Usługa - Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodami MAG 135 oraz TIG 141

Logo Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

4.4/5 z 373 ocen

Tytuł Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodami MAG 135 oraz TIG 141

Numer usługi 2020/08/04/8917/606233

Dostawca usług Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

Miejsce usługi Piła

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 100,00 zł netto za osobę

3 100,00 zł brutto za osobę

13,19 zł netto za osobogodzinę

13,19 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie adresowane jest do osób chcących zdobyć kwalifikacje, wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie spawania blach i rur
spoinami pachwinowymi metodami MAG 135 oraz  TIG 141.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 31-08-2020
Liczba godzin usługi: 235
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie adresowane jest do osób chcących zdobyć kwalifikacje, wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie spawania blach i rur
spoinami pachwinowymi metodami MAG 135 i TIG 141. Szkolenie będzie prowadzone według zaleceń ujętych w wytycznych W-19/IS-41 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Program szkolenia obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych (45-minutowych) i 200 godz. zajęć praktycznych (60-minutowych). Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w formie wykładu połączonego z dyskusją. Uczestniczy/uczestniczki będą mieli mozliwość wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych. Zajęcia praktyczne obejmują zestawy ćwiczeń, przez które kolejne przechodzą kursanci pod nadzorem instruktora szkolenia. Wykonanie poszczególnych ćwiczeń poprzedzone jest omówieniem ćwiczenia (sposób przygotowania materiału, parametry spawania, technika wykonania złącza) oraz pokazem spawania przez instruktora. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania prac spawalniczych - spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodami MAG 135 i TIG 141 zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego. Urządzenia spawalnicze. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Bezpieczna praca na hali produkcyjnej. Materiały dodatkowe do spawania. Spawanie w praktyce. Oznaczanie i wymiarowanie spoin. Metody przygotowania złączy do spawania. Kwalifikowanie spawaczy. Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG. Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG. Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry. Elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania. Podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych, metody spawania, ochrona zdrowia. Spawalność, złącza spawane i odkształcenia złączy ze stali nierdzewnych. Materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych. Zajęcia praktyczne: instruktaż wstępny, napawanie, złącza teowe narożne, złącza teowe, złącza rurowe.

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym (test wiedzy) oraz praktycznym przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach - podmiot wpisany do Bazy Usług Rozwojowych. 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
31-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
01-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
02-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne i praktyczne (spawanie metodą MAG 135)
Data realizacji zajęć
03-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne i praktyczne (spawanie metodą MAG 135)
Data realizacji zajęć
04-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne i praktyczne (spawanie metodą MAG 135)
Data realizacji zajęć
07-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne i praktyczne (spawanie metodą MAG 135)
Data realizacji zajęć
08-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne i praktyczne (spawanie metodą MAG 135)
Data realizacji zajęć
09-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne i praktyczne (spawanie metodą MAG 135)
Data realizacji zajęć
10-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne i praktyczne (spawanie metodą MAG 135)
Data realizacji zajęć
11-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne i praktyczne (spawanie metodą MAG 135)
Data realizacji zajęć
14-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne i praktyczne (spawanie metodą MAG 135)
Data realizacji zajęć
15-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
07:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne (spawanie metodą MAG 135)
Data realizacji zajęć
16-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne (spawanie metodą MAG 135)
Data realizacji zajęć
17-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne (spawanie metodą MAG 135)
Data realizacji zajęć
18-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne (spawanie metodą MAG 135)
Data realizacji zajęć
21-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne (spawanie metodą MAG 135)
Data realizacji zajęć
22-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne (spawanie metodą MAG 135)
Data realizacji zajęć
23-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne (spawanie metodą MAG 135)
Data realizacji zajęć
24-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne (spawanie metodą MAG 135)
Data realizacji zajęć
25-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne (spawanie metodą MAG 135)
Data realizacji zajęć
28-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne (spawanie metodą TIG 141)
Data realizacji zajęć
28-09-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne (spawanie metodą TIG 141)
Data realizacji zajęć
29-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne (spawanie metodą TIG 141)
Data realizacji zajęć
30-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne (spawanie metodą TIG 141)
Data realizacji zajęć
01-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne (spawanie metodą TIG 141)
Data realizacji zajęć
02-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne (spawanie metodą TIG 141)
Data realizacji zajęć
05-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne (spawanie metodą TIG 141)
Data realizacji zajęć
06-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne (spawanie metodą TIG 141)
Data realizacji zajęć
07-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne (spawanie metodą TIG 141)
Data realizacji zajęć
08-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne (spawanie metodą TIG 141)
Data realizacji zajęć
09-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne (spawanie metodą TIG 141)
Data realizacji zajęć
12-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin
Data realizacji zajęć
12-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
00:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek/uczestników do wykonywania zawodu spawacza metodami MAG 135 oraz TIG 141 poprzez przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oznaczania i wymiarowania spoin, metod przygotowania złączy do spawania, budowy i użytkowania urządzeń do spawania, wykonywania spoin pachwinowych metodami MAG 135 i TIG 141. Po ukończeniu szkolenia absolwent/ka posiada WIEDZĘ: znajomość zasad i przepisów BHP oraz ochrony ppoż. i ergonomii w zakresie spawania; budowy i zasad obsługi sprzętu i osprzętu spawalniczego; materiałów podstawowych i dodatkowych stosowanych w procesach spawania; zasad i sposobów przygotowania elementów wykonanych z blach i rur do spawania spoinami pachwinowymi; procesów technologicznych i technik spawania elementów wykonanych z blach i rur spoinami pachwinowymi w różnych pozycjach spawania; zasad i metod oceny wizualnej złączy spawanych spoinami pachwinowymi. UMIEJĘTNOŚCI: wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i spawaniem elementów spoinami pachwinowymi metodami MAG 135 i TIG 141 w różnych pozycjach spawania (obsługa urządzeń, sprzętu i osprzętu spawalniczego, dobór materiałów podstawowych i dodatkowych; przygotowanie elementów przez oczyszczenie w obszarze spawania, dopasowanie i sczepianie; ocena wizualna wykonanego złącza). KOMPETENCJE SPOŁECZNE: współpraca w zorganizowanych warunkach pod kierunkiem innych osób.

Efekty uczenia się

Efektem usługi (produktem) będzie dokument potwierdzający kwalifikacje spawalnicze - świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza w metodzie MAG 135 oraz TIG 141. Efektami uczenia się/kształcenia będzie wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oznaczania i wymiarowania spoin, metod przygotowania złączy do spawania, budowy i użytkowania urządzeń do spawania metodami MAG 135 i TIG 141, praktycznego wykonywania złączy spoinami pachwinowymi blach i rur.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik/uczestniczka zna (WIEDZA): zasady i przepisy BHP oraz ochrony ppoż. i ergonomii w zakresie spawania; budowę i zasady obsługi sprzętu i osprzętu spawalniczego; materiały podstawowe i dodatkowe stosowane w procesach spawania; zasady i sposoby przygotowania elementów wykonanych z blach i rur do spawania spoinami pachwinowymi metodami MAG 135 i TIG 141; procesy technologicznych i techniki spawania elementów wykonanych z blach i rur spoinami pachwinowymi metodami MAG 135 i TIG 141 w różnych pozycjach spawania; zasady i metody oceny wizualnej złączy spawanych spoinami pachwinowymi.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik/uczestniczka potrafi (UMIEJĘTNOŚCI): wykonywać zadania zawodowe związane z przygotowywaniem i spawaniem elementów spoinami pachwinowymi metodami MAG 135 i TIG 141 w różnych pozycjach spawania (obsługa urządzeń, sprzętu i osprzętu spawalniczego, dobór materiałów podstawowych i dodatkowych; przygotowanie elementów przez oczyszczenie w obszarze spawania, dopasowanie i sczepianie; ocena wizualna wykonanego złącza).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: wykonywanie ustalonych zadań w zakresie prac spawalniczych, praca i współpraca w zorganizowanych warunkach pod kierunkiem innych osób, ocenianie swoich działań, ponoszenie odpowiedzialności za skutki wykonywanych zadań zawodowych

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wydane przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa na podstawie normy PN-EN ISO 9601-1

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

tak - egzamin kwalifikacyjny spawacza przeprowadzany zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 9606-1

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 100,00 zł
Koszt osobogodziny netto 13,19 zł
Koszt osobogodziny brutto 13,19 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie

zajęcia teoretyczne: sale wykładowe Uniwersytetu Oświatowego, ul. Kossaka 118 zajęcia praktyczne: warsztat szkoleniowy Uniwersytetu Oświatowego, ul. Kossaka 118

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Joanna Makuch

Joanna Makuch

bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa
wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na szkoleniach spawalniczych
wyższe
wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na szkoleniach spawalniczych

Zdjęcie Leszek Klaryński

Leszek Klaryński

spawalnictwo
instruktor praktycznej nauki spawania prowadzący zajęcia praktyczne na szkoleniach spawaczy
średnie
instruktor praktycznej nauki spawania prowadzący zajęcia praktyczne na szkoleniach spawaczy

Zdjęcie Mariusz Morenc

Mariusz Morenc

spawalnictwo
instruktor praktycznej nauki spawania prowadzący zajęcia praktyczne na szkoleniach spawaczy
średnie
instruktor praktycznej nauki spawania prowadzący zajęcia praktyczne na szkoleniach spawaczy

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Makuch

Joanna Makuch

email: spawanie@uo.edu.pl

tel: +48661120263

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Na kurs spawania może zostać przyjęta osoba, która:
- ukończyła co najmniej szkołe podstawową lub zawodową,
- ukończyła 18 rok życia,
- posiada zdolność do wykonywaia zawodu spawacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim - koszty badań lekarskich ponosi uczestnik/uczestniczka szkolenia

Informacje dodatkowe

Osoby prowadzące usługę cd:
Józef Nowak - wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne na szkoleniach spawaczy, wykształcenie wyższe
Zbigniew Wyrobek - wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne na szkoleniach spawaczy, wykształcenie wyższe
- Krzysztof Wysocki, Wiesław Słodowicz, Marek Kęsicki, Włodzimierz Zacharzewski - instruktorzy praktycznej nauki spawania

Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją powoaną przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ - Instutut Spawalnictwa w Gliwicach. Podmiot walidujący/certyfikujący jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych. Koszt szkolenia zawiera opłatę za wydanie książki spawacza w wysokości 73,80 zł brutto oraz opłatę za wydanie dwoch świadectw egzaminu kwalifikacyjnego spawacza w wysokości 2 x 61,50 zł brutto, tj. 123,00 zł brutto.

Podmiot świadczący usługę zatrzega możliwość zmiany osób prowadzących oraz harmonogramu z przyczyn niezależnych/losowych.

- notatnik i długopis
- książka "Spawanie. Materiał dydaktyczny", Wydawnictwo SANNORT, listopad 2019

Ciasteczka>