Usługa - Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Logo Trustwise Sp. z o. o.

4.8/5 z 343 ocen

Tytuł Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Numer usługi 2020/07/26/41507/602779

Dostawca usług Trustwise Sp. z o. o.

Miejsce usługi Dąbrowa Górnicza

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 850,00 zł netto za osobę

3 505,50 zł brutto za osobę

178,13 zł netto za osobogodzinę

219,09 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 7 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie adresowane jest do pracowników wszystkich stanowisk i szczebli organizacji, przedsiębiorstw/instytucji zainteresowanych twórczym poszukiwaniem skutecznych i efektywnych rozwiązań problemów. Mogą to być zarówno osoby odpowiedzialne w firmach za rozwiązywanie problemów własnych organizacji jak i problemów ich klientów.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 8
Data zakończenia rekrutacji: 21-09-2020
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie dedykowane jest szczególnie dla osób, które w swojej pracy spotykają się z koniecznością rozwiązywania problemów i generowania rozwiązań. Pozwala nauczyć się jak efektywniej rozwiązywać nawet złożone problemy zarówno indywidualnie jak i zespołowo. Szkolenie dostarcza konkretnych narzędzi służących kreatywnemu rozwiązywaniu problemów i tworzeniu rozwiązań, ale by zapewnić biegłość w ich używaniu, uczestnik powinien po szkoleniu móc je zastosować w praktyce. Do udziału w szkoleniu nie jest wymagana żandna wcześniejsza specjalistyczna wiedza, natomiast wartościowe  byłoby, aby uczestnik miał już wcześniej styczność z zagadnieniem rozwiązywania problemów.

Warunkiem osiągnięcia zakładanych celów szkolenia jest aktywny udział uczestników we wszystkich aktywnościach szkoleniowych. Warsztat oparty jest o liczne studia przypadków i jest realizowanych w formule learning by doing.

Program ramowy szkolenia:

1. Spojrzenie na rozwiązywanie problemów

·   Zasady rozwiązywania problemów
·   Dyskusja dotycząca rozwiązywania problemów
·   Radzenie sobie z problemami
·   Identyfikowanie problemów
·   Skuteczne techniki rozwiązywania problemów
·   Cechy skutecznego rozwiązywania problemów
·   Rozpoznawanie osób rozwiązujących problemy w firmie i ich umiejętności
·   Kultura rozwiązywania problemów w firmie

2. Proces rozwiązywania problemów

·    Odkrywanie problemu
·    Definiowanie problemów
·    Metody systematyczne
·    Diagramy rybiej ości / Ishikawa / Diagramy przyczyny i skutku
·    Badanie sytuacji
·    Zbieranie wymaganych informacji
·    Określenie kryteriów rozwiązań

·    Ocena opcji (Plusy i minusy; Analiza pola siłowego; Analiza kosztów i korzyści; Analiza wykonalności / zdolności
·    Wybór najlepszego rozwiązania
·    Przegląd wpływu rozwiązania na problem
·    Pomiar efektywności rozwiązania

·     Indywidualne i zespołowe rozwiązywanie problemów

3. Twórcze a nietwórcze rozwiązywanie problemów

·     Zasady twórczego rozwiązywania problemów

·     Budowanie atmosfery dla kreatywności

·     Etapy twórczego rozwiązywania problemów

·     Bariery twórczego rozwiązywania problemów

·     Zastosowanie podstawowych metod i technik heurystycznych do rozwiązywania problemów organizacji 

·     Zastosowanie metod twórczego rozwiązywania problemów w praktyce

·     Zastosowanie formy zespołowego rozwiązywania problemów

·     Zorganizowane formy twórczego rozwiązywania problemów

4. Kreatywne generowanie rozwiązań

·     Burza mózgów
·     Odwrotna burza mózgów
·     Wykorzystanie wyobraźni
·     SCAMMPERR
·     Mind Mapping
·     Kapelusze myślowe de Bono

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Spojrzenie na rozwiązywanie problemów
Data realizacji zajęć
16-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Proces rozwiązywania problemów
Data realizacji zajęć
16-10-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Twórcze a nietwórcze rozwiązywanie problemów
Data realizacji zajęć
23-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Kreatywne generowanie rozwiązań
Data realizacji zajęć
23-10-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie ma za zadanie zwiększyć kompetencje pracowników a tym samym zdolność firmy do rozwiązania złożonych problemów zarówno własnych jaki i problemów klientów oraz generowania rozwiązań.

W czasie szkolenia uczestnik ma możliwość rozwinięcia kompetencji na 3 poziomach:

Na poziomie wiedzy uczestnik:
- Na bazie specjalnie przygotowanych studiów przypadków dowie się jaka jest istota problemów w organizacjach
- Pozna metody i narzędzia służące kreatywnemu rozwiązywaniu problemów i generowaniu rozwiązań
- Nabędzie wiedzę o dobrych praktykach zespołowego i indywidualnego rozwiązywania problemów i generowania rozwiązań

Na poziomie umiejętności uczestnik:
- Nauczy się w jaki sposób prawidłowo identyfikować źródła problemów
- Rozwinie umiejętność dostrzegania ryzyk i zagrożeń
- Będzie potrafił zastosować poznane metody i narzędzia do kreatywnego rozwiązywania problemów oraz generowania rozwiązań

Na poziomie kompetencji społecznych:
- Rozwinie swoje zdolności interpersonalne pozwalające na zastosowanie technik zespołowego rozwiązywania problemów i generowania rozwiązań
- Nabędzie zdolność do odpowiedzialnego rozwiązywania złożonych problemów z poszanowaniem wartości firmy i Klienta oraz zdolność do samodzielnego rozwijania swoich kompetencji w tym obszarze

Efekty uczenia się

W efekcie realizacji usługi uczestnik będzie miał zdolność do zespołowgo i indywidualnego rozwiązywania problemów zarówno organizacji, w której pracuje, jak i klientów, dla których usługi świadczy oraz generowania rozwiązań.

W czasie szkolenia uczestnik ma możliwość rozwinięcia kompetencji na 3 poziomach: 

Na poziomie wiedzy uczestnik: 
- Na bazie specjalnie przygotowanych studiów przypadków dowie się jaka jest istota problemów w organizacjach
- Pozna metody i narzędzia służące kreatywnemu rozwiązywaniu problemów i generowaniu rozwiązań  
- Nabędzie wiedzę o dobrych praktykach zespołowego i indywidualnego rozwiązywania problemów i generowania rozwiązań

Na poziomie umiejętności uczestnik: 
- Nauczy się w jaki sposób prawidłowo identyfikować źródła problemów
- Rozwinie umiejętność dostrzegania ryzyk i zagrożeń
- Będzie potrafił zastosować poznane metody i narzędzia do kreatywnego rozwiązywania problemów oraz generowania rozwiązań

Na poziomie kompetencji społecznych: 
- Rozwinie swoje zdolności interpersonalne pozwalające na zastosowanie technik zespołowego rozwiązywania problemów i generowania rozwiązań
- Nabędzie zdolność do odpowiedzialnego rozwiązywania złożonych problemów z poszanowaniem wartości firmy i Klienta oraz zdolność do samodzielnego rozwijania swoich kompetencji w tym obszarze

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 850,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 505,50 zł
Koszt osobogodziny netto 178,13 zł
Koszt osobogodziny brutto 219,09 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Aleja Róż 1A, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Lidia Kocur

Lidia Kocur

Rozwiązywanie problemów, efektywność zespołowa, twórcze wykorzystanie konfliktów, współczesne modele zarządzania w organizacji, zarządzanie zespołem
Ponad 10 lat doświadczenia zawodowego jako psycholog, trener, coach zespołowy
Wyższe
Ponad 750 dni zrealizowanych szkoleń

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Jakub Walczak

Jakub Walczak

email: jakub.walczak@trustwise.com.pl

tel: 22 398 79 45

Ciasteczka>