Usługa - Arteterapia - warsztaty praktyczne

Logo Agnieszka Cieplik

4.9/5 z 2327 ocen

Tytuł Arteterapia - warsztaty praktyczne

Numer usługi 2020/08/04/11479/606329

Dostawca usług Agnieszka Cieplik

Miejsce usługi Gostyń

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

850,00 zł netto za osobę

850,00 zł brutto za osobę

70,83 zł netto za osobogodzinę

70,83 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 11 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Pracownicy przedszkoli i żłobków.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 18-09-2020
Liczba godzin usługi: 12
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Tematyka:

Pojęcie arteterapii. Cele i zadania terapii poprzez sztukę. Ewaluacja poglądów na temat arteterapii na przestrzeni ostatnich lat. Subdyscypliny arteterapii. Techniki arteterapii. Perspektywy i problemy rozwoju arteterapii. Sylwetka arteterapeuty. Pojęcie ekspresji twórczej i jej znaczenie w edukacji. Miejsce arteterapii w pracy pedagoga. Ćwiczenia praktyczne wykorzystujące poszczególne techniki arteterapeutyczne.

Sposoby weryfikacji efektow uczenia się:

- wypowiedź ustna

- aktywne uczestniczenie w tworzeniu projektu

- wykorzystania arteterapii w pracy z małym dzieckiem w żłobku i przedszkolu

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Praca własna na platformie e-learningowej w czasie rzeczywistym - http://platforma.betrained.edu.pl
Data realizacji zajęć
21-09-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Praca własna na platformie e-learningowej w czasie rzeczywistym - http://platforma.betrained.edu.pl
Data realizacji zajęć
23-09-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Praca własna na platformie e-learningowej w czasie rzeczywistym - http://platforma.betrained.edu.pl
Data realizacji zajęć
25-09-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Arteterapia – wyprowadzenie teoretyczne
Data realizacji zajęć
14-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne z zakresu wykorzystania elementów muzykoterapii i choreoterapii.
Data realizacji zajęć
14-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:35
Godzina zakończenia
12:05
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne z zakresu wykorzystania elementów plastykoterapii i biblioterapii.
Data realizacji zajęć
14-11-2020
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem edukacyjnym usługi jest zdobycie WIEDZY na temat terapii przez sztukę. Zdobycie UMIEJĘTNOŚCI wykorzystania elementów arteterapii w codziennej pracy edukacyjnej i wychowawczej. Nabycie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH konieczne w pracy arteterapeutycznej, które obejmują: trening rozwoju osobistego oraz warsztaty rozwijające metodyczne umiejętności pracy z grupą, konstruowania programów arteterapeutycznych, a także podejmowania oddziaływań z wykorzystaniem arteterapii i terapii zajęciowej.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się:

- zna podstawową terminologię arteterapii

- ma elementarną wiedzę o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach pedagogiki z arteterapią

- zna specyfikę komunikowania z wykorzystaniem technik arteterapii

- potrafi zaprogramować, ocenić przydatność typowych metod i procedur arteterapeutycznych do realizacji zadań związanych z rożnymi sferami działalności edukacyjnej oraz przeprowadzić zaprojektowane zajęcia

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie arteterapii, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejetności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Uczestnik usługi zdobędzie WIEDZĘ na temat terapii przez sztukę. Zdobędzie UMIEJĘTNOŚCI wykorzystania elementów arteterapii w codziennej pracy edukacyjnej i wychowawczej. Nabędzie KOMPETENCJE SPOŁECZNE konieczne w pracy arteterapeutycznej, które obejmują: trening rozwoju osobistego oraz warsztaty rozwijające metodyczne umiejętności pracy z grupą, konstruowania programów arteterapeutycznych a także podejmowania oddziaływań z wykorzystaniem arteterapii i terapii zajęciowej.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 850,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 850,00 zł
Koszt osobogodziny netto 70,83 zł
Koszt osobogodziny brutto 70,83 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Cukrownicza 1/5, 63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie

Żłobek "Hocki-Klocki"

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Zapewnienie warunków sanitarnych zgodnych z zaleceniami GIS w związku z pandemią COVID-19.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Maria Turek

Maria Turek

Absolwentka polonistyki na UW, ukończyła dwuletni Instruktorski Kurs Arteterapeutii Kultura przeciw Wykluczeniu, jest członkiem Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros". Uczestniczy również w szkoleniu na asystenta psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy oraz w 4-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Szkole Psychoterapii Gestalt. Odbyła liczne kursy i szkolenia z dramy, w tym Roczny Kurs Dramy w MCKIS, Kurs Dramy Stosowanej i wiele innych. Współpracowała z WCIES w Warszawie szkoląc nauczycieli. Prowadzi autorskie warsztaty z wykorzystaniem arteterapii i grupy arteterapeutyczne dla młodzieży.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Cieplik

Agnieszka Cieplik

email: a.cieplik@target-szkolenia.pl

tel: (+48) 531 386 326

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Godzina szkoleniowa wyrażona jest w jednostkach lekcyjnych i trwa 45 minut. 

Ciasteczka>