Usługa - Kurs prawo jazdy kat. A szkolenie indywidualne KU Kierunek Kariera

Logo OSK Luzik Michał Cygan

4.8/5 z 31 ocen

Tytuł Kurs prawo jazdy kat. A szkolenie indywidualne KU Kierunek Kariera

Numer usługi 2020/07/31/36440/605575

Dostawca usług OSK Luzik Michał Cygan

Miejsce usługi Sucha Beskidzka

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi zrealizowana

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

75,00 zł netto za osobogodzinę

75,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Dla kandydatów na kierowców wynikających z kat. A prawa jazdy Usługa adresowana jest dla uczestników projektu " Kierunek Kariera”

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 05-08-2020
Liczba godzin usługi: 36
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja Starosty Suskiego nr 25 z dnia 26 lipca 2019 r. o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia wydana na podstawie art. 28 ust.1, ust.8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz.U.2011 nr30 poz. 151 z późn. zm.),
Zakres uprawnień: zakres uprawnień prawo jazdy kategorii „AM”, „A1”, „A2”, „A”, „B”.

Ramowy program usługi

Pokaż program

Czas trwania szkolenia 36 godzin

szkolenie pierwsza pomoc w ilości 4 godzin (po 45 minut).

szkolenie praktyczne w ilości  32 godziny  (po 45 minut) 24 zegarowych 60 minut.

 

Program zajęć przewiduje m.in. następujące zakresy tematyczne:

  • Wiadomości ogólne udzielania pierwszej pomocy,
  • udzielanie pomocy ogiarą wypadków drogowych
  • wiadomości ogólne urzycia AED

Zajęcia praktyczne są przeprowadzane specjalnie przygotowanymi – przystosowanymi motocyklami do nauki jazdy. Wyposażone w specjalne gmole zabezpieczające nogi kursanta i motocykl. Zajęcia odbywają się indywidualnie z osobą szkoloną. Podczas szkolenia instruktor będzie uczył obsługi pojazdów oraz bezpiecznej jazdy moTocyklem po drogach. Prawidłowego wykonywania zadań przewidzianych na egzaminie państwowym na placu manewrowym oraz tych w ruchu drogowym.

Terminy zajęć szkolenia praktycznego ustalane są indywidualnie z każdym uczestnikiem.

Program zajęć przewiduje m.in. następujące zakresy tematyczne:

1 Przygotowanie do jazdy.
2.Ruszanie i zatrzymanie pojazdu. Kręcenie kierownicą skręty manewrowe. Jazda slalomem.
3. Zmiana biegu z I na II. Zmiana biegu w górę. Zmiana biegu w dół.
4. Ogólne zasady jazdy do tyłu. Jazda do tyłu na wprost. Skręty podczas jazdy do tyłu.
5. Jazda w ruchu miejskim.
6. Hamowanie. Ruszanie na wzniesieniu z pomocą hamulca pomocniczego. Ruszanie na wzniesieniu z pomocą hamulca zasadniczego. Technika zmiany biegów w górę i w dół podczas jazdy w ruchu drogowym z różnymi prędkościami.
7. Cofanie. Zawracanie. Parkowanie.
8. Jazda w ruchu drogowym w mieście i poza miastem, zmiana pasa ruchu.
9. Charakterystyki pojazdów. Zwiększenie przyczepności przednich kół w momencie rozpoczynania skrętu. Dociążenie przodu. Pokonywanie łuków i zakrętów.
10. Zachowanie się na drogach ekspresowych. Włączanie się do ruchu (pas rozbiegowy). Zachowanie się w czasie wyprzedzania. Opuszczenie drogi ekspresowej.
11. Powtórzenia wybranych tematów.

Szkolenie kończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla egzaminu państwowego.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Pierwsza Pomoc
Data realizacji zajęć
14-08-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie kandydatów na kierowców do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. A.

Efekty uczenia się

- podejmowania działań w zakresie udzielenia przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych

-przygotowania się do jazdy i sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy
-posługiwania się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania

-bezpiecznego wykonywania wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych

-obserwowania drogi i przewidywania rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń

-jazdy z prędkością nieutrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu

-jazdy z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego

-włączania się do ruchu, zajmowania właściwej pozycji na drodze, respektowania praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków

-Uczestnik szkolenia po zakończonym szkoleniu będzie mógł zapisać się na egzamin państwowy

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 75,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 75,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Adama Mickiewicza 38, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie

PTTK sucha beskidzka

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Michał Cygan

Michał Cygan

intruktor nauki jazdy

Zdjęcie Krzysztof Olejniczak

Krzysztof Olejniczak

ratownik medyczny

Zdjęcie Bogusław Surówka

Bogusław Surówka

instruktor nauki jazdy

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Michał Cygan

Michał Cygan

email: cygi316@gmail.com

tel: 513778498

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

1. Ukończone 23 lat i 9 miesięcy lub posiadać kat A2 od 2 lat 

2. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania motocyklami.

3. Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę;


Każdy kandydat na kierowcę aby rozpocząć kurs na prawo jazdy musi posiadać PKK (profil kandydata na kierowcę)

Aby wyrobić PKK należy udać się do wydziału komunikacji w Starostwie Powiatowym (właściwym na swoje miejsce zameldowania) z:

- dowód osobisty,

- jedno zdjęcie (kolorowe o wym. 3,5x4,5),

- wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (wnioski dostępne w Starostwie),

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami od lekarza z uprawnieniami do badań dla kierowców (lekarz medycyny pracy).

- zgoda rodziców dla osób niepełnoletnich.


Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestniczenia jest zapisanie się również na egzamin państwowy w WORD

Egzamin praktyczny – 180 zł
brak możliwości opłaty egzaminu państwowego Bonami Szkoleniowymi z programu kierunek kariera

Informacje dodatkowe

OSK LUZIK Michał Cygan ma podpisaną umowę z WUP w Krakowie na świadczenie usług Kierunek Kariera.

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi.

Przed zapisem na kurs prosimy o telefoniczny kontakt z  kierownikiem ośrodka szkolenia kierowców  LUZIK tel. 513778498
dodatkowymi instruktorami przeprowadzającymi szkolenie są:

Jacek Malina instruktor kat A,B

 

Podręcznik kursanta z płytą cd do nauki testów na prawo jazdy kat A.

Ciasteczka>