.

3. Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych:

 • zachowanie kierowcy w razie awarii lub wypadku,
 • spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji w zakresie czasu reakcji oraz zmian w zachowaniu za kierownicą, spowodowanych wpływem alkoholu, leków i produktów leczniczych, stanem świadomości i zmęczeniem,
 • akcje ratunkowe po wypadku.

4. Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu:

 • czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób, załadunek i rozładunek pojazdu, odpowiedzialność kierowcy/posiadacza pojazdu,
 • dokumenty dotyczące pojazdu i transportowe, wymagane w krajowym i międzynarodowym przewozie rzeczy i osób,
 • aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze, konserwacja i naprawy bieżące.

TEMATYKA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH (30h po 60 min.):

1. Zajęcia na placu manewrowym:

 • przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu,
 • ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu,
 • parkowanie skośne, prostopadłe i równoległe,
 • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

2. Zajęcia w ruchu drogowym:

 • wjazd na drogę z obiektu przydrożnego,
 • jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi,
 • jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi,
 • jazda drogami jednokierunkowymi,
 • przejazd przez skrzyżowania równorzędne,
 • przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami drogowymi,
 • przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną,
 • przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy,
 • przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe,
 • przejazd przez przejścia dla pieszych,
 • przejazd przez tunel, torowisko kolejowe,
 • przejazd obok przystanku autobusowego,
 • wykonanie manewrów wyprzedzania, omijania, wymijania,
 • wykonanie manewrów zmiany pasa ruchu, zmiany kierunków jazdy w prawo i w lewo,
 • wykonywanie manewrów zawracania,
 • hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu,
 • hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych,
 • zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy,
 • korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem.

Zakres tematyczny Kursu Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona w wymiarze 140h:

Zajęcia teoretyczne (130h po 60min.):

Część podstawowa:

Blok 1.1. Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania

Blok 1.2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom

Blok 2.1. Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad

Blok 3.1. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy

Blok 3.2. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów

Blok 3.3. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym

Blok 3.4. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych

Blok 3.5. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych

Blok 3.6. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika

Część specjalistyczna:

Blok 1.3. Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu

Blok 1.4. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych

Blok 2.2. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów

Blok 3.7. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku

Zajęcia praktyczne (10h po 60 min.):

Zajęcia w ruchu drogowym:

Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu

Umiejętność  optymalizacji  zużycia  paliwa  oraz  jazda  w  warunkach specjalnych

Zajęcia w warunkach specjalnych prowadzonych na odpowiednio wyposażonym torze:

Umiejętność  optymalizacji  zużycia  paliwa  oraz  jazda  w  warunkach specjalnych

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - teoria
Data realizacji zajęć
17-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - teoria
Data realizacji zajęć
18-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - teoria
Data realizacji zajęć
19-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - teoria
Data realizacji zajęć
20-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - teoria
Data realizacji zajęć
21-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - teoria
Data realizacji zajęć
22-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - teoria
Data realizacji zajęć
23-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - teoria
Data realizacji zajęć
24-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - teoria
Data realizacji zajęć
25-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - teoria
Data realizacji zajęć
26-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - teoria
Data realizacji zajęć
27-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - teoria
Data realizacji zajęć
28-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - teoria
Data realizacji zajęć
29-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - teoria
Data realizacji zajęć
31-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - teoria
Data realizacji zajęć
01-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - teoria
Data realizacji zajęć
02-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - teoria
Data realizacji zajęć
03-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - teoria
Data realizacji zajęć
04-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - teoria
Data realizacji zajęć
07-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - teoria
Data realizacji zajęć
08-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - teoria
Data realizacji zajęć
09-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - teoria
Data realizacji zajęć
10-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem ciężarowym powyżej 3,5 tony.
Uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze, a także przepisów ruchu drogowego. Uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności a także kompetencje społeczne teoretyczne i praktyczne do prowadzenia pojazdu ciężarowego powyżej 3,5 tony.
Uczestnik kursu kwalifikacji zdobędzie wiedzę i umiejętności z takich tematów jak: poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania, poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących na bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom, poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad, uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy, umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów, umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym, świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych, umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych, umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika, umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu, umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych, poznanie przepisów regulujących przewóz towarów, poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku.
Celem kursu jest nabycie kompetencji społecznych takich jak umiejętność wprowadzenia w życie zasad kulturalnego zachowania się na drogach, respektowania praw innych kierowców, samokształcenia poprzez szkolenia i kursy.

Efekty uczenia się

Uczestnik kursu został przygotowany do poruszania się pojazdami ciężarowymi powyżej 3,5 t DMC, a także został przygotowany do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego wykonującego przewozy zarobkowe.

Efektem kształcenia było:

Uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem ciężarowym powyżej 3,5 tony.

Uczestnik nabył wiedzę teoretyczną z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze a także przepisów ruchu drogowego.

Uczestnik zdobył wiedzę i umiejętności, a także kompetencje społeczne teoretyczne i praktyczne do prowadzenia pojazdu ciężarowego powyżej 3,5 tony.

Uczestnik kursu kwalifikacji zdobył wiedzę i umiejętności z takich tematów jak: poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania, poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących na bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom, poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad, uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy, umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów, umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym, świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych, umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych, umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika, umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu, umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych, poznanie przepisów regulujących przewóz towarów, poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku.

Celem kursu było nabycie kompetencji społecznych takich jak umiejętność wprowadzenia w życie zasad kulturalnego zachowania się na drogach, respektowania praw innych kierowców, samokształcenia poprzez szkolenia i kursy.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 34,21 zł
Koszt osobogodziny brutto 34,21 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Stanisława Staszica 9/AB/U-7, 65-001 Zielona Góra, woj. lubuskie

Zajęcia teoretyczne: 65-001 Zielona Góra, ul. Staszica 9AB/U-7; Zajęcia praktyczne: 65-001 Zielona Góra, ul. Dąbrówki 5 - plac manewrowy przy sklepie Carrefour; Zajęcia praktyczne - jazdy specjalne - ODTJ Tomaszowo - 68-114 Tomaszowo, ul. Leśna 20

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Rzutnik, indywidualne stanowisko z komputerem. Zajęcia prowadzone w podwyższonym rygorze sanitarnym w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Sandra Rybarczyk

Sandra Rybarczyk

Trener prowadzący zajęcia teoretyczne w ramach Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej
4 lata
średnie techniczne
3 lata

Zdjęcie Robert Mazur

Robert Mazur

Trener prowadzący zajęcia teoretyczne w ramach Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej
23 lata
Wyższe techniczne
9 lat

Zdjęcie Zdzisław Szczepaniak

Zdzisław Szczepaniak

Instruktor kat. A, B, C, C+E
pow. 25 lat
średnie techniczne
25 lat

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Sandra Rybarczyk

Sandra Rybarczyk

email: rondob@op.pl

tel: +48 537 462 949

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Badanie psychologiczne

Badanie lekarskie dla kategorii C prawa jazdy

Badanie lekarskie dla szkolenia Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona

1 fotografia

Nr PKK w Wydziale Komunikacji w miejscu stałego zameldowania

Cena szkolenia Kwalifikacja wstępna przyspieszona wynosi 3500 zł, w tym:

Cena szkolenia 2800 zł, cena egzaminu państwowego - 700 zł

Cena szkolenia Prawo jazdy kat.C wynosi 3000 zł, w tym:

Cena szkolenia 2770 zł, cena egzaminu państwowego teoretycznego 30 zł, cena egzaminu państwowego praktycznego 200 zł

Po ukończeniu szkolenia Prawo Jazdy kat. C - uczestnik dokonuje zapisu na egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Po ukończeniu szkolenia Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przysp[ieszonej dla uczestnika zostanie wyznaczony termin egzaminu państwowego teoretycznego w siedzibie Podmiotu Realizującego Usługę - termin egzaminu zostanie ustalony przez Lubuski Urząd Wojewódzki i przeprowadzony przez Komisję Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informacje dodatkowe

Zajęcia teoretyczne kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej obejmują 130 godzin zegarowych przy wykorzystaniu indywidualnego stanowiska komputerowego, zajęcia praktyczne obejmują 10 godzin zegarowych zajęć praktycznych - w tym 8h w formie jazd drogowych i 2h w formie jazd specjalnych na torze ODTJ.

Zajęcia w ramach kursu Prawo Jazdy kat. C - 20 godzin lekcyjnych po 45 minut zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zegarowych zajęć praktycznych.

Jazdy praktyczne zostaną przeprowadzone po zakończeniu części teoretycznej wg indywidualnych ustaleń z instruktorem po zakończeniu zajęć teoretycznych od 10.09.2020 roku do dnia 30.09.2020 roku.

Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.

Data zakończenia kursu może się wydłużyć lub skrócić w przypadku zdarzeń niezależnych od podmiotu realizującego usługę.

Podręcznik kat. C i C+E wydawnictwa E-Kierowca

Podręcznik Kwalifikacja Wstępna wydawnictwa E-Kierowca

Ciasteczka>