Usługa - Projektowanie 2D i 3D w programie AutoCAD - Cert. AUTODESK ACU

Logo EDU Consult - Centrum Usług Szkoleniowych

4.8/5 z 89 ocen

Tytuł Projektowanie 2D i 3D w programie AutoCAD - Cert. AUTODESK ACU

Numer usługi 2020/07/30/7557/604461

Dostawca usług EDU Consult - Centrum Usług Szkoleniowych

Miejsce usługi Rzeszów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 590,00 zł netto za osobę

3 590,00 zł brutto za osobę

44,88 zł netto za osobogodzinę

44,88 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie technik komputerowego wspomagania projektowania.

 • osób chcących nabyć nowe kompetencje i kwalifikacje CAD
 • osób chcących uzupełnić kwalifikacje zawodowe o nowe techniki projektowania CAD
 • specjalistów w zakresie produkcji, projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej,
 • osób planujących otwarcie własnych mikroprzedsiębiorstw, 
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 07-09-2020
Liczba godzin usługi: 80
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja Akredytacyjna Podkarpackiego Kuratora Oświaty nr ORE 546.8.2015
Zakres uprawnień: Kurs Projektowanie 2D i 3D w programie Autodesk AutoCAD –3D - 80 godz.

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zarys programu szkolenia

Kurs trwa 80 godz. dydaktycznych - 1 godz dyd. = 45 min. W harmonogramie szkolenia : dla zajęc od godz. 16:00 do 21:00 ; realizowane jest 6 godz. dydaktyczych (sesje po 90min) i dwie przerwy po 15min, natomiast dla zajęć od godz.8:00 do 14.30; realizowane jest 8 godz. dydaktycznych i 3 przerwy: 5 miin, 15min. i 10min.

Tworzenie dokumentacji technicznej w programie

 

 1. Środowisko i tryby pracy programu AutoCAD.
 • Konfiguracja opcji programu, kolory, ścieżki, mysz i interfejs AutoCAD.
 • Określania współrzędnych w dwuwymiarowej przestrzeni programu.
 • Współrzędne względne kartezjańskie i biegunowe.
 • Tryby pracy - ORTO, Siatka, Skok. Dyn
 • Sposoby wprowadzania poleceń, linia poleceń, opcje poleceń, skróty
 1. Tworzenie podstawowych obiektów rysunkowych  AutoCAD
 • Ustalanie widoku, nawigacja (powiększanie, przewijanie, szczególnie użycie myszy i klawiatury)
 • Wybór obiektów. Zaznaczanie i odznaczanie.
 • Chwilowe tryby lokalizacji względem obiektów.
 • Stałe tryby lokalizacji. Śledzenie lokalizacji.

      3.  Edycja obiektów rysunkowych

 • Polecenia edycyjne (wymazywanie, kopiowanie, przesuwanie, obracanie, skalowanie, ucinanie, wydłużanie, przerywanie, dołączanie, zaokrąglanie, fazowanie, odsuwanie, przedłużanie, rozciąganie).
 • Polecenia edycyjne: szyk prostokątny, szyk biegunowy. Szyk zespolony
 • Właściwości obiektów.
 • Edycja obiektów za pomocą uchwytów
 • Style obiektów.
 • Jednostki i granice rysunku.
 • Warstwy, edycja właściwości warstw.
 • Tworzenie obiektów bloku i kreskowanie.
 • Tworzenie i edycja tekstu
 • Wymiarowanie obiektów

4. Tworzenie szablonu rysunkowego.

5. Projektowanie parametryczne

6. Ćwiczenia projektowe w wykorzystaniu poleceń i metod do efektywnego rysowania

7. Drukowanie rysunków. 

8. Właściwości wydruku – ustawienia strony.

 

Dostosowanie programu do własnych potrzeb projektowania w danej branży

 

1. Polecenia edycji zaawansowanej

 • linie podwójne, proste, punkty, elipsy, chmurki,
 • edytor tekstu wielowierszowego,
 • obliczanie odległości i powierzchni, lista danych obiektu,
 • filtrowanie obiektów,
 • tryb pracy BIEGUN.

2. Wymiarowanie zaawansowane:

 • tworzenie i modyfikacja stylów wymiarowania,
 • tolerancje geometryczne i wymiarowe,
 • edycja zwymiarowanego rysunku.

3. Praca z obszarem papieru i modelu. Tworzenie wieielu rzutni, skalowanie rzutni.

4. Modyfikacja nazewnictwa poleceń:

 • definiowanie skrótów poleceń,
 • definiowanie poleceń współpracy z programami zewnętrznymi.

5. Projektowanie parametryczne, konwersja obiektów  nieparametrycznych na parametryczne

6. Modyfikowanie menu programu.

7. Obsługa plików rastrowych.

8. Definiowanie i wstawianie bloków.

 •  Bloki
 • Bloki dynamiczne
 • atrybuty
 • biblioteki bloków z atrybutami
 • tworzenie wyciągu atrybutów.

9. Eksportowanie i publikowanie rysunków

 •  DWF
 •  DWFx
 •  PDF

10. Praca z odnośnikami i nakładkami.

11. Definiowanie rodzajów linii.

12. Definiowanie wzorów kreskowania.

13. Tworzenie i konfiguracja standardów rysunkowych.

14. Zarządzanie dużą ilością dokumentacji, w tym archiwum i serwerem rysunków, testowaniu i wdrażaniu nowych narzędzi CAD / CAE.

 

Tworzenie modeli 3D i generowanie dokumentacji 2D

 

1. Nawigacja i poruszanie się w przestrzeni trójwymiarowej:

 • sposoby określania współrzędnych 3D
 • tworzenie lokalnych układów współrzędnych
 • tworzenie widoków przestrzennych i planarnych
 • obszary robocze 3D
 •  podstawowe narzędzia nawigacji 3D

2. Modelowanie szkieletowe:

 • linia i polilinia 3D.
 • praca z modelami szkieletowymi

3.Modelowanie powierzchniowe.

 • wyciągnięcia proste i złożone
 • przeciąganie profilu po ścieżce
 • powierzchnie obrotowe
 • powierzchnie NURBS

4. Modelowanie bryłowe.

 • prymitywy (bryły podstawowe)
 • wyciągnięcia proste i złożone
 • przeciąganie profilu po ścieżce
 • bryły obrotowe
 • praca z bryłami złożonymi i polibryłami

5. Edycja w środowisku 3D

 • wyrównywanie obiektów w przestrzeni 3D
 • narzędzia edycyjne 3D
 • edycja składników brył
 • zaokrąglenia i fazowanie krawędzi brył
 • importowanie krawędzi brył
 • kontrola kolizji
 • przekształcanie obiektów w powierzchnie
 • przekształcanie obiektów w bryły

6. Wizualizacja 3D

 • tworzenie stylów wizualnych i widoków3D
 • ukrywanie krawędzi niewidocznych
 • powlekanie obiektów materiałami,
 • dodawanie świateł,
 • tworzenie realistycznych scen.

7. Tworzenie dokumentacji technicznej z Modeli 3D

 • tworzenie Widoków 2D z Modeli 3D
 • importowanie Modeli 3D
 • tworzenie automatyczne dokumentacji
  1. Generowaniu dokumentacji technicznej do plików w programu CAD w różnych formatach oraz jej wydrukiem.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie dokumentacji technicznej w programie
Data realizacji zajęć
14-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie dokumentacji technicznej w programie
Data realizacji zajęć
16-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie dokumentacji technicznej w programie
Data realizacji zajęć
21-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie dokumentacji technicznej w programie
Data realizacji zajęć
23-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie dokumentacji technicznej w programie
Data realizacji zajęć
28-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Edycja zaawansowana w projektowaniu branżowym
Data realizacji zajęć
30-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Edycja zaawansowana w projektowaniu branżowym
Data realizacji zajęć
05-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Edycja zaawansowana w projektowaniu branżowym
Data realizacji zajęć
07-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Edycja zaawansowana w projektowaniu branżowym
Data realizacji zajęć
12-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Modelowanie 3D - generowanie dokumentacji 2D
Data realizacji zajęć
14-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Modelowanie 3D - generowanie dokumentacji 2D
Data realizacji zajęć
19-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Modelowanie 3D - generowanie dokumentacji 2D
Data realizacji zajęć
21-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Modelowanie 3D - generowanie dokumentacji 2D
Data realizacji zajęć
26-10-2020
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Wzrost konkurencyjności firmy na regionalnym i międzynarodowym rynku, poprzez stosowanie współczesnych standardów w procesie projektowania i wytwarzania CAD CAM

Cel edukacyjny

Celem kursu jest:
- zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji dokumentacji za pomocą programu AutoCAD.
- nabycie profesjonalnych umiejętności wykorzystania programu w praktyce projektowej, tworzenia dokumentacji technicznej 2D zgodnie z powszechnymi na świecie standardami.
- nabycie umiejętności płynnej obsługi programu AutoCAD w celu zwiększenia efektywności pracy,
- zapoznanie się z narzędziami dostępnymi w programie, umiejętność dostosowania aplikacji do własnych potrzeb,
- nabycie umiejętności samodzielnego zaprojektowania obiektów z wykorzystaniem zaawansowanych technik edycji, bloków z atrybutami, kreowania arkuszy i wydruku
- nabycie umiejętności wspieraniu projektantów i inżynierów w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej,
- nabycie umiejętności modelowania 3D i tworzenia dokumentacji 2D z modeli 3D
- nabycie umiejętności zarządzania zmianami na rysunkach 2D, modelach 3D i wersjach papierowych, uzgadnianiu z projektantami i inżynierami wymagań technicznych i branżowych
- nabycie umiejętności generowaniu dokumentacji technicznej do plików w programu CAD w różnych formatach oraz jej wydrukiem,
- nabycie umiejętności zarządzaniu dużą ilością dokumentacji, w tym archiwum i serwerem rysunków, testowaniu i wdrażaniu nowych narzędzi CAD / CAE.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia w zakresie programu AutoCAD uczestnik szkolenia umie:

- określić zasady projektowania,

- identyfikować funkcje i zadania programu do komputerowego wspomagania projektowania,

- modyfikować rysunek prototypowy,

- wykonać rysunek z wykorzystaniem możliwości edycyjnych systemu,

- tworzyć, poprawiać i archiwizować rysunki,

- wykorzystywać program AutoCAD do tworzenia dokumentacji technicznej,

- tworzyć, wstawiać, usuwać i modyfikować bloki rysunku,

- dołączać atrybuty do bloków, modyfikować atrybuty,

- tworzyć i przyłączać odnośniki, modyfikować odnośniki,

- tworzyć i wstawiać symbole do rysunku,

- tworzyć biblioteki elementów,

- wczytywać i wektoryzować, edytować, drukować pliki rastrowe,

- modyfikować menu programu wstawiając własne polecenia,

- wykonywać proste makrodefinicje, tworzyć skróty poleceń

- określić położenie pkt., linii przy pomocy współrzędnych walcowych i sferycznych,

- definiować i stosować lokalne układy współrzędnych – płaszczyzny konstrukcyjne,

- tworzyć widoki równoległe, dynamiczne, perspektywiczne, planarne.

- utworzyć różne konfigurację rzutni,

- tworzyć szkieletowe, powierzchniowe i bryłowe modele trójwymiarowe,

- utworzyć rysunek 3D w oparciu o modele bryłowe wykorzystując polecenia edycyjne,

- wykonać przekroje, oraz rzuty prostokątne na wymagane ilości rzutni.

- modyfikować obiekty przestrzenne korzystając z możliwości edycyjnych ,

- wykonać rendering obiektu 3D,

- modyfikować cechy rysunku przez przejście w obszar papieru, tworzyć wydruki.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

- Egzamin zewnętrzny – ACU na międzynarodowy Certyfikat: Autodesk® Certified User - AutoCAD potwierdzający kwalifikację rynkową - kod zawodu: 311803 – Operator CAD,
- Egzamin wewn na cert.: AUTODESK® Certificate of Completion – AutoCAD

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Międzynarodowy Certyfikat Autodesk
- Egzamin zewnętrzny – ACU na międzynarodowy Certyfikat: Autodesk® Certified User - AutoCAD
potwierdzający kwalifikację rynkową - kod zawodu: 311803 – Operator CAD,
Walidacja CERTIPORT (USA)

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację CERTIPORT Inc. w imieniu AUTODESK, Inc. Certiport, Inc. 1276 South 820 East, Suite 200 American Fork, UT 84003 USA
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego CERTIPORT Inc. w imieniu AUTODESK, Inc. Certiport, Inc. 1276 South 820 East, Suite 200 American Fork, UT 84003 USA
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 590,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 590,00 zł
Koszt osobogodziny netto 44,88 zł
Koszt osobogodziny brutto 44,88 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Tadeusza Rejtana 53A/108G, 35-326 Rzeszów, woj. podkarpackie

Zobacz na szkic sytuacyjny http://www.educonsult.net.pl/kontakt

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Laboratorium komputerowe
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Zbigniew Pospolitak

Zbigniew Pospolitak

Autoryzowany Trener Autodesk: AutoCAD (wszystkie poziomy), Autodesk Inventor (wszystkie poziomy), Mechanical (wszystkie poziomy)
mgr inż. mechanik , AGH Inżynieria Mechaniczna i Robotyka
inżynier systemów CAD – PŁ CAD Designer.
Autoryzowany Instruktor ATC Autodesk

19 letnie doświadczenie zawodowe zgodne z kierunkiem szkolenia:
Uprawnienia pedagogiczne – nauczyciel dyplomowany
Autor i współautor programów nauczania dla MEN w zakresie komputerowego wspomagania projektowania,
edukator MEN,
Ekspert MEN ds. programów i podręczników w zakresie technik CAD.
Nauczyciel akademicki
Projektant CAD w zakresie wzorów użytkowych dla firm: Philips, Orlen, ORGANIKA, WSK, PROCTEL & GAMBEL,,DURACELL, PRINGLES

- Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie – Inżynieria Mechaniczna, Automatyka i Robotyka - mgr inż. mechanik,
- Instytut Badań Edukacyjnych - Studium doktoranckie.
- Politechnika Łódzka - inżynier systemów CAD

Przeprowadził ponad 8 tys. godzin szkoleń w obszarze CAD

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Zbigniew Pospolitak

Zbigniew Pospolitak

email: zbigniew.pospolitak@educonsult.net.pl

tel: 797727373, 506181391

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać wykształcenie techniczne na poziomie, co najmniej średnim (technikum, szkoła policealna) niezależnie od branży lub być studentem wydziałów technicznych; znać podstawy obsługi komputera oraz podstawy rysunku technicznego

Informacje dodatkowe

W trakcie szkolenia zapewniony serwis kawowy, ciasteczka, napoje, lunch

Harmonogram zajęć może ulegać modyfikacji w celu dopasowania do potrzeb uczestników kursu. W przypadku małej obsady uczestników w danym terminie; zostaną zaproponowane kolejne możliwe terminy realizacji.

 Koszt egzaminu zewnetrznego w cenie usługi szkoleniowej (ACU na międzynarodowy Certyfikat:  Autodesk®  Certified User - AutoCAD potwierdzający kwalifikację rynkową - kod zawodu: 311803 – Operator CAD)

 1. Materiały pomocnicze w formie skryptów ujmujących i rozszerzających treści kursu (na własność).
 • Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD – zarys teoretyczny (121 str.)
 • Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD – zestaw praktycznych ćwiczeń projektowych (119 str.  96 ćwiczeń praktycznych) 
 1. Pen-drive z wersjami elektronicznymi materiałów do ćwiczeń,
 2. Zestaw materiałów pomocniczych w formie elektronicznej
 3. Materiały biurowe: notatnik, długopis
Ciasteczka>