Usługa - Analiza danych w Excelu dla początkujących

Logo Fundacja Media 3.0

0/5

Tytuł Analiza danych w Excelu dla początkujących

Numer usługi 2020/07/29/50041/604300

Dostawca usług Fundacja Media 3.0

Miejsce usługi Gliwice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 300,00 zł netto za osobę

1 300,00 zł brutto za osobę

81,25 zł netto za osobogodzinę

81,25 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Kurs Analiza danych w Excelu dla początkujących skierowany jest do osób, które w swej pracy korzystają z programu Excel i/lub analizują dane i/lub tworzą raporty. Kurs skierowany jest do pracowników, którzy muszą zwiększyć swoje umiejętności z powodów awansu zawodowego, ale także dla osób, które chcą zwiększyć swoje możliwości i realnie wpłynąć na rozwój swojej kariery. Kurs został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie w szkoleniu pracowników największych korporacji oraz instytucji publicznych.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 8
Data zakończenia rekrutacji: 14-11-2020
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

Dzień pierwszy - wprowadzenie

1. Wprowadzenie do programu MS Excel:

 • dostosowywanie interfejsu;
 • korzystanie z arkuszy i poruszanie się po skoroszycie;
 • zapisywanie plików;
 • wprowadzanie i edycja danych;
 • wybieranie, wyszukiwanie komórek i grup komórek;
 • wypełnianie komórek, kopiowanie, wklejanie, i zakresów;
 • formatowanie graficzne komórek;
 • zmiana widoku i wyglądu;
 • nazywanie komórek i zakresów.

2. Praca z danymi poprzez formuły:

 • podstawowe i najczęściej używane formuły matematyczne (autosumowanie, średnia,  maksimum, minimum);
 • adresowanie względne i bezwzględne;
 • formuły matematyczne i statystyczne;
 • formuły logiczne;

3. Przygotowanie danych (czyszczenie danych):

 • narzędzie Znajdź/Zamień, Tekst jako kolumny, Usuń duplikaty,
 • funkcje wyszukiwania
 • tworzenie funkcji zagnieżdżonych.

Dzień drugi - analiza i wizualizacja

4. Analiza danych:

 • formatowanie warunkowe.
 • śledzenie zależności.
 • sortowanie i filtrowanie danych (wykorzystanie autofiltrów, sortowanie niestandardowe)

5. Sumy częściowe

6. Wizualizacja danych za pomocą wykresów:

 • typy wykresów i określanie źródeł danych;
 • formatowanie wykresów; 

Dzień trzeci - eksporty i zarządzanie

7. Eksport i import danych oraz drukowanie i ochrona  hasłem:

 • przygotowywanie arkusza do druku;
 • zmiana zakresu i skali wydruku;
 • zapis w formacie – PDF, pliku graficznego, strony WWW.

8. Grafika w arkuszu kalkulacyjnym:

 • wstawianie obiektów graficznych: obraz, kształty, smartart;

9. Zarządzanie arkuszami:

 • praca z arkuszami;
 • praca na wielu arkuszach;
 • dzielenie arkusza;
 • przenoszenie i kopiowanie danych pomiędzy arkuszami;

Dzień czwarty - tabele i wykresy

10. Tabele przestawne i wykresy przestawne

11. Zarządzanie danymi:

 • formaty plików i ich charakterystyka;
 • grupowanie danych;

12. Kontrola poprawności danych

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do programu Excel i analizy danych
Data realizacji zajęć
14-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Analiza i wizualizacja
Data realizacji zajęć
15-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Eksporty i zarządzanie
Data realizacji zajęć
16-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Tabele i wykresy
Data realizacji zajęć
17-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs MS Excel dla początkujących jest przeznaczony dla wszystkich osób wykorzystujących w swojej pracy komputer, które chcą nauczyć się obsługi arkusza kalkulacyjnego i jego efektywnego wykorzystywania, a także chcą zwiększyć szybkość pracy z wszelkiego rodzaju danymi oraz nauczyć się analizować te dane. Kurs został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie Fundacji Media 3.0 w prowadzeniu kursów z analizy i wizualizacji danych dla osób o różnym stopniu zaawansowania. Zarówno szkoliliśmy osoby bez jakiejkolwiek wstępnej wiedzy z zakresu obsługi programów do przetwarzania danych jak i urzędników z Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych z zaawansowanego wykorzystywania programów do analizy i wizualizacji danych. W naszym kursie stawiamy przede wszystkim na praktyczne umiejętności, wiedzę teoretyczną ograniczając do minimum, jakie jest niezbędne, aby rozwijać swą karierę zawodową. Jesteśmy także do dyspozycji uczestników po zakończeniu kursu, udzielając rad lub pomagając w trudniejszych zadaniach. Nasz kurs certyfikujemy naszym wewnętrznym certyfikatem.

Efekty uczenia się

Uczestnik nabędzie kompetencje z obsługi programu Excel oraz profesjonalnej analizy i wizualizacji danych. Podczas szkolenia uczestnik nauczy się wykonywać operacje na komórkach oraz posiądzie wiedzę na temat wielu formuł i funkcji. Będzie potrafił sprawniej zbierać, prezentować i analizować dane, dzięki czemu zwiększy efektywność swojej pracy. Uczestnik pozna zasady prowadzenia profesjonalnych analiz i wizualizacji danych. Po szkoleniu będzie potrafił szybko i łatwo uporządkować ważne dane oraz z łatwością stworzy profesjonalne dokumenty, sprawozdania i raporty, zawierające proste wizualizacje.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 300,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 300,00 zł
Koszt osobogodziny netto 81,25 zł
Koszt osobogodziny brutto 81,25 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Siemińskiego 24/5, 44-100 Gliwice, woj. śląskie

Nasze szkolenia odbywają się online lub w naszej siedzibie w Gliwicach, gdzie udostępniamy ponad 50 m2 nowoczesnej przestrzeni. Zapewniamy darmowe przerwy obiadowe, kawę i przekąski. W przerwie możesz się zrelaksować grając na Oculus Quest czy rozłożyć się na wygodnej kanapie. Kursy online odbywają się poprzez platformę Clickmeeting lub Miro i obejmują interaktywne uczestnictwo poprzez pracę w na programach w technologii chmurowej. Dzięki naszej metodzie pracy zdalnej jesteśmy wykorzystać w pełni możliwości technologiczne i angażować uczestników wirtualnie.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Paweł Klempka

Paweł Klempka

programy do przetwarzania danych, kompetencje cyfrowe, Excel, analiza danych
Szkoleniowiec, specjalista od programów do przetwarzania danych. Prowadził szkolenia m.in. dla Polskiego Instytutu Dyplomacji przy MSZ, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest egzaminatorem VCC oraz laureatem na najlepszą Innowację Społeczną w ramach projektu “Mikro innowacje - Makro korzyści” Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Ma na swoim koncie setki przeprowadzonych godzin szkoleniowych zarówno dla zaawansowanych jak i początkujących, dla pracowników rozwijających swoje kariery jak i dla urzędników podnoszących swoje kompetencje. Ukończył Zarządzanie i Nauczanie informatyki na Politechnice Lubelskiej. Jego pracę wyróżnia indywidualne podejście do każdego ze słuchaczy, przyjazna atmosfera podczas szkoleń oraz przyswajalny sposób podawania wiedzy.
Wyższe, Politechnika Lubelska, studia magisterskie, Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki, Edukacja Techniczno – Informatyczna. Specjalność: Nauczanie przedmiotów podstawowych z informatyką. Politechnika Lubelska, studia podyplomowe. Specjalność: Nauczanie informatyki i technologii informacyjnej.
Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników państwowych „Szkolenie Word/Excel dla średniozaawansowanych” w ramach projektu: „Profesjonalny Pracownik Administracji Samorządowej”,
Prowadzenie szkolenia dla pracowników administracyjnych „Microsoft Office Excel 2003/2007 bizneso

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Maciejowska

Katarzyna Maciejowska

email: k.maciejowska@media30.pl

tel: 505 673 327

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu kursu Fundacja zapewnia wsparcie i możliwość uzyskania porady w kwestiach związanych z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności nabytej na kursie. W ramach kursu przyznajemy indywidualne, numerowane certyfikaty Fundacji Media 3.0.

Każdy uczestnik otrzyma elektroniczne autorskie materiały przygotowane przez specjalistów z Fundacji Media 3.0, które będą objaśniać zasady pracy z programem oraz analizy i wizualizacji danych, ale także pozwalać na utrwalenie wiedzy, poprzez wykonywanie dodatkowych ćwiczeń. Każdy uczestnik będzie miał także możliwość zadania kilku pytań i otrzymania wsparcia już po zakończeniu kursu.

Ciasteczka>