Usługa - PRAWO JAZDY KAT. C+E, ORAZ SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB LUB RZECZY, WRAZ Z EGZAMINEM PAŃSTWOWYM - JASŁO

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców Renoma Tadeusz Dzięglewicz

4.5/5 z 205 ocen

Tytuł PRAWO JAZDY KAT. C+E, ORAZ SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB LUB RZECZY, WRAZ Z EGZAMINEM PAŃSTWOWYM - JASŁO

Numer usługi 2020/07/31/19861/605213

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców Renoma Tadeusz Dzięglewicz

Miejsce usługi Jasło

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 500,00 zł netto za osobę

3 500,00 zł brutto za osobę

58,33 zł netto za osobogodzinę

58,33 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Posiadanie prawa jazdy kat. C lub D i ukończonej Kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie kat. C1, C1+E, C, C+E, lub D1,D1+E, D,D+E

Posiadanie badań psychologicznych i lekarskich.

 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 18-08-2020
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja 11/2013 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 16.09.2013r na podstawie art. 68b ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r nr 256, poz. 2572 ze zm.), § 16 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003r w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 227, poz. 2247)
Zakres uprawnień: Kurs na prawo jazdy kat. A1 – 50 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. A – 50 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. B – 60 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. BE – 35 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. C – 50 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. CE – 45 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. D – 60/80 godzin, Kursy kwalifikacji zawodowych: Kwalifikacja wstępna kat. C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E – 280 godzin, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E – 140 godzin,

Ramowy program usługi

Pokaż program

 

Szkolenie Prawo jazdy kat.  C + E zawiera: 25 h zegarowych zajęć praktycznych.

Szkolenie okresowe w zakresie kat.C1,C1+C,C,C+E i kat. D1, D1+E, D, D+E zawiera: 35h zegarowych zajęć teoretycznych .

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
SZKOLENIE OKRESOWE
Data realizacji zajęć
19-08-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
SZKOLENIE OKRESOWE
Data realizacji zajęć
20-08-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
SZKOLENIE OKRESOWE
Data realizacji zajęć
21-08-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
SZKOLENIE OKRESOWE
Data realizacji zajęć
24-08-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
SZKOLENIE OKRESOWE
Data realizacji zajęć
25-08-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Prawo jazdy kat.C+E nie ma zajęć teoretycznych, posiada 25 godz.zajęć praktycznych tj.:przygotowanie do jazdy,ruszanie,zatrzymanie-2 godz.,zasady jazdy do tyłu,skręty do tyłu-2 godz., jazda slalomem-2 godz.,cofanie,zawracanie,parkowanie-2 godz.,jazda w ruchu miejskim-4 godz.,zmiana biegów przy jeździe z różnymi prędkościami-2 godz.,pokonywanie łuków i zakrętów-2 godz.,jazda w ruchu drogowym w mieście i poza nim-3 godz.,specyfika jazdy z naczepą-2 godz.,włączanie się do ruchu,wyprzedzanie-2 godz.,powtórzenie wybranych tematów-2 godz.
Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności do zdania egzaminu praktycznego,oraz podjęcie pracy w zawodzie na stanowisku kierowcy kat.C+E.
Szkolenie okresowe: Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności do wykonywania zawodu kierowcy. Kurs zawiera 35 godz. szkoleniowych i kończy się wydanym zaświadczeniem.

Efekty uczenia się

 

Prawo jazdy C+E:

- Wiedza i umiejętności do przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy kat. C+E .

Szkolenie okresowe:

- Wiedza i umiejętności  do przyszłej pracy jako kierowca zawodowy kat. D i C.

 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

TAK

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację KAT. CE - WORD w KROŚNIE, SZKOLENIE OKRESOWE OSK RENOMA
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego STAROSTA POWIATOWY/PREZYDENT MIASTA
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 58,33 zł
Koszt osobogodziny brutto 58,33 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Stanisława Kadyiego 12, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie

jak wyżej

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tadeusz Dzięglewicz

Tadeusz Dzięglewicz

Instruktor nauki jazdy wszystkich kategorii, wykładowca - trener z zakresu kwalifikacji
Instruktor nauki jazdy od ponad 35 lat, wykładowca - trener z zakresu kwalifikacji od 2010r
średnie
Instruktor nauki jazdy od ponad 35 lat, wykładowca - trener z zakresu kwalifikacji od 2010r

Zdjęcie Andrzej Kras

Andrzej Kras

Instruktor nauki jazdy wszystkich kategorii, wykładowca - trener z zakresu kwalifikacji od 2010 r.
Instruktor nauki jazdy od ponad 20 lat, wykładowca - trener z zakresu kwalifikacji od 2010r
średnie
Instruktor nauki jazdy od ponad 20 lat, wykładowca - trener z zakresu kwalifikacji od 2010r

Zdjęcie Tomasz Dzięglewicz

Tomasz Dzięglewicz

Instruktor nauki jazdy od ponad 15 lat - trener z zakresu kwalifikacji
Instruktor nauki jazdy od ponad 15 lat - trener z zakresu kwalifikacji od 2010r
średnie
Instruktor nauki jazdy od ponad 15 lat - trener z zakresu kwalifikacji od 2010r

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Tadeusz Dzięglewicz

Tadeusz Dzięglewicz

email: osk.renoma@interia.pl

tel: 607936988

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Jak wyżej

Informacje dodatkowe

Szczegółowy harmonogram szkolenia jest ustalany indywidualnie z każdym uczestnikiem i jest dostosowany do jego dostępności czasowej,w terminie do 21.12.2020.

Cena zawiera koszt kursów oraz koszt egzaminu państwowego.

Cena nie zawiera badań psychologicznych i lekarskich.

Do kadry instruktorskiej dołączamy:

Jolanta Skóra, Szymon Pruchnik, Sylwester Drapich, 

 

- Notatnik i długopis

- Podręcznik do kwalifikacji kat. D1, D1+E, D, D+E, lub C1, C1+E,C,C+E

- skrypty i zestawy testowe

- aplikacje multimedialne

 

Ciasteczka>