Usługa - Kurs na prawo jazdy kat C, CE oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona kat C,C+E wraz z egzaminami państwowym

Logo Ośrodek Szkolenia RENE Zdzisław Wiśniowski

4.7/5 z 70 ocen

Tytuł Kurs na prawo jazdy kat C, CE oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona kat C,C+E wraz z egzaminami państwowym

Numer usługi 2020/07/30/38346/604996

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia RENE Zdzisław Wiśniowski

Miejsce usługi Jasło

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

8 000,00 zł netto za osobę

8 000,00 zł brutto za osobę

38,10 zł netto za osobogodzinę

38,10 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i możliwość zatrudnienia jako kierowca samochodu ciężarowego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 02-09-2020
Liczba godzin usługi: 210
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: POŚWIADCZENIE nr KT.5440.69.2013 wydane przez STAROSTWO JASIELSKIE z dnia 17.09.2013 nr 00021805 art. 28 ust.1, ust.8, art. 31 ust.3 ustawy z dnia 5 styczeń 2011 r. o kierujących pojazdami.( Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151 z pozn.zm. art 39 g ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (Dz. U.2016.1907 z pozn.zm.) ZAŚWIADCZENIE nr KT.5440.42.2013 wydane przez Starostwo Jasielskie z dnia 07.06.2013 r.
Zakres uprawnień: prawo jazdy kat C

Ramowy program usługi

Pokaż program

Prawo jazdy kat C  składa się z:

- zajęcia teoretyczne 20 godzin (po 45 minut)

- zajęcia praktyczne 20 godzin ( po 60 minut)

Prawo jazdy kat C+E  składa się z:

- zajęcia praktyczne 25 godzin ( po 60 minut)

Kwalifikacja wstepna  przyspieszona kat C  składa się z :

- część teoretyczna: 130 godz.
- część praktyczna:    10 godz. w tym 8 godzin w ruchu drogowym oraz 1 godz symulator mobilny lub 2 godz płyta poslizgowa

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
prawo jazdy kat C - teoria
Data realizacji zajęć
03-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
prawo jazdy kat C - teoria
Data realizacji zajęć
04-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
prawo jazdy kat C - teoria
Data realizacji zajęć
07-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
prawo jazdy kat C - teoria
Data realizacji zajęć
08-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
prawo jazdy kat C - praktyka
Data realizacji zajęć
09-09-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
KWP C - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
30-09-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
KWP C - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
01-10-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego praz przygotowanie do złożenia egzaminu państwowego z prawa jazdy kat C,C+E i KWP C.

Efekty uczenia się

Uczestnik posiądzie umiejętnośći potrzebne do przystąpienia oraz zdana Państwowego Egzaminu na Prawo jazdy w zakresie kat. C,CE:

" Przygotowanie do jazdy , sprawdzanie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy". W zakresie  tego elementu szkolenia uczestnik zostanie przygotowany do sprawdzenia:

-poziomu oleju w silniku,

-poziomu płynu chłodzącego

-poziomu płynu hamulcowego

-poziomu płynu w sryskiwaczach

- działanie sygnału dźwiękowego

- działanie sygnału dźwiękowego

- działanie świateł mijania

- działanie świateł drogowych

- działanie świateł cofania

- działanie świateł hamowania "STOP"

- działanie świateł kierunkowskazów,

- działanie świateł awaryjnych,

- działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

Zadania na placu manewrowego polegające na samodzielnym prowadzeniu pojazdu. W zakresie tego elementu szkolenia uczestnik zostanie przygotowany do samodzielnego prowadzenia pojazdu.

- ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu,

- parkowania  skośne ( wjazd przodem - wyjazd tyłem)

- parkowanie prostopadłe

- parkowanie równoległe

- ruszanie z miejsca na wzniesieniu

- sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego

- sprzeganie przyczepy z pojazdem silnikowym - na wykonanie zadania osoba egzaminowania  ma nie więcej niż 10 minut.

- "Zadania w ruchu drogowym polegające na samodzielnym prowadzeniu pojazdu w ruchu miejskim" W zakresie tego elementu szkolenia  uczestnik zostanie przygotowany do samodzielnego prowadzenia pojazdu:

- prowadzenie pojazdu w ruchu miejskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczestnik posiądzie umiejetności do przystąpienia oraz zdania egzaminu Państwowego Egzaminu Kwalifikacyjnego w zakresie kat C,C+E

- Absolwent części praktycznej kursu kwalifikacyjnego i wszystkich zawartych w nich bloków teoretycznych spełni wymagania postawione w & 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy ( Dz.U. Nr 53, poz. 314 z późn. zmianami).

 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 1: Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?

TAK

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

TAK

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD KROSNO, KWP C - Komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego STAROSTWO POWIATOWE/PREZYDENT MIASTA
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 8 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 8 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 38,10 zł
Koszt osobogodziny brutto 38,10 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Tadeusza Kościuszki 47/1, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie

sala wykładowa 38-200 Jasło ul. Kościuszki 47/1 plac manewrowy Szebnie 257

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Zdzisław Wiśniowski

Zdzisław Wiśniowski

instruktor nauki jazdy wszystkich kategorii, instruktor doskonalenia techniki jazdy, trener wykładowca kwalifikacji
20 letnie doświadczenie zawodowe

Zdjęcie Dariusz Wiśniowski

Dariusz Wiśniowski

instruktor nauki jazdy wszystkich kategorii, instruktor doskonalenia techniki jazdy, trener wykładowca kwalifikacji
20 letnie doświadczenie zawodowe

Zdjęcie Marzena Urban

Marzena Urban

instruktor nauki jazdy wszystkich kategorii, instruktor doskonalenia techniki jazdy, trener wykładowca kwalifikacji
12 letnie doświadczenie zawodowe

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marzena Urban

Marzena Urban

email: rene.biuro@o2.pl

tel:

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

- Ukończone 20 lat i 9 miesięcy

- posiadanie prawo jazdy kat B

- posiadanie PKK

Informacje dodatkowe

Szczegółowy harmonogram jazdy praktycznej będzie ustalony po zakończeniu części teoretycznej osobno dla każdego uczestnika kursu i dostosowany do jego dostępności czasowych w terminie

- testy

-długopis

- notatnik

- skrypty

Ciasteczka>