Usługa - Kurs prawa jazdy kat. A. Badania lekarskie w cenie kursu.

Logo HigH Marcin Kukawka

5/5 z 112 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kat. A. Badania lekarskie w cenie kursu.

Numer usługi 2020/07/28/19895/603522

Dostawca usług HigH Marcin Kukawka

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 500,00 zł netto za osobę

2 500,00 zł brutto za osobę

104,17 zł netto za osobogodzinę

104,17 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 4 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Osoby, które spełniają poniższe warunki

1. ukończone co najmniej 24 lata lub posiadanie prawa jazdy A2 od co najmniej 2 lat

2. pozytywny wynik badań lekarskich kat. A i uzyskanie PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę) wydawanego przez wydział komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania

3. ukończone szkolenie teoretyczne w OSK lub zaliczony z wynikiem pozytywnym państwowy egzamin teoretyczny w WORD.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 13-09-2020
Liczba godzin usługi: 24
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zaświadczenie Prezydenta miasta Poznania z dnia 10.04.2015r.
Zakres uprawnień: kurs prawa jazdy kat. A, A1, A2, AM, B, B+E, C, C+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia praktyczne - kurs prawa jazdy

- nauka jazdy - 20 godzin

- nauka obsługi technicznej pojazdu

- nauka jazdy na placu manewrowym

- nauka jazdy w ruchu drogowym

Egzamin wewnętrzny po zajęciach praktycznych - 2 godziny

Egzamin państwowy teoretyczny w WORD - 1 godzina

Egzamin praktyczny w WORD - 1 godzina

 

Szkolenie kandydata na kierowcę jest prowadzone zgodnie z ustaleniami wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych, w szczególności:

 1. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U.2019.341 t.j.)

 2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.2018.1885 t.j.)

 

Egzaminy państwowe przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych, w szczególności:

 1. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U.2019.341 t.j.)

 2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U.2019.1206).

 

W cenę usługi wliczone są:

 1. Kurs prawa jazdy kat. A - 2090 zł

 2. Egzamin teoretyczny kat. A (1 podejście) - 30 z

 3. Egzamin praktyczny kat. A (1 podejście) - 180 zł

 4. Opłata za badania lekarskie: 200 zł

Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia kursu i wcześniejszego terminu egzaminu państwowego. Dane podane w harmonogramie są danymi szacunkowymi. Każdy uczestnik odbywa szkolenie praktyczne oraz przystępuje do egzaminów w indywidualnie wybranych terminach.

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne ustalane w terminie od 14.09.2020 do 10.11.2020 roku. Szczegółowe terminy szkolenia indywidualnego dostępne są u osoby nadzorującej szkolenie ze strony Podmiotu Świadczącego Usługi Szkoleniowe. Terminy ustalane są w godzinach 6:00 do 22:00
Data realizacji zajęć
14-09-2020
Godzina rozpoczęcia
06:00
Godzina zakończenia
06:00
Liczba godzin
00:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin teoretyczny kat. A około 15.11.2020
Data realizacji zajęć
15-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin praktyczny kat. A około 20.11.2020
Data realizacji zajęć
20-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii A zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ruchu drogowego. W ramach szkolenia osoba nabędzie wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne prowadzenie pojazdów mechanicznych. Celem szkolenia jest również przygotowanie uczestnika do przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii A .

Efekty uczenia się

EFEKTY UCZENIA SIĘ / KSZTAŁCENIA

 1. Ukończony kurs na prawo jazdy kategorii A.
 2. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów państwowych uzyskanie uprawnień kat. A.
 3. Nabycie umiejętności prowadzenia motocykla.
 4. Nabycie umiejętności i wiedzy w zakresie obsługi podstawowych mechanizmów pojazdów odpowiednich dla prawa jazdy kat. A oraz weryfikacji stanu technicznego pojazdów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne w następujących sferach:

 1. Odpowiedzialność w ruchu drogowym za bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu drogowego.
 2. Zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym.
 3. Nabycie nowych kwalifikacji co poszerzy horyzonty uczestnika na obecnym rynku gospodarczym oraz ułatwi pozyskanie pracy wymagającej legitymowania się uprawnieniami do kierowania pojazdami.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Uczestnik kursu po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu w WORD uzyska prawo jazdy wydawane przez starostę właściwego dla miejsca zamieszkania uczestnika.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta właściwy dla miejsca zamieszkania
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 104,17 zł
Koszt osobogodziny brutto 104,17 zł
w tym koszt walidacji netto 210,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 210,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Chwaliszewo 76, 61-104 Poznań, woj. wielkopolskie

Zajęcia praktyczne kat. A / A2 rozpoczynają się i kończą na placu manewrowym szkoły przy ul. Gnieźnieńskiej 100, Bogucin. Uczestnicy kursu motocyklowego mają do dyspozycji kaski SHOEI, zestawy łączności, ochraniacze, rękawice.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Motocykle przystosowane do prowadzenia szkolenia.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jarosław Kuska

Jarosław Kuska

Instruktor nauki jazdy kat. A i B
Prowadzenie szkolenia kierowców kat. A i B
Prowadził szkolenia z zakresu prawa jazdy kat. A i B w tym kursy z dofinansowaniem.

Zdjęcie Martyna Strzyżewska

Martyna Strzyżewska

Instruktor nauki jazdy kat. A B
Prowadzenie szkolenia kierowców kat. A B
Prowadził szkolenia z zakresu prawa jazdy kat. A i B w tym kursy z dofinansowaniem.

Zdjęcie Marcin Kukawka

Marcin Kukawka

Instruktor nauki jazdy kat. A B C D E

Prowadzenie szkolenia kierowców kat. A B C D E
wyższe
Prowadził szkolenia z zakresu prawa jazdy kat. A B C D E w tym kursy z dofinansowaniem

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marcin Kukawka

Marcin Kukawka

email: dofinansowania@high.com.pl

tel: (+48) 511 336 160

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Zawarcie umowy o kurs prawa jazdy w OSK HIGH i zaakceptowanie warunków szkolenia ustalonych przez placówkę szkoleniową. Dostarczenie nr PKK.

Ciasteczka>