Usługa - Doradztwo w zakresie wdrożenia opensource’owego systemu CRM w przedsiębiorstwie.

Logo Midero Sp. z o.o.

4.7/5 z 3458 ocen

Tytuł Doradztwo w zakresie wdrożenia opensource’owego systemu CRM w przedsiębiorstwie.

Numer usługi 2020/07/27/16301/602981

Dostawca usług Midero Sp. z o.o.

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

19 200,00 zł netto

23 616,00 zł brutto

600,00 zł netto za godzinę

738,00 zł brutto za godzinę

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Przedsiębiorcy i pracownicy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego.

Data zakończenia rekrutacji: 03-03-2022
Liczba godzin usługi: 32
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Wypracowane w czasie usługi doradczej rozwiązania posłużą do implementacji systemu w przedsiębiorstwie, która skutkować będzie optymalnym zarządzaniem zasobami i czasem, a także pozwoli na podniesienie poziomu satysfakcji klientów.

1. Analiza potrzeb, audyt procedur i ustalenie celów doradztwa. Zapoznanie się z poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie i ze specyfiką przedsiębiorstwa.
2. Opracowanie poziomów dostęp pracowników w systemie Customer Relationship Management.
3. Określenie potrzeb w zakresie pozyskania nowych klientów i zarządzania nimi z perspektywy up sellingu i cross sellingu.
4. Opracowanie rozwiązań informatycznych usprawniających pozyskiwanie i zarządzanie potencjalnymi klientami (Pozyskania).
5. Określenie potrzeb w zakresie przygotowywania nowych ofert jak i zarządzania niezrealizowanymi ofertami.
6. Opracowanie rozwiązań informatycznych usprawniających zarządzanie ofertami, tworzenie ofert i proces komunikacji z klientem.
7. Określenie potrzeb w zakresie zarządzania istniejącymi i nowymi klientami.
8. Opracowanie rozwiązań informatycznych usprawniających obsługę i zarządzanie klientem.
9. Określenie potrzeb w zakresie rozliczania bieżących projektów w systemie godzinowym i zadaniowym.
10. Opracowanie rozwiązań informatycznych do rozliczania bieżących projektów w systemie godzinowym i zadaniowym.
11. Określenie potrzeb w zakresie zarządzania i zbierania informacji o kosztach występujących w przedsiębiorstwie i agregacja ich w jednym standardzie.
12. Określenie potrzeb w zakresie zarządzania i zbierania informacji o kosztach występujących w przedsiębiorstwie i agregacja ich w jednym standardzie.
13. Określenie potrzeb w zakresie tworzenia i zarządzania umowami (nazewnictwo numeracja, wzory umów).
14. Opracowanie rozwiązań informatycznych w zakresie tworzenia i zarządzania umowami (nazewnictwo, numeracja, wzory umów).
15. Określenie potrzeb w zakresie zarządzania zakupami materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do bieżących działań przedsiębiorstwa i obsługi klienta.
16. Opracowanie rozwiązań informatycznych w zakresie zarządzania zakupami materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do bieżących działań przedsiębiorstwa i obsługi klienta.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Analiza potrzeb, audyt procedur i ustalenie celów doradztwa. Zapoznanie się z poszczególnymi działami.
Data realizacji zajęć
07-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie poziomów dostępupracowników w systemie CustomerRelationship Management.
Data realizacji zajęć
07-03-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Określenie potrzeb w zakresie pozyskania nowych klientów i zarządzania nimi z pers. upsellingu i cross sellingu.
Data realizacji zajęć
07-03-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie rozwiązań informatycznych usprawniających pozyskiwanie i zarządzanie potencjalnymi klientami.
Data realizacji zajęć
07-03-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Określenie potrzeb w zakresie przygotowywania nowych ofert jak i zarządzania niezrealizowanymi ofertami.
Data realizacji zajęć
14-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie rozwiązań informatycznych usprawniających zarządzanie ofertami, tworzenie ofert i proces komunikacji z klientem.
Data realizacji zajęć
14-03-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Określenie potrzeb w zakresie zarządzania istniejącymi i nowymi klientami.
Data realizacji zajęć
14-03-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie rozwiązań informatycznych usprawniających obsługę i zarządzanie klientem.
Data realizacji zajęć
14-03-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Określenie potrzeb w zakresie rozliczania bieżących projektów w systemie godzinowym i zadaniowym.
Data realizacji zajęć
21-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie rozwiązań informatycznych do rozliczania bieżących projektów.
Data realizacji zajęć
21-03-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Określenie potrzeb w zakresie zarządzania i zbierania informacji o kosztach występujących w przedsiębiorstwie.
Data realizacji zajęć
21-03-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Określenie potrzeb w zakresie zarządzania i zbierania informacji o kosztach występujących w przedsiębiorstwie.
Data realizacji zajęć
21-03-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Określenie potrzeb w zakresie tworzenia i zarządzania umowami(nazewnictwo, numeracja, wzory umów).
Data realizacji zajęć
28-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Określenie potrzeb w zakresie tworzenia i zarządzania umowami(nazewnictwo, numeracja, wzory umów)
Data realizacji zajęć
28-03-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Określenie potrzeb w zakresie zarządzania zakupami materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do bieżących działań.
Data realizacji zajęć
28-03-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie rozwiązań informatycznych w zakresie zarządzania zakupami materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do bieżących działań.
Data realizacji zajęć
28-03-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Efektem będzie opracowanie rozwiązań informatycznych służących do optymalnego zarządzania pozyskaniem i obsługą klienta,a także zakupami dokonywanymi na potrzeby przedsiębiorstwa.Będą to rozwiązania dostosowane do branży przedsiębiorcy i jego osobniczych potrzeb.Efektem będzie również uzyskanie wiedzy na temat funkcji systemu CRM,nabycie umiejętności stosowania go w praktyce zawodowej i uzyskanie kompetencji społecznych w zakresie komunikacji,która jest niezbędna dla jego skutecznego działania.

Cel edukacyjny

Uczestnicy w pierwszej kolejności uzyskają wiedzę na temat faktycznych potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie oprogramowania potrzebnego do zarządzania pozyskiwaniem i obsługą klientów, a następnie dowiedzą się, jakie funkcjonalności posiada taki system i w jakim zakresie będą go wykorzystywać po wdrożeniu.

Efekty uczenia się

Wdrożenie systemu CRM w przedsiębiorstwie. Zoptymalizowania procesów zarządzania projektami i kontaktami z Klientem.

Każdy z uczestników nabędzie umiejętność praktycznego korzystania z narzędzi wchodzących w skład CRM, a także nauczy się odpowiednio interpretować dane, które są przez niego automatycznie gromadzone (wszystko to na poziomie zaawansowania, który będzie dostosowany do zajmowanego stanowiska). Wszyscy pracownicy oddelegowani przez usługobiorcę uzyskają kompetencje społeczne w zakresie odpowiedniej komunikacji danych, których przekazywanie jest niezbędne do właściwego funkcjonowania Customer Relationship Managera, a także przedstawiania zasad działania systemu obsługiwanym przez siebie klientom. Komunikacja ta poprawi się dzięki uporządkowaniu tych danych w jednym systemie informatycznym. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zostaną zweryfikowane przez testy przeprowadzone na początku i po zakończeniu usługi doradczej

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Ocena wiedzy uczestników (w skali od 0 do 5 punktów) na bazie wywiadu na początku usługi oraz na końcu usługi.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 19 200,00 zł
Koszt usługi brutto 23 616,00 zł
Koszt godziny netto 600,00 zł
Koszt godziny brutto 738,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Zabłocie 23/23, 30-701 Kraków, woj. małopolskie

Midero Sp. z o.o.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Grzegorz Świerk

Grzegorz Świerk

Systemy informatyczne, SEO
Supremum Group Sp.z.o.o. (2006 - 2009) -
Informatyk, Specjalista ds. pozycjonowania stron
internetowych, Grzegorz Świerk SEOprimero
(2009 - 2011) - Właściciel Supremum SEO
Sp.z.o.o. ( 2010 - obecnie) - Prezes zarządu
AdVentures Sp.z.o.o. (2010 - 2017) - członek
zarządu GSpruce Sp.z.o.o. ( 2013 - obecnie) -
Prezes zarządu Barter Klub SA (Członek rady
nadzorczej)

Kierunek: Informatyka i Ekonometria (I i II stopień) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wieloletnie doświadczenie w zakresie budowania i szkolenia zespołu, organizacji pracy, analityki biznesowej, pozyskiwania i utrzymywania relacji biznesowych, zarządzania projektami informatycznymi, kampaniami reklamowymi, pozyskiwanie i obsługa klientów oraz partnerów biznesowych.

Zdjęcie Tomasz Maj

Tomasz Maj

Projektowanie serwisów informatycznych, systemów ERP i serwisów internetowych
11 lat doświadczenia manadżerskiego w firmie zajmującej się programowaniem stron internetowych, projektowaniem grafiki, systemów informatycznych i aplikacji mobilnych
Wyższe inżynierskie
Szkolenia z zakresu projektowania grafiki, programowania, mentoring.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Grzegorz Świerk

Grzegorz Świerk

email: info@midero.pl

tel: (+48) 792 792 297

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podczas realizacji usługi uczestnicy otrzymają materiały tj. : karta usługi,  dodatkowe materiały.

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość ustalenia innego zakresu usługi doradczej w zakresie wdrożenia systemu CRM dostosowanego do zasad dofinasowania Małopolskich Bonów Rozwojowych (mBon) oraz Bonów Sukcesu.

Więcej informacji na temat systemów CRM: https://midero.pl/produkty/systemy-crm/

Ciasteczka>