Usługa - Prawo jazdy kat B - Kierunek Kariera,

Logo Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX

4.5/5 z 339 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat B - Kierunek Kariera,

Numer usługi 2020/08/04/21891/606408

Dostawca usług Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 220,00 zł netto za osobę

2 220,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby chcące nabyć uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym o dmc (dopuszczlna masa całkowita)  do 3,5t.

"Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera "

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 11-08-2020
Liczba godzin usługi: 74
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja NP.546.3.2013.ME z dnia 18 lutego 2013 r. wydana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty
Zakres uprawnień: Szkolenie kandydatów na kierowców kategorii B prawa jazdy

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie podstawowe w zakresie kat.B prawa jazdy składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.  Szkolenie teoretyczne prowadzone jest  w formie wykładów zgodnie z harmonogramem zajęć. Zajęcia praktyczne odbywają się w ruchu drogowym jak i na placu manewrowym. Szkolenie praktyczne realizowane jest po zakończeniu części teoretycznej.

Ilość godzin szkolenia:

Zajęcia teoretyczne - 30 godzin lekcyjnych

Zajęcia praktyczne – 40 godzin lekcyjnych (30 godzin zegarowych)

Egzaminy wewnętrzne - 4 godz

Program usługi:

 1. Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej
 2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym
 3. Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych
 4. Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu
 5. Plac manewrowy
 6. Ruch drogowy
 7. Egzamin wewnętrzny

Zajęcia praktyczne ustalane będą w biurze ośrodka indywidualnie dla każdego z uczestników .

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
13-08-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
14-08-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
20-08-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
05:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
21-08-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
05:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kat B, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu poprzez wyposażenie tych osób w wiedzę i umiejętności ujęte w charakterystyce absolwenta kursu. Celem szkolenia jest również przygotowanie kursantów do złożenia egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego z prawa jazdy kat B.

Efekty uczenia się

Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu m.in.: przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i eksploatacji pojazdu oraz umiejętności praktycznej jazdy samochodem osobowym.

 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 220,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 220,00 zł
Koszt osobogodziny netto 30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 30,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

os. 2 Pułku Lotniczego 47a/4, 31-870 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia teoretyczne: Kraków, os.2 Pułku Lotniczego 47a, Kraków, ul.Meissnera 32 Zajęcia praktyczne: Kraków, ul. Łowińskiego 2, gm. Kraków

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Laboratorium komputerowe
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jan Wrzodek

Jan Wrzodek

Instruktor / wykładowca nauki jazdy kat.A, B, B+E, C, C+E, D
Od 1996 r - instruktor nauki jazdy oraz właściciel ośrodka szkolenia kierowców
średnie techniczne
Szkolenie kandydatów na kierowców kat A,B,C,D,E

Zdjęcie Jan Niesiołowski

Jan Niesiołowski

Instruktor / wykładowca nauki jazdy kat.A, B, C, D
Instruktor nauki jazdy z wieloletnim doświadczeniem
wyższe

Zdjęcie Dawid Wrzodek

Dawid Wrzodek

Instruktor / wykładowca nauki jazdy kat. B,
Instruktor nauki jazdy z ponad 5 - letnim doświadczeniem
średnie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Barbara Połetek

Barbara Połetek

email: szkoleniacodex@interia.pl

tel: 508 868 877

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Wymagania:

 • minimalny wiek: 17 lat i 9 miesięcy (zgoda opiekuna prawnego)
 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK ) - kat B

Po zakończeniu szkolenia uczestnik projektu jest zobowiązany do

 • wypełnienia ankiety
 • przystąpienia do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w terminie zgodnie z umowa zawartą z WUP.

 Koszt egzaminu państwowego:

 • 30 zł  -  egzamin teoretyczny
 • 140zł  -  egzamin praktyczny

Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego; opłata egzaminacyjna poza systemem bonów szkoleniowych, 

Informacje dodatkowe

"Zawarto umową z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera"

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbedzie się po zakończeniu części teoretycznej.

Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego; opłata egzaminacyjna poza systemem bonów szkoleniowych, Koszt egzaminu: teoria 30zł, praktyka:140zł

Pozostali instruktorzy: Katarzyna Kurek, Janusz Samborek, Łukasz Klupa, Krzysztof Kusion, Sebastian Surówka, Krzysztof Kacała, Krzysztof Bochenek, Marcin Korczak, Mateusz Mielnik, Janusz Nowobilski,  Wojciech Kędys, Michał Pazdalski

Ratownik medyczny

 

Podręcznik kursanta wraz z dostępem do bazy pytań egzaminacyjnych przez internet, długopis

Ciasteczka>