Usługa - Rozszerzony kurs prawa jazdy kat.D

Logo Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c. Mariusz Korycki, Anna Korycka, Agata Trawińska

4.9/5 z 733 ocen

Tytuł Rozszerzony kurs prawa jazdy kat.D

Numer usługi 2020/07/31/12499/605520

Dostawca usług Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c. Mariusz Korycki, Anna Korycka, Agata Trawińska

Miejsce usługi Piotrków Trybunalski

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi zrealizowana

PLN

7 000,00 zł netto za osobę

7 000,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Ukończone 24 lata.
Posiadanie prawa jazdy kat. B.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 11-08-2020
Liczba godzin usługi: 100
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Zajęcia teoretyczne – 20 godz.

- Przepisy ruchu drogowego

Wiadomości ogólne. Podstawowe pojęcia.

Przepisy ogólne o ruchu pojazdów.

Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów. Znaki i sygnały drogowe.

Ogólne warunki używania pojazdu.

Kierowca pojazdu.

Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i posiadacza pojazdu.

- Technika kierowania pojazdem.

Przygotowanie do jazdy. Uruchamianie silnika. Ruszanie i zatrzymanie. Kręcenie kierownicą - skręty manewrowe

Jazda do tyłu. Ogólne zasady jazdy do tyłu. Jazda do tyłu na wprost. Skręty podczas jazdy do tyłu. Jazda slalomem. Cofanie. Zawracanie. Parkowanie

Jazda w ruchu miejskim. Hamowanie. Hamowanie na wzniesieniu i spadku drogi. Ruszanie na wzniesieniu z pomocą hamulca pomocniczego i zasadniczego

Technika zmiany biegów podczas jazdy z różnymi prędkościami. Zmiana biegów w górę. Zmiana biegów w dół

Charakterystyki pojazdów. Zwiększenie przyczepności przednich kół w momencie rozpoczynania skrętu - dociążanie przodu. Pokonywanie łuków i zakrętów. Tory przejazdu przez zakręty

Jazda w ruchu drogowym w mieście i poza miastem w dzień i po zmierzchu. Jazda w górach

Zachowanie się na drogach ekspresowych. Włączanie się do ruchu (pas rozbiegowy). Zachowanie się w czasie wyprzedzania. Opuszczanie drogi ekspresowej (pas do zjazdu).

Holowanie pojazdu. Jazda z przyczepą.

Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych. Poślizg - przyczyny, sposób zapobiegania. Podsumowanie materiału

- Zarys budowy samochodu i zasady obsługi technicznej

Budowa pojazdu - wiadomości ogólne.

Silniki i układy napędowe.

Układ kierowniczy. Układ hamulcowy.

Ogumienie. Amortyzatory i stabilizatory.

Wyposażenie elektryczne.

Czynności obsługowe.

2. Zajęcia praktyczne – 60 godz.

Przygotowanie do jazdy. Ruszanie i zatrzymanie pojazdu. Kręcenie kierownicą – skręty manewrowe.

Ogólne zasady jazdy do tyłu. Jazda do tyłu na wprost.  Skręty podczas jazdy do tyłu.

Jazda slalomem.

Cofanie. Zawracanie. Parkowanie.

Jazda w ruchu miejskim. Hamowanie. Hamowanie na wzniesieniu i spadku drogi. Ruszanie na wzniesieniu z pomocą hamulca pomocniczego i zasadniczego.

Technika zmiany biegów w górę i w dół podczas jazdy z różnymi prędkościami.

Charakterystyki pojazdów. Zwiększenie przyczepności przednich kół w momencie rozpoczynania skrętu - dociążenie przodu. Pokonywanie łuków i zakrętów.

Jazda w ruchu drogowym w mieście i poza miastem w dzień i po zmierzchu.

Jazda z przyczepą - manewry. Specyfika jazdy z naczepą. Jazda z przyczepą w ruchu drogowym.

Zachowanie się na drogach ekspresowych. Włączanie się do ruchu (pas rozbiegowy). Zachowanie się w czasie wyprzedzania. Opuszczenie drogi ekspresowej (pas do zjazdu).

Powtórzenia wybranych tematów.

3. Zajęcia teoretyczne dotyczące obsługi tachografu – 20 godz.

 

Część praktyczna ustalana jest indywidualnie z uczestnikiem usługi z dostosowaniem do jego potrzeb z zachowaniem zasady o indywidualizacji nauczania.
Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. D - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
12-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. D - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
13-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. D - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
14-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. D - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
17-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Obsługa tachografów - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
19-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Obsługa tachografów - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
21-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Obsługa tachografów - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
22-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Obsługa tachografów - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
26-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem usługi jest nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na podejście do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. D oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego kierowania autobusem.
UCZESTNIK NABĘDZIE WIEDZĘ Z ZAKRESU:
- przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kierowcy kat. D
- zagrożeń związanych z ruchem drogowym
- budowy i wyposażenia technicznego autobusu
- znajomości znaków, ograniczeń i nakazów dotyczących autobusów
- zagadnień związanych z obsługą tachografu
UCZESTNIK NABĘDZIE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:
- bezpiecznego i sprawnego prowadzenia autobusu
- postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych
- odczytywania oraz zastosowania się do znaków drogowych dotyczących autobusów
- konserwacji i napraw bieżących
- obsługi tachografu
UCZESTNIK NABĘDZIE KOMPETENCJE SPOŁECZNE Z ZAKRESU:
- wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w stresujących sytuacjach na drodze i poza nią poprzez m. in.
• Ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań związanych z przewozem osób,
• Dostosowanie zachowania do okoliczności w ruchu drogowym,
• Ocenianie wpływu swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej w transporcie i ponoszenie odpowiedzialność za ich skutki.

Efekty uczenia się

Efektami usługi są :

- znajomość przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kierowcy kat. D

- znajomość zagrożeń związanych z ruchem drogowym

- znajomość budowy i wyposażenia technicznego autobusu

- znajomość zagadnień związanych z obsługą tachografu

- umiejętność odczytywania oraz zastosowania się do znaków drogowych dotyczących autobusów

- umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia autobusu

- umiejętność postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych

- umiejętność odczytywania oraz zastosowania się do znaków drogowych dotyczących autobusów

- znajomość i umiejętność konserwacji i napraw bieżących

Uzyskanie kompetencji społecznych:

- wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w stresujących sytuacjach na drodze i poza nią poprzez m. in.

• Ponoszenie odpowiedzialność za realizację zadań związanych z przzewozem osób,

• Dostosowanie zachowania do okoliczności związanych z ruchem drogowym,

• Ocenianie wpływu swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej w transporcie i ponoszenie odpowiedzialność za ich skutki.

Celem szkolenia jest przygotowanie osoby do kierowania autobusem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego oraz przygotowanie do Egzaminu Państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego z prawa jazdy kat. D.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 7 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 7 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 70,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Armii Krajowej 22a, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie

Zajęcia teoretyczne: al. Armii Krajowej 22A, Piotrków Tryb. Zajęcia praktyczne: ul. Rolnicza 74, Piotrków Tryb.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Laboratorium komputerowe
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mariusz Korycki

Mariusz Korycki

20 lat doświadczenia jako wykładowca, instruktor nauki jazdy
wyższe

Zdjęcie Paweł Cechula

Paweł Cechula

15 lat doświadczenia jako wykładowca, instruktor nauki jazdy
średnie

Zdjęcie Andrzej Bereźnicki

Andrzej Bereźnicki

20 lat doświadczenia jako wykładowca, instruktor nauki jazdy
wyższe

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Korycka

Anna Korycka

email: olimp@prawojazdy.com.pl

tel: 44 647 01 45

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Ponadto osoby prowadzące:
Arkadiusz Trawiński

Ciasteczka>