Usługa - Wykorzystanie metody DENEMS w terapii osób z różnymi formami zaburzonego napięcia mięśniowego

Logo Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

4.5/5 z 662 ocen

Tytuł Wykorzystanie metody DENEMS w terapii osób z różnymi formami zaburzonego napięcia mięśniowego

Numer usługi 2020/07/31/9407/605299

Dostawca usług Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

6 000,00 zł netto za osobę

6 000,00 zł brutto za osobę

37,50 zł netto za osobogodzinę

37,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Fizjoterapeuci, lekarze, studenci fizjoterapii (ostatni rok studiów)

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 02-10-2020
Liczba godzin usługi: 160
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Statut Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Zakres uprawnień: kursy i szkolenia

Ramowy program usługi

Pokaż program

Plan kursu: Wykorzystanie metody DENEMS w terapii osób z różnymi formami zaburzonego napięcia mięśniowego – Moduł I

1 dzień

9.00-10.30 Wykład: Wprowadzenie

10.30-11.30 Wykład: MPD i patofizjologia różnych form wzmożonego napięcia mięśniowego

11.30-16.00 Seminarium: Badanie dzieci młodszych. Wprowadzenie karty badania i sposobu wnioskowania

16.00-17.00 Seminarium: Przygotowanie do ruchu – tkanki miękkie

2 dzień

09.00-12.00 Seminarium: Badanie dzieci młodszych. Ćwiczenie z kartą badania na podstawie filmów i dyskusja. Demonstracja badania dziecka młodszego

12.00-13.00 Seminarium: Przygotowanie do ruchu – tkanki miękkie

13.00-17.00 Seminarium: Badanie dzieci starszych. Kontynuacja omawiania karty badania i sposobu wnioskowania

3 dzień

9.00-11.30 Seminarium: Badanie dzieci starszych. Podsumowanie całego procesu diagnostycznego

11.30-13.00 Seminarium: Demonstracja badania dziecka starszego

13.00-15.00 Seminarium: Etapy rozwoju dysocjacji w ontogenezie – analiza związku pomiędzy rozwojem funkcji i dysocjacji

15.00-17.00 Klinika: Praca z pacjentami w grupach

4 dzień

9.00-10.30 Seminarium: Przygotowanie do ruchu – tkanki miękkie

10.30-11.30 Wykład: Planowanie procesu terapeutycznego

11.30-13.00 Seminarium: Analiza elementów składowych terapii małego dziecka ze starterem dysocjacja – alignment, synergie kierunkowo-specyficzne, przenoszenie ciężaru ciała

13.00-15.00 Seminarium: Przygotowanie do ruchu – stawy

15.00-17.00 Klinika: Praca z pacjentami w grupach

5 dzień

9.00-11.00 Seminarium: Terapia – starter dysocjacja (powiązanie karty badania z terapią, ćwiczenia w linii pronacyjnej na przykładzie taczki argentyńskiej)

11.00-13.00 Seminarium: Terapia – starter mięsień (powiązanie karty badania z terapią, wprowadzenie podwieszek, ćwiczenia w pozycji pronacyjnej)

13.00-15.00 Seminarium: Przygotowanie do ruchu – stawy

15.00-17.00 Klinika: Praca z pacjentami w grupach

Plan kursu: Wykorzystanie metody DENEMS w terapii osób z różnymi formami zaburzonego napięcia mięśniowego – Moduł II

1 dzień

9.00-11.00 Seminarium: Terapia dzieci młodsze (DM) – starter dysocjacja (ćwiczenia z linii pronacyjnej, wykorzystanie 3 ręki u dzieci z IV poziomu w ćwiczeniach taczka argentyńska i czworaki)

11.00-13.00 Seminarium: Terapia dzieci starsze (DS) – starter mięsień (ćwiczenia w pozycji pronacyjnej)

13.00-15.00 Seminarium: Przygotowanie do ruchu – przypomnienie technik z poprzedniej części

15.00-17.00 Klinika: Praca z pacjentami w grupach

2 dzień

9.00-11.00 Seminarium: Terapia DM – starter dysocjacja (ćwiczenia z linii pronacyjnej)

11.00-13.00 Seminarium: Terapia DS – starter funkcja mięśnia (ćwiczenia w pozycji pronacyjnej)

13.00-15.00 Seminarium: Przygotowanie do ruchu – stawy

15.00-17.00 Klinika: Praca z pacjentami w grupach

3 dzień

9.00-10.00 Seminarium: Przygotowanie do ruchu – stawy

10.00-13.00 Seminarium: Terapia DM– starter dysocjacja – ćwiczenia z linii siadu (wykorzystanie 3 ręki u dzieci z V poziomu) i linii supinacyjnej)

13.00-15.00 Wkład: Dodatkowe formy wspomagające leczenie dzieci z zaburzeniami neurologicznymi (ortopedia, neurochirurgia, chirurgia)

15.00-17.00 Klinika: Praca z pacjentami w grupach

4 dzień

9.00-11.00 Seminarium: Terapia DM– starter dysocjacja (ćwiczenia z linii supinacji i bocznej)

11.00-13.00 Seminarium: Terapia DS– starter funkcja mięśnia (ćwiczenia w pozycji supinacji)

13.00-15.00 Wykład: Dodatkowe formy wspomagające leczenie dzieci z zaburzeniami neurologicznymi (zaopatrzenie ortopedyczne)

15.00-17.00 Klinika: Praca z pacjentami w grupach

5 dzień

9.00-11.00 Seminarium: Terapia DS– starter funkcja mięśnia (ćwiczenia w pozycji bocznej)

11.00-12.00 Seminarium: Przygotowanie do ruchu – stawy

12.00-13.00 Seminarium: Czas do zagospodarowania zgodnie z potrzebami

13.00-15.00 Egzamin: Przedstawienie przez kolejne grupy filmów nagranych podczas pracy z dziećmi na kursie. Podsumowanie wyników badania, interwencji oraz uzyskanych efektów

15.00-17.00 Klinika: Praca z pacjentami w grupach

Plan kursu: Wykorzystanie metody DENEMS w terapii osób z różnymi formami zaburzonego napięcia mięśniowego – Moduł III

1 dzień

9.00-10.00 Wykład: Wprowadzenie (+ pytania, niejasności, itp.)

10.00-11.00 Seminarium: Badanie, praca ze starterem dysocjacja i mięsień – powtórzenie

11.00-12.00 Wykład: Wysoka/Niska stymulacja (Ws/Ns)

12.00-15.00 Seminarium: Powtórzenie technik biernych z I części i przekształcanie ich na wysoką stymulację

15.00-17.00 Klinika: Praca z pacjentami w grupach

2 dzień

9.00-10.30 Seminarium: Cześć główna DS, powtórka + Ws/Ns

10.30-12.00 Seminarium: Cześć główna DM, powtórka + Ws/Ns

12.00-13.00 Wykład: Charakterystyka mieszanych form zaburzeń napięcia mięśniowego

13.00-15.00 Seminarium: Przygotowanie do ruchu – masaż funkcjonalny (Ws/Ns )

15.00-17.00 Klinika: Praca z pacjentami w grupach

3 dzień

9.00-10.30 Seminarium: Cześć główna DS, powtórka + Ws/Ns

10.30-12.00. Seminarium: Cześć główna DM, powtórka + Ws/Ns

12.00-15.00 Seminarium: Przygotowanie do ruchu DM z wykorzystaniem Ws

15.00-17.00 Klinika: Praca z pacjentami w grupach

4 dzień

9.00-10.30 Seminarium: Cześć główna DS, powtórka + Ws/Ns

10.30-12.00. Seminarium: Cześć główna DM, powtórka + Ws/Ns

12.00-15.00 Seminarium: Przygotowanie do ruchu – D-strething

15.00-17.00 Klinika: Praca z pacjentami w grupach

5 dzień

9.00-10.30 Seminarium: Cześć główna DS, powtórka + Ws/Ns

10.30-12.00. Seminarium: Cześć główna DM, powtórka + Ws/Ns

12.00-15.00 Seminarium: Przygotowanie do ruchu – PIR

15.00-17.00 Klinika: Praca z pacjentami w grupach

Plan kursu: Wykorzystanie metody DENEMS w terapii osób z różnymi formami zaburzonego napięcia mięśniowego – Moduł IV

1 dzień

9.00-10.00 Wykład: Planowanie terapii – makrocykle

10.00-11.00 Wykład: Podstawy kliniczne i specyfika pracy w przypadkach wzmożonego napięcia mięśniowego (spastyka, sztywność, wady postawy ze wzmożonym napięciem)

11.00-15.00 Seminarium: Specyfika pracy w przypadkach wzmożonego napięcia mięśniowego (GMF I-III) – dzieci młodsze

15.00-17.00 Klinika: Praca z pacjentami w grupach

2 dzień

9.00-11.00 Seminarium: Specyfika pracy w przypadkach wzmożonego napięcia mięśniowego (GMF I-III) – dzieci młodsze c.d.

11.00-13.00 Seminarium: Specyfika pracy w przypadkach wzmożonego napięcia mięśniowego (GMF I-III) – dzieci starsze

13.00-15.00 Wykład: Podstawy kliniczne i specyfika pracy w przypadkach obniżonego napięcia mięśniowego (zespoły móżdżkowe, zespół Downa, przepuklina oponowo-rdzeniowa, wady postawy z obniżonym napięciem (m.in. Joint Hipermobility Syndrom, JHS)

15.00-17.00 Klinika: Praca z pacjentami w grupach

3 dzień

9.00-12.00 Seminarium: Specyfika pracy w przypadkach obniżonego napięcia mięśniowego (GMF I-III – dzieci młodsze

12.00-15.00 Seminarium: Specyfika pracy w przypadkach obniżonego napięcia mięśniowego (GMF I-III) – dzieci starsze

15.00-17.00 Klinika:Praca z pacjentami w grupach

4 dzień

9.00-10.30 Wykład: Podstawy kliniczne i specyfika pracy w przypadkach dyskinezy (atetoza, choreoatetoza, pląsawica, mioklonie)

10.30-15.00 Seminarium: Specyfika pracy w przypadkach dyskinezy (GMF I-III) – dzieci młodsze

15.00-17.00 Klinika: Praca z pacjentami w grupach

5 dzień

9.00-12.00 Seminarium: Specyfika pracy w przypadkach dyskinezy (GMF I-III) – dzieci starsze

12.00-15.00 Seminarium: Specyfika pracy u osób z GMF IV-V

15.00-17.00 Klinika: Praca z pacjentami w grupach

# fizjoterapia, prof. Gnat, dr Gogola

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wykład: Wprowadzenie
Data realizacji zajęć
07-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Wykład: MPD i patofizjologia różnych form wzmożonego napięcia mięśniowego
Data realizacji zajęć
07-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Badanie dzieci młodszych. Wprowadzenie karty badania i sposobu wnioskowania
Data realizacji zajęć
07-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Przygotowanie do ruchu – tkanki miękkie
Data realizacji zajęć
07-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Badanie dzieci młodszych. Ćwiczenie z kartą badania na podstawie filmów i dyskusja. Demonstracja badania dziecka młodszego
Data realizacji zajęć
08-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Przygotowanie do ruchu – tkanki miękkie
Data realizacji zajęć
08-10-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Badanie dzieci starszych. Kontynuacja omawiania karty badania i sposobu wnioskowania
Data realizacji zajęć
08-10-2020
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Badanie dzieci starszych. Podsumowanie całego procesu diagnostycznego
Data realizacji zajęć
09-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Demonstracja badania dziecka starszego
Data realizacji zajęć
09-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Etapy rozwoju dysocjacji w ontogenezie – analiza związku pomiędzy rozwojem funkcji i dysocjacji
Data realizacji zajęć
09-10-2020
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Klinika: Praca z pacjentami w grupach
Data realizacji zajęć
09-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Przygotowanie do ruchu – tkanki miękkie
Data realizacji zajęć
10-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Wykład: Planowanie procesu terapeutycznego
Data realizacji zajęć
10-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Analiza elementów składowych terapii małego dziecka ze starterem dysocjacja – alignment, synergie kierunkowo-specyficzne, przenoszenie ciężaru ciała
Data realizacji zajęć
10-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Przygotowanie do ruchu – stawy
Data realizacji zajęć
10-10-2020
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Klinika: Praca z pacjentami w grupach
Data realizacji zajęć
10-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Terapia – starter dysocjacja (powiązanie karty badania z terapią, ćwiczenia w linii pronacyjnej na przykładzie taczki argentyńskiej)
Data realizacji zajęć
11-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Terapia – starter mięsień (powiązanie karty badania z terapią, wprowadzenie podwieszek, ćwiczenia w pozycji pronacyjnej)
Data realizacji zajęć
11-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Przygotowanie do ruchu – stawy
Data realizacji zajęć
11-10-2020
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Klinika: Praca z pacjentami w grupach
Data realizacji zajęć
11-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Terapia dzieci młodsze (DM) – starter dysocjacja (ćwiczenia z linii pronacyjnej, wykorzystanie 3 ręki u dzieci z IV poziomu w ćwiczeniach taczka argentyńska i czworaki)
Data realizacji zajęć
09-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Terapia dzieci starsze (DS) – starter mięsień (ćwiczenia w pozycji pronacyjnej)
Data realizacji zajęć
09-12-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Przygotowanie do ruchu – przypomnienie technik z poprzedniej części
Data realizacji zajęć
09-12-2020
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Klinika: Praca z pacjentami w grupach
Data realizacji zajęć
09-12-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Terapia DM – starter dysocjacja (ćwiczenia z linii pronacyjnej)
Data realizacji zajęć
10-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Terapia DS – starter funkcja mięśnia (ćwiczenia w pozycji pronacyjnej)
Data realizacji zajęć
10-12-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Przygotowanie do ruchu – stawy
Data realizacji zajęć
10-12-2020
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Klinika: Praca z pacjentami w grupach
Data realizacji zajęć
10-12-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Przygotowanie do ruchu – stawy
Data realizacji zajęć
11-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Terapia DM– starter dysocjacja – ćwiczenia z linii siadu (wykorzystanie 3 ręki u dzieci z V poziomu) i linii supinacyjnej)
Data realizacji zajęć
11-12-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wkład: Dodatkowe formy wspomagające leczenie dzieci z zaburzeniami neurologicznymi (ortopedia, neurochirurgia, chirurgia)
Data realizacji zajęć
11-12-2020
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Klinika: Praca z pacjentami w grupach
Data realizacji zajęć
11-12-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Terapia DM– starter dysocjacja (ćwiczenia z linii supinacji i bocznej)
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Terapia DS– starter funkcja mięśnia (ćwiczenia w pozycji supinacji)
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Wykład: Dodatkowe formy wspomagające leczenie dzieci z zaburzeniami neurologicznymi (zaopatrzenie ortopedyczne)
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Klinika: Praca z pacjentami w grupach
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Terapia DS– starter funkcja mięśnia (ćwiczenia w pozycji bocznej)
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Przygotowanie do ruchu – stawy
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Czas do zagospodarowania zgodnie z potrzebami
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin: Przedstawienie przez kolejne grupy filmów nagranych podczas pracy z dziećmi na kursie. Podsumowanie wyników badania, interwencji oraz uzyskanych efektów
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Klinika: Praca z pacjentami w grupach
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Wykład: Wprowadzenie (+ pytania, niejasności, itp.)
Data realizacji zajęć
13-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Badanie, praca ze starterem dysocjacja i mięsień – powtórzenie
Data realizacji zajęć
13-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Wykład: Wysoka/Niska stymulacja (Ws/Ns)
Data realizacji zajęć
13-01-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Powtórzenie technik biernych z I części i przekształcanie ich na wysoką stymulację
Data realizacji zajęć
13-01-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Klinika: Praca z pacjentami w grupach
Data realizacji zajęć
13-01-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Cześć główna DS, powtórka + Ws/Ns
Data realizacji zajęć
14-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Cześć główna DM, powtórka + Ws/Ns
Data realizacji zajęć
14-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Wykład: Charakterystyka mieszanych form zaburzeń napięcia mięśniowego
Data realizacji zajęć
14-01-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Przygotowanie do ruchu – masaż funkcjonalny (Ws/Ns )
Data realizacji zajęć
14-01-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Klinika: Praca z pacjentami w grupach
Data realizacji zajęć
14-01-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Cześć główna DS, powtórka + Ws/Ns
Data realizacji zajęć
15-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Cześć główna DM, powtórka + Ws/Ns
Data realizacji zajęć
15-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Przygotowanie do ruchu DM z wykorzystaniem Ws
Data realizacji zajęć
15-01-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Klinika: Praca z pacjentami w grupach
Data realizacji zajęć
15-01-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Cześć główna DS, powtórka + Ws/Ns
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Cześć główna DM, powtórka + Ws/Ns
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Przygotowanie do ruchu – D-strething
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Klinika: Praca z pacjentami w grupach
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Cześć główna DS, powtórka + Ws/Ns
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Cześć główna DM, powtórka + Ws/Ns
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Przygotowanie do ruchu – PIR
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Klinika: Praca z pacjentami w grupach
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Wykład: Planowanie terapii – makrocykle
Data realizacji zajęć
10-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Wykład: Podstawy kliniczne i specyfika pracy w przypadkach wzmożonego napięcia mięśniowego (spastyka, sztywność, wady postawy ze wzmożonym napięciem)
Data realizacji zajęć
10-02-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Specyfika pracy w przypadkach wzmożonego napięcia mięśniowego (GMF I-III) – dzieci młodsze
Data realizacji zajęć
10-02-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Klinika: Praca z pacjentami w grupach
Data realizacji zajęć
10-02-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Specyfika pracy w przypadkach wzmożonego napięcia mięśniowego (GMF I-III) – dzieci młodsze c.d.
Data realizacji zajęć
11-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Specyfika pracy w przypadkach wzmożonego napięcia mięśniowego (GMF I-III) – dzieci starsze
Data realizacji zajęć
11-02-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wykład: Podstawy kliniczne i specyfika pracy w przypadkach obniżonego napięcia mięśniowego (zespoły móżdżkowe, zespół Downa, przepuklina oponowo-rdzeniowa, wady postawy z obniżonym napięciem (m.in. Joint Hipermobility Syndrom, JHS)
Data realizacji zajęć
11-02-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Klinika: Praca z pacjentami w grupach
Data realizacji zajęć
11-02-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Specyfika pracy w przypadkach obniżonego napięcia mięśniowego (GMF I-III – dzieci młodsze
Data realizacji zajęć
12-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Specyfika pracy w przypadkach obniżonego napięcia mięśniowego (GMF I-III) – dzieci starsze
Data realizacji zajęć
12-02-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Klinika: Praca z pacjentami w grupach
Data realizacji zajęć
12-02-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Wykład: Podstawy kliniczne i specyfika pracy w przypadkach dyskinezy (atetoza, choreoatetoza, pląsawica, mioklonie)
Data realizacji zajęć
13-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Specyfika pracy w przypadkach dyskinezy (GMF I-III) – dzieci młodsze
Data realizacji zajęć
13-02-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Klinika: Praca z pacjentami w grupach
Data realizacji zajęć
13-02-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Specyfika pracy w przypadkach dyskinezy (GMF I-III) – dzieci starsze
Data realizacji zajęć
14-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium: Specyfika pracy u osób z GMF IV-V
Data realizacji zajęć
14-02-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Klinika: Praca z pacjentami w grupach
Data realizacji zajęć
14-02-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Celem biznesowym jest wprowadzenie nowego zabiegu do oferty gabinetu fizjoterapeutycznego. Może to zwiększyć szanse uzyskania przewagi konkurencyjnej, tym samym wzrost przychodów oraz wzrost liczby sprzedanych usług w gabinecie fizjoterapeutycznym o 5% w skali miesiąca w terminie do 6 miesięcy od zakończenia szkolenia.

Cel edukacyjny

Edukacja uczestników w kierunku nabycia umiejętności diagnozy oraz swobodnego doboru środków terapeutycznych w odniesieniu do trzech zmiennych charakteryzujących pacjenta: wieku, poziomu niepełnosprawności (wyrażonego za pomocą skali Gross Motor Function Classification Score (GMFCS) oraz dominującego typu zaburzeń napięcia mięśniowego (hiper- vs hipotonia). Prezentowany w metodzie DENEMS proces terapeutyczny obejmuje młodych pacjentów w całym okresie ich rozwoju i dojrzewania, od momentu urodzenia do zakończenia procesów wzrostowych, tj. do czasu uzyskania pełnego skostnienia szkieletu. W całym tym okresie podstawową zasadą metody pozostaje utrzymanie ciągłości procesu usprawniania, przez co przybiera on jednolity charakter i opiera się o spójnie ewoluujące cele terapeutyczne.

Efekty uczenia się

Wiedza

 • Absolwent posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą mechanizmów powstawania różnych form zaburzonego napięcia mięśniowego (spastyczność, sztywność, hipotonia),
 • Absolwent posiada wiedzę praktyczną do przeprowadzenia poprawnie diagnozy z pacjentami w różnym wieku,
 • Absolwent potrafi samodzielnie planować i wyznaczać kierunki postępowania terapeutycznego w usprawnianiu osób z różnymi formami zaburzonego napięcia mięśniowego w zależności od wieku oraz poziomu niepełnosprawności wyrażonego za pomocą skali GMFCS,
 • Absolwent potrafi zaplanować terapię zarówno na pojedynczej sesji, jak również w długofalowym procesie usprawniania,
 • Absolwent potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty
 • Absolwent wykazuje wiedzę z zakresu interpretacji zasad BHP podczas wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych,

Umiejętności

 • Absolwent potrafi odpowiednio ocenić rodzaj zaburzonego napięcia
 • Absolwent potrafi odpowiednio dostosować środki terapeutyczne w zależności od zaburzonego napięcia mięśniowego, wieku pacjenta oraz stopnia niepełnosprawności
 • Absolwent potrafi prawidłowo zaplanować terapię w ramach pojedynczych sesji usprawniania oraz w długofalowym procesie rehabilitacji,
 • Absolwent posiada umiejętność samodzielnego planowania i wyznaczania kierunku postępowania terapeutycznego,
 • Absolwent potrafi pracować w zespole wielospecjalistycznym,
 • Absolwent zna i potrafi stosować zasady komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami,
 • Absolwent potrafi posługiwać się schematem postępowania terapeutycznego u osób wykazujących wzmożenie napięcia mięśniowego w różnych okresach rozwoju pacjenta,

Kompetencje społeczne

 • Absolwent jest świadom własnych ograniczeń,
 • Absolwent okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności,
 • Absolwent potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie promocji różnych form aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych,
 • Absolwent samodzielnie potrafi zorganizować i poprowadzić zajęcia w oparciu o współczesną wiedzę z zakresu fizjoterapii pediatrycznej,
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 37,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 37,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Harcerzy Września 1939 5, 40-659 Katowice, woj. śląskie

Budynek B Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • bezpłatny, niestrzeżony parking - liczba miejsc ograniczona

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie dr Anna Gogola

dr Anna Gogola

Pracownik naukowy Katedry Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii na AWF Katowice. Terapeuta neurorozwojowy, Absolwentka kursów z zakresu fizjoterapii pediatrycznej między innymi kursu NDT Bobath – podstawowego oraz Baby, Integracji Sensomotorycznej, Psychomotoryki oraz ogólnych kursów z zakresu fizjoterapii – Kinesiology taping, Neurodynamiki, Bobath dla dorosłych.
Współautor i realizator projektu Studiów Podyplomowych pt „Nerorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego” oraz
instruktor szkoleń z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy. Autorka licznych publikacji z zakresu
fizjoterapii pediatrycznej.
dr n.k.f.
Od lat prowadzi szkolenia z dziedziny fizjoterapii w pediatrii jest także autorką licznych publikacji z zakresu fizjoterapii pediatrycznej.

Zdjęcie dr hab. Rafał Gnat, prof. ndzw. AWF

dr hab. Rafał Gnat, prof. ndzw. AWF

Od 2012 instruktor międzynarodowy I i II stopnia metody Neurac. Autor prac naukowych z dziedziny fizjoterapii w tematyce biomechaniki,
biomechaniki klinicznej, kontroli nerwowomięśniowej,neurofizjologii, ewaluacji metod diagnostycznych wykorzystywanych w fizjoterapii,
itp.
prof. ndzw. katedry podstaw fizjoterapii AWF w Katowicach. Absolwent stażu naukowego, Erasmus University Rotterdam. Wykładowca akademicki przedmiotów biomechanika, biomechanika kliniczna, terapia manualna. Autor przekładów kilkunastu książek związanych z dziedziną fizjoterapii na język polski. Kierownik Laboratorium Analizy Ruchu AWF w Katowicach.
dr hab., prof. ndzw. AWF
Od lat prowadzi seminaria, warsztaty oraz szkolenia z dziedziny fizjoterapii

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń Beata Lenard i Michał Wieczorek

Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń Beata Lenard i Michał Wieczorek

email: szkolenia@gwsh.pl

tel: +48 32 3570606/ 605

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne.

Informujemy, iż usługa nie zawiera kosztów pośrednich (dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie, etc.).

 

Uczetnik kursu otrzymuje niezbędne narzędzia pracy takie jak: skrypt, notatnik, długopis, etc.

Ciasteczka>