Usługa - Kurs prawa jazdy kat. B - Kierunek Kariera

Logo Auto Szkoła MAJ Halina Maj

4.6/5 z 339 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kat. B - Kierunek Kariera

Numer usługi 2020/08/03/16741/606095

Dostawca usług Auto Szkoła MAJ Halina Maj

Miejsce usługi Kalwaria Zebrzydowska

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 100,00 zł netto za osobę

2 100,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby, które chcą uzyskać uprawienia do kierowania pojazdami kat B oraz chcą podnieść swoje kwalifikacje i możliwości zatrudnienia jako kierowca samochodu osobowego.

Usługa jest adresowana również dla uczestników projektu Kierunek Kariera.


 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 26
Data zakończenia rekrutacji: 21-08-2020
Liczba godzin usługi: 70
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, numer 15 z dnia 29.03.2017r wydany przez Starostę Myślenickiego
Zakres uprawnień: kat AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C, CE i D

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych (po 45 minut). Zajęcia teoretyczne obejmują tematykę związana z przepisami ruchu drogowego, zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, zagrożeniami w ruchu drogowym, sytuacjami wyjątkowymi oraz zasady udzielania I pomocy przedmedycznej .

Zajęcia praktyczne obejmują 40 godzin (po 45 minut). Będą realizowane na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zasady ruchu drogowego Zadania i kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym Znaki ostrzegawcze
Data realizacji zajęć
24-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Znaki zakazu Znaki Nakazu Znaki informacyjne Zmiana kierunku jazdy i zajmowanie własciwego pasa ruchu Zasady użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym Eco - driving
Data realizacji zajęć
25-08-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Znaki poziome i pozostałe znaki. Działanie sygnalizacji świetlnej i osoby kierującej ruchem Prędkość i hamowanie
Data realizacji zajęć
26-08-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
I pomoc
Data realizacji zajęć
27-08-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wyprzedzanie i omijanie Działanie świateł i obsługi techniczna poja
Data realizacji zajęć
27-08-2020
Godzina rozpoczęcia
18:30
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Pierwszeństwo przejazdu Przepisy porządkowe Holowanie pojazdu Zatrzymanie i postój
Data realizacji zajęć
28-08-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem jest nabycie umiejętności prowadzenia pojazdów osobowych. Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie znał przepisy ruchu drogowego, zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, znaki drogowe oraz zasady udzielania I pomocy przedmedycznej. Uczestnik będzie również posiadał wiedzę odnośnie budowy i eksploatacji samochodów osobowych.Cele edukacyjne:
1. Zapoznanie kursantów z przepisami ruchu drogowego, tj.:
a) podstawowymi pojęciami obowiązującymi w ruchu drogowym,
b) zasadami ruchu pieszych,
c) zasadami zachowania się na przejazdach kolejowych i tramwajowych,
d) zasadami pierwszeństwa przejazdu,
e) znakami drogowymi pionowymi i poziomymi,
f) sygnalizacją świetlną i sygnałami dawanymi przez kierującego ruchem.
2. Uświadomienie kursantom zagrożeń wynikających z uczestniczenia w ruchu drogowym.
3. Wskazanie sposobów ograniczania ryzyka w ruchu drogowym.
4. Wskazanie miejsc szczególnie niebezpiecznych na drodze i sposobu zachowania w tych miejscach.
5. Zapoznanie kursantów z budową i funkcjonowaniem pojazdu.
6. Zapoznanie kursantów z obsługą pojazdu.
7. Doskonalenie umiejętności poruszania się pojazdem po placu manewrowym i po drogach publicznych.

Przewidywane osiągnięcia uczestników kursów na prawo jazdy:
Ideą nauki w ramach kursu prawo jazdy jest:
a) rozwijanie zainteresowań kursantów,
b) przygotowanie do odnalezienia się lub ponownego zaistnienia na współczesnym rynku pracy,
c) kreowanie własnej aktywności zawodowej,
d) uzyskanie dodatkowych umiejętności tj. prowadzenie pojazdów silnikowych.

W wyniku realizacji programu kursant:
• Zna przepisy ruchu drogowego i potrafi je zastosować w praktyce.
• Potrafi wykonać podstawową obsługę pojazdu.
• Potrafi posługiwać się mechanizmami kontroli i sterowania pojazdu.
• Potrafi poruszać się pojazdem w ruchu drogowym.

Efekty uczenia się

Efektem szkolenia jest uzyskanie umiejętności prowadzenia pojazdów osobowych dla kat. B prawa jazdy w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 100,00 zł
Koszt osobogodziny netto 30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 30,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Adama Mickiewicza 6A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Adam Maj

Adam Maj

Instruktor nauki jazdy
Ponad 20 lat
Wyższe

Zdjęcie Elżbieta Maj

Elżbieta Maj

Pielęgniarka systemu
Ponad 20 lat
Wyższe

Zdjęcie Aleksander Gramatyka

Aleksander Gramatyka

Instruktor nauki jazdy 
Ponad 30 lat
Średnie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Adam Maj

Adam Maj

email: oskadammaj@interia.pl

tel: 602473359

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów osobowych.

Ukończony wiek 17 lat i 9 m-cy.

Profil Kandydata na Kierowcę.

Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również do 30 dni po zakończeniu szkolenia na usługę egzaminacyjną w WORD, koszt egzaminu w wysokości 170 zł.

Informacje dodatkowe

Szkolenie zawiera również egzamin wewnętrzny.

Zawarto umowę z WUP w Krakowie na rozliczanie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Kierunek Kariera.

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usług.

 

 

Przewodnik kursanta kategorii B

Płyta CD/DVD z przykładowymi testami egzaminacyjnymi.

Ciasteczka>