Usługa - Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141

Logo Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

4.4/5 z 373 ocen

Tytuł Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141

Numer usługi 2020/08/04/8917/606229

Dostawca usług Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

Miejsce usługi Piła

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 550,00 zł netto za osobę

1 550,00 zł brutto za osobę

13,96 zł netto za osobogodzinę

13,96 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie adresowane jest do osób chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje spawacza blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 3
Data zakończenia rekrutacji: 31-08-2020
Liczba godzin usługi: 111
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie adresowane jest do osób chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje spawacza blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141 obejmuje 31 godz. wykładów teoretycznych (45-minutowych) oraz 80 godz. ćwiczeń praktycznych (60-minutowych). Szkolenie będzie realizowane zgodnie z zaleceniami ujętymi w Wytycznych Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w formie wykładu połączonego z dyskusją. Uczestnicy/uczestniczki będą mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych. Zajęcia praktyczne obejmują zestawy ćwiczeń, przez które kolejno przechodzą kursanci pod nadzorem instruktora szkolenia. Wykonanie poszczególnych ćwiczeń poprzedzone jest omówieniem ćwiczenia (sposób przygotowania materiału, parametry spawania, technika wykonania złącza) oraz pokazem.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego. Urządzenia spawalnicze. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Bezpieczna praca na hali produkcyjnej. Materiały dodatkowe do spawania. Spawanie w praktyce. Oznaczanie i wymiarowanie spoin. Metody przygotowania złączy do spawania. Kwalifikowanie spawaczy. Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG. Elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych, metody spawania, ochrona zdrowia. Spawalność, złącza spawane i odkształcenia złączy ze stali nierdzewnych. Materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych. Korozja i obróbka cieplna po spawaniu. Zajęcia praktyczne: instruktaż wstępny, napawanie, złącza teowe narożne, złącza teowe, złącza rurowe.

Zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne zostaną przeprowadzone z zastosowaniem reżimu sanitarnego.

Cel szkolenia zostanie zrealizowany poprzez odpowiedni dobór środków dydaktycznych. Weryfikacja stopnia nabycia wiedzy i umiejętności dokonywana będzie na bieżąco przez wykładowcę lub instruktora poprzez zadawanie uczestnikom/uczestniczkom pytań kontrolnych sprawdzających stopień opanowania materiału.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
31-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
01-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
02-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne i praktyczne
Data realizacji zajęć
03-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne i praktyczne
Data realizacji zajęć
04-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne i praktyczne
Data realizacji zajęć
14-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne i praktyczne
Data realizacji zajęć
15-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne i praktyczne
Data realizacji zajęć
16-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
07:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
17-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
18-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
21-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
22-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
23-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
24-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
25-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin
Data realizacji zajęć
28-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:00
Liczba godzin
00:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie uczestników/uczestniczek do wykonywania prac spawalniczych metodą TIG 141 w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi poprzez nabycie przez nich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie znał i rozumiał poszerzony zbiór elementarnych faktów, prostych pojęć oraz zależności związanych z przygotowaniem i spawaniem elementów spoinami pachwinowymi metodą TIG. Uczestnik/uczestniczka zdobędzie umiejętności wykonywania zadań związanych z przygotowywaniem i spawaniem elementów spoinami pachwinowymi metodą TIG. Będzie potrafił wykonywać ustalone zadania w zakresie prac spawalniczych, pracować i współpracować w zorganizowanych warunkach pod kierunkiem innych osób, oceniać swoje działania w zakresie spawania metodą TIG oraz ponosić odpowiedzialność za ich skutki. Po pozytywny zdaniu egzaminu państwowego uczestnik/uczestniczka szkolenia zdobędzie kwalifikacje spawacza potwierdzone świadectwem egzaminu kwalifikacyjnego spawacza.

Efekty uczenia się

Efektem usługi (produktem) będzie pozytywny wynik egzaminu państwowego złożonego przed komisją powołaną przez Instytut Spawalnictwa - otrzymanie przez uczestnika/uczestniczkę szkolenia świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza lub książki spawacza. Efektem uczenia się / kształcenia będzie wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zadań
spawacza blach i rur spoinami pachwinowimi metodą TIG 141. Po ukończeniu szkolenia uczestnik/uczestniczka ZNA (WIEDZA) zasady i przepisy BHP oraz ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie spawania spoinami pachwinowym metodą TIG; budowę i zasady obsługi sprzętu i osprzętu spawalniczego; materiały podstawowe i dodatkowe stosowane w procesach spawania metodą TIG; zasady i sposoby przygotowania elementów wykonanych z blach i rur do spawania spoinami pachwinowymi; procesy technologiczne i techniki spawania elementów wykonanych z blach i rur spoinami pachwinowymi, w różnych pozycjach spawania; zasady i metody oceny wizualnej złączy spawanych spoinami pachwinowymi. Po ukończeniu szkolenia uczestnik/uczestniczka POTRAFI (UMIEJĘTNOŚCI) przestrzegać przepisów i zasad BHP oraz ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie spawania spoinami pachwinowymi metodą TIG; obsługiwać urządzenia, sprzęt i osprzęt spawalniczy; dobierać materiały pod-stawowe i dodatkowe stosowane w procesach spawania metodą TIG; przygotowywać elementy wykonane z blach i rur do spawania spoinami pachwinowymi przez oczyszczenie w obszarze spawania, dopasowanie i sczepianie ich; wykonywać złącza spawane spoinami pachwinowymi w różnych pozycjach spawania; oceniać wizualnie wykonane złącza spawane. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: wykonuje ustalone zadania w zakresie prac spawalniczych, pracuje i współpracuje w zorganizowanych warunkach pod kierunkiem innych osób, ocenia swoje działania w zakresie spawania metodą TIG oraz ponosi odpowiedzialność za ich skutki.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza lub książka spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa na podstawie normy PN-EN ISO 9606-1, 9606-2

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

tak - egzamin kwalifikacyjny spawacza zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1, 9606-2

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 550,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 550,00 zł
Koszt osobogodziny netto 13,96 zł
Koszt osobogodziny brutto 13,96 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie

zajęcia teoretyczne: sala wykładowa Uniwersytetu Oświatowego, ul. Kossaka 118, Piła zajęcia praktyczne: warsztat szkoleniowy Uniwersytetu Oświatowego, ul. Kossaka 118, Piła

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Józef Nowak

Józef Nowak

rysunek techniczny
wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne na szkoleniach spawaczy z zakresu rysunku technicznego
wyższe
wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne na szkoleniach spawaczy z zakresu rysunku technicznego

Zdjęcie Joanna Makuch

Joanna Makuch

bezpieczeństwo i higiena pracy
wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na szkoleniach spawaczy
wyższe
wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na szkoleniach spawaczy

Zdjęcie Leszek Klaryński

Leszek Klaryński

spawalnictwo
instruktor praktycznej nauki spawania prowadzący zajęcia praktyczne na szkoleniach spawaczy
średnie
instruktor praktycznej nauki spawania prowadzący zajęcia praktyczne na szkoleniach spawaczy

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Makuch

Joanna Makuch

email: pila@uo.edu.pl

tel: +48661120263

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

- ukończone 18 lat,
- wykształcenie min. podstawowe,
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza - okazywane w dniu rozpoczęcia szkolenia;

Koszty badań lekarskich ponosi uczetnik/uczestniczka szkolenia.

UWAGA: obowiązuje reżim sanitarny (maseczki)

WAŻNE: Uczestnik powinien dokonać zapisu na usługę co najmniej 4 dni przed jej rozpoczęciem, tj. do 13.05.br. Lista uczestników zostanie zamknięta przez Usługodawcę najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem usługi, tj. 14.05.br.

Informacje dodatkowe

Osoby prowadzące usługę (cd):
Mariusz Morenc - instruktor praktycznej nauki spawania, prowadzący zajęcia praktyczne na szkolniach spawaczy; wykształcenie średnie
Zbigniew Wyrobek - wykładowca prowadzący zajęcia praktyczne na szkolniach spawaczy; wykształcenie wyższe
Krzysztof Wysocki, Wiesław Słodowicz, Marek Kęsicki, Włodzimierz Zacharzewski - instruktorzy praktycznej nauki spawania

Koszt szkolenia zawiera: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, materiały szkoleniowe. Szkolenie kończy się egzaminem. Podmiot walidujący/certyfikujący jest wpisany do BUR. Koszt szkolenia zawiera opłatę za:
- wydanie książki spawacza 73,80 zł brutto - dla osób uzyskujących kwalifikacje spawacza po raz pierwszy oraz za wydanie świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza 61,50 zł brutto
- wydanie świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza 73,80 zł brutto - dla osób posiadających książkę spawacza i uzyskujących kolejne kwalifikacje

Zastrzegamy możliwość zmiany prowadzących oraz harmonogramu.

- książka "Spawanie. Materiał dydaktyczny", Wydawnictwo SANNORT, listopad 2019
- notatnik i długopis

Ciasteczka>