Usługa - Prawo jazdy kat.C oraz kat D (łączony) - MBON

Logo Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX

4.5/5 z 339 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat.C oraz kat D (łączony) - MBON

Numer usługi 2020/07/31/21891/605388

Dostawca usług Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

6 670,00 zł netto za osobę

6 670,00 zł brutto za osobę

58,00 zł netto za osobogodzinę

58,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje i mieć możliwość podjęcia pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego oraz autobusu.

"Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa"

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 10-08-2020
Liczba godzin usługi: 115
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja NP.546.3.2013.ME z dnia 18 lutego 2013 r. wydana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty
Zakres uprawnień: Szkolenie kandydatów na kierowców kategorii C prawa jazdy

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie podstawowe w zakresie kat.C oraz kat D prawa jazdy składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.  Szkolenie teoretyczne prowadzone jest  w formie wykładów zgodnie z harmonogramem zajęć. Zajęcia praktyczne odbywają się w ruchu drogowym jak i na placu manewrowym. Szkolenie praktyczne realizowane jest po zakończeniu części teoretycznej.

Ilość godzin szkolenia:

Zajęcia teoretyczne - 32 godzin lekcyjnych 

Zajęcia praktyczne – 26 godzin lekcyjnych (20 godzin zegarowych)- kat C

                                  53 godzin lekcyjnych (40 godzin zegarowych)- kat D

Egzamin teoretyczny i praktyczny - 4 godz

Program usługi:

 1. Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej
 2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym
 3. Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych
 4. Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu
 5. Plac manewrowy
 6. Ruch drogowy
 7. Egzamin wewnętrzny

Zajęcia praktyczne ustalane będą w biurze ośrodka indywidualnie dla każdego z uczestników .

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
11-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
12-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
13-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
14-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kat C, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu poprzez wyposażenie tych osób w wiedzę i umiejętności ujęte w charakterystyce absolwenta kursu. Celem szkolenia jest również przygotowanie kursantów do złożenia egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego z prawa jazdy kat C.

Efekty uczenia się

Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu m.in.: przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i eksploatacji pojazdu oraz umiejętności praktycznej nauki jazdy pojazdem ciężarowym oraz autobusem

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 670,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 670,00 zł
Koszt osobogodziny netto 58,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 58,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

os. 2 Pułku Lotniczego 47a/4, 31-870 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia teoretyczne: Kraków, os.2 Pułku Lotniczego 47a, Kraków, ul.Meissnera 32 Zajęcia praktyczne: Kraków, ul.Igołomska 8J, gm. Kraków

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Laboratorium komputerowe
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jan Niesiołwski

Jan Niesiołwski

Instruktor nauki jazdy kat B,C,D, wykładowca kat A
Instruktor nauki jazdy z wieloletnim doświadczeniem
wyższe

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Barbara Połetek

Barbara Połetek

email: szkoleniacodex@interia.pl

tel: 508 868 877

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Wymagania:

 • uprawnienia w zakresie kat.B prawa jazdy,
 • minimalny wiek: 23 lat i 9 miesięcy
 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK )- kat C
 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK )- kat D

Po zakończeniu szkolenia uczestnik projektu jest zobowiązany do

 • wypełnienia ankiety
 • przystąpienia do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w terminie zgodnie z umowa zawartą z WUP.

 Koszt egzaminu państwowego: 

 • 30 zł  - egzamin teoretyczny kat C
 • 200 zł  - egzamin praktyczny kat C
 • 30 zł  - egzamin teoretyczny kat D
 • 200 zł  - egzamin praktyczny kat D

 

Informacje dodatkowe

"Zawarto umową z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera"

"Zawarto umową z WUP Kraków w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbedzie się po części teoretycznej

Pozostali instruktorzy: Jan Wrzodek, Mieczysław Łysek, Janusz Samborek, Adrian Kurowski, Robert Kędys, Jarosław Bochenek, Dariusz Kapera, Jarosław Straszak, Mirosław Hemmerling, Dariusz Kędys, Krzysztof Rydz, Sebastian Róg

Ratownik medyczny

 

Podmiot walidacyjny  - WORD

Podmiot certfikujący  - Urząd Miasta  / Starosta

Opłata za wydanie dokumentu prawa jazdy  - 100,00 zł

Opłata za wpis do CEPiK  -  0,50 zł

 

Podręcznik kursanta wraz z dostępem do bazy pytań egzaminacyjnych przez internet, długopis

Ciasteczka>