Usługa - Diagnostyka i terapia w zakresie kończyny górnej

Logo Rozwój Organizacji Aleksandra Suchowiejko

5/5 z 312 ocen

Tytuł Diagnostyka i terapia w zakresie kończyny górnej

Numer usługi 2020/08/04/43889/606402

Dostawca usług Rozwój Organizacji Aleksandra Suchowiejko

Miejsce usługi Mikołów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 600,00 zł netto za osobę

3 600,00 zł brutto za osobę

225,00 zł netto za osobogodzinę

225,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Terapeuci i fizjoterapeuci.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 16-01-2021
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

  PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ I 
    1. 
Elementy anatomii kończyny górnej.
    2. Rozwój sprawności ręki.
    3. Rozwój fizjologiczny chwytów podstawowych ręki.
    4. Rola wybranych odruchów pierwotnych w aspekcie rozwoju sprawności ręki.
    5. Wpływ patologicznego rozwoju odruchowego na sprawność ręki.
    6. Wybrane patologie w zakresie sprawności ręki.

DZIEŃ II
    1. Diagnostyka w zakresie sprawności ręki:
      - napięcie mięśniowe,
      - siła mięśniowa,
      - zakresy ruchu,
      - czucie powierzchniowe,
      - czucie głębokie
    2. Wprowadzenie do grafomotoryki:
      - rozwój chwytu pisarskiego,
      - optymalizacja w aktywnościach grafomotorycznych.
    3. ICF w tworzeniu planu terapii ręki.
    4. Sposoby oddziaływań w zakresie zdiagnozowanych patologii
    5. Elementy terapii lustrzanej w stymulacji zaburzeń czucia
    6. Przykłady wykorzystania zabawek w terapii ręki.
    7. Przykłady zabaw trenujących sprawność manualną ręki.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Elementy anatomii kończyny górnej.
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Rozwój sprawności ręki
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Rozwój fizjologiczny chwytów podstawowych ręki.
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Rola wybranych odruchów pierwotnych w aspekcie rozwoju sprawności ręki.
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Wpływ patologicznego rozwoju odruchowego na sprawność ręki.
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Wybrane patologie w zakresie sprawności ręki.
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
14:45
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka w zakresie sprawności ręki:       - napięcie mięśniowe,       - siła mięśniowa,       - zakresy ruchu,       - czucie powierzchniowe,       - czucie głębokie.
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do grafomotoryki:       - rozwój chwytu pisarskiego,       - optymalizacja w aktywnościach grafomotorycznych.
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
ICF w tworzeniu planu terapii ręki.
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Sposoby oddziaływań w zakresie zdiagnozowanych patologii
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Elementy terapii lustrzanej w stymulacji zaburzeń czucia
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przykłady wykorzystania zabawek w terapii ręki.
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przykłady zabaw trenujących sprawność manualną ręki.
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie diagnostyki i terapii kończyny górnej. Dzięki szkoleniu uczestnik ma możliwość przećwiczyć formy pracy terapeutycznej w zakresie patologii kończyny górnej. Szkolenie wprowadza w metody diagnozy oraz sposoby indywidualnego dobierania terapii. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał elementy anatomii kończyny górnej, zasady rozwoju sprawności ręki, rozwój i rodzaje chwytów podstawowych ręki, rolę wybranych odruchów pierwotnych w aspekcie rozwoju sprawności ręki oraz wybrane patologie w zakresie sprawności mięśni i elementy terapii lustrzanej w stymulacji zaburzeń czucia. Uczestnik będzie umiał przeprowadzić proces diagnostyczny w zakresie sprawności ręki, stymulować rozwój chwytu pisarskiego u pacjentów oraz będzie w stanie stworzyć indywidualny plan terapii ręki wraz z doborem sposobów stymulacji. Uczestnik ponadto nabierze świadomości jak ważne jest indywidualne podejście do pacjenta i ustalenie indywidualnej terapii.

Efekty uczenia się

Wiedza: 

Po odbyciu szkolenia uczestnik: 

- pozna elementy anatomii kończyny górnej

- pozna zasady rozwoju sprawności ręki

- pozna rozwój i rodzaje chwytów podstawowych ręki

- pozna rolę wybranych odruchów pierwotnych w aspekcie rozwoju sprawności ręki 

- pozna wpływ patologicznego rozwoju odruchowego na sprawność ręki

- pozna wybrane patologie w zakresie sprawności mięśni

- pozna elementy terapii lustrzanej w stymulacji zaburzeń czucia

 

Umiejętności:

Po odbyciu szkolenia uczestnik: 

- będzie potrafił przeprowadzić proces diagnostyczny w zakresie sprawności ręki

- będzie potrafił stymulować rozwój chwytu pisarskiego u pacjentów

- będzie potrafił zoptymalizować aktywności grafomotoryczne

- będzie potrafił stworzyć plan indywidualnej terapii ręki

- będzie potrafił działać w zakresie zdiagnozowanych patologii

- będzie potrafił wykorzystać zabawki w terapii ręki

- będzie potrafił przeprowadzić zabawy trenujące sprawność manualną ręki 

 

Kompetencje społeczne:

Po odbyciu szkolenia uczestnik:

- zrozumie wagę pracy z patologią kończyny górnej

- zrozumie wagę indywidualnego doboru terapii do pacjenta

 

 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 225,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 225,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Okrzei 20, 43-190 Mikołów, woj. śląskie

Gabinet rehabilitacji FitFi, wejście znajduje się z tyłu kamienicy

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Emilia Mikołajewska

Emilia Mikołajewska

specjalista fizjoterapii - profesor Uniwersytetu w Katedrze Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukowo związana również z Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz międzynarodowymi grupami badawczymi: InteRDoCTor oraz IQ Healthcare.
Naukowiec, wynalazca, wieloletni praktyk, absolwentka wielu kursów, studiów podyplomowych, szkoleń oraz kierunku Ortoptyka. Autorka ponad 20 książek oraz ponad 400 artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych. Laureatka 25 nagród krajowych i zagranicznych. Członek Rad Wydawniczych i recenzent w czasopismach krajowych i zagranicznych, ekspert, recenzent i kontroler wniosków grantowych. Autorka kursów z obszaru nauk o zdrowiu.
Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu - kierunek fizjoterapia
Doktor nauk biologicznych - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Doktor habilitowany nauk o zdrowiu w zakresie nauk o zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wieloletni trener i szkoleniowiec.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Suchowiejko

Aleksandra Suchowiejko

email: aleksandra.suchowiejko@rozwojorganizacji.com

tel: 609614977

Ciasteczka>