Usługa - Kurs prawa jazdy kat. A - Kierunek Kariera

Logo Auto Szkoła MAJ Halina Maj

4.6/5 z 340 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kat. A - Kierunek Kariera

Numer usługi 2020/08/03/16741/605852

Dostawca usług Auto Szkoła MAJ Halina Maj

Miejsce usługi Wadowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 040,00 zł netto za osobę

2 040,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby, które chcą uzyskać uprawienia do kierowania motocyklem kat A.

Usługa jest adresowana również dla uczestników projektu Kierunek Kariera.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 26
Data zakończenia rekrutacji: 14-08-2020
Liczba godzin usługi: 68
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, numer 15 z dnia 29.03.2017r wydany przez Starostę Myślenickiego
Zakres uprawnień: kat AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C, CE i D

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs obejmuje 40 godzin zajęć teoretycznych (po 45 minut). Zajęcia teoretyczne obejmują tematykę związana z przepisami ruchu drogowego, zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, zagrożeniami w ruchu drogowym, sytuacjami wyjątkowymi oraz zasady udzielania I pomocy.

Zajęcia praktyczne obejmują 28 godzin (po 45 minut). Będą realizowane na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zasady ruchu drogowego Zadania i kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym Znaki ostrzegawcze Stosowanie odzieży ochronnej
Data realizacji zajęć
17-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Znaki zakazu Znaki Nakazu Znaki informacyjne Zmiana kierunku jazdy i zajmowanie właściwego pasa ruchu Zasady użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym Eco - driving
Data realizacji zajęć
18-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
I pomoc
Data realizacji zajęć
19-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wyprzedzanie i omijanie Działanie świateł i obsługi techniczna pojazdu
Data realizacji zajęć
19-08-2020
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Znaki poziome i pozostałe znaki. Działanie sygnalizacji świetlnej i osoby kierującej ruchem Prędkość i hamowanie
Data realizacji zajęć
20-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Pierwszeństwo przejazdu Przepisy porządkowe Holowanie pojazdu Zatrzymanie i postój
Data realizacji zajęć
21-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Technika kierowania - Podstawy techniki kierowania. Na drodze technika i taktyka jazdy jak przeżyć! - Jazda motocyklem w rożnych warunkach i sytuacjach - Jazda motocyklem w deszczu i złej pogodzie - Jazda motocyklem w korku – między samochodami - Jazda motocyklem w nocy - Jazda motocyklem z wóz
Data realizacji zajęć
22-08-2020
Godzina rozpoczęcia
06:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
07:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem jest nabycie umiejętności prowadzenia motocykla. Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie znał przepisy ruchu drogowego, zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, znaki drogowe oraz zasady udzielania I pomocy. Uczestnik będzie również posiadał wiedzę odnośnie budowy i eksploatacji motocykli.

Cele edukacyjne:
1. Zapoznanie kursantów z przepisami ruchu drogowego, tj.:
a) podstawowymi pojęciami obowiązującymi w ruchu drogowym,
b) zasadami ruchu pieszych,
c) zasadami zachowania się na przejazdach kolejowych i tramwajowych,
d) zasadami pierwszeństwa przejazdu,
e) znakami drogowymi pionowymi i poziomymi,
f) sygnalizacją świetlną i sygnałami dawanymi przez kierującego ruchem.
2. Uświadomienie kursantom zagrożeń wynikających z uczestniczenia w ruchu drogowym.
3. Wskazanie sposobów ograniczania ryzyka w ruchu drogowym.
4. Wskazanie miejsc szczególnie niebezpiecznych na drodze i sposobu zachowania w tych miejscach.
5. Zapoznanie kursantów z budową i funkcjonowaniem pojazdu.
6. Zapoznanie kursantów z obsługą pojazdu.
7. Doskonalenie umiejętności poruszania się pojazdem po placu manewrowym i po drogach publicznych.Przewidywane osiągnięcia uczestników kursów na prawo jazdy:
Ideą nauki w ramach kursu prawo jazdy jest:
a) rozwijanie zainteresowań kursantów,
b) przygotowanie do odnalezienia się lub ponownego zaistnienia na współczesnym rynku pracy,
c) kreowanie własnej aktywności zawodowej,
d) uzyskanie dodatkowych umiejętności tj. prowadzenie pojazdów silnikowych.

W wyniku realizacji programu kursant:
• Zna przepisy ruchu drogowego i potrafi je zastosować w praktyce.
• Potrafi wykonać podstawową obsługę pojazdu.
• Potrafi posługiwać się mechanizmami kontroli i sterowania pojazdu.
• Potrafi poruszać się pojazdem w ruchu drogowym.

Efekty uczenia się

Efektem szkolenia jest uzyskanie umiejętności prowadzenia motocykla dla kat. A prawa jazdy w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 040,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 040,00 zł
Koszt osobogodziny netto 30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 30,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Lwowska 34, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Adam Maj

Adam Maj

Instruktor nauki jazdy
Ponad 20 lat
Wyższe

Zdjęcie Elżbieta Maj

Elżbieta Maj

Pielęgniarka Systemu
Ponad 20 lat
Wyższe

Zdjęcie Aleksandra Tomasik

Aleksandra Tomasik

Instruktor nauki jazdy
Ponad 20 lat
Wyższe

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Adam Maj

Adam Maj

email: oskadammaj@interia.pl

tel: 602473359

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia motocykli.

Ukończony wiek 23 lat i 9 m-cy.

Profil Kandydata na Kierowcę.

Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również do 30 dni po zakończeniu szkolenia na usługę egzaminacyjną w WORD, koszt egzaminu w wysokości 210 zł.

 

Informacje dodatkowe

Szkolenie zawiera również egzamin wewnętrzny.

Zawarto umowę z WUP w Krakowie na rozliczanie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Kierunek Kariera.

 

OSOBA PROWADZĄCA

Aleksander Gramatyka

Instruktor nauki jazdy

Ponad 30 lat

Średnie

 

Alojzy Siemasz

Instruktor nauki jazdy 

Ponad 20 lat 

Średnie

Przewodnik kursanta kategorii A

Płyta CD/DVD z przykładowymi testami egzaminacyjnymi.

Ciasteczka>