Usługa - Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej kat. D1, D, D1+E, D+E / Kierunek Kariera Zawodowa/ MBON Plus

Logo Bezstresowe Szkolenie Kierowców Marta Zabiegaj, Rafał Zabiegaj LUZ s.c

4.6/5 z 493 ocen

Tytuł Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej kat. D1, D, D1+E, D+E / Kierunek Kariera Zawodowa/ MBON Plus

Numer usługi 2020/07/24/22354/602440

Dostawca usług Bezstresowe Szkolenie Kierowców Marta Zabiegaj, Rafał Zabiegaj LUZ s.c

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

720,00 zł netto za osobę

720,00 zł brutto za osobę

15,00 zł netto za osobogodzinę

15,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest dla osób które:

 • pragną podnosić swoje kompetencje zawodowe,
 • chcą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w zakresie przewozu drogowego,
 • posiadają kwalifikację na kat. C!, C, C1+E, C+E.

Usługa również adresowana dla uczestników projektu,Kierunek Kariera Zawodowa, MBON

Niezbędne formalności:
1. wybór  kursu –  zapraszamy na spotkania informacyjne przedstawimy ofertę kursów
poniedziałki, czwartki godz. 18.00 siedziba LUZ ul. M. Skłodowskiej 8                                            
2. zamówienie bonów
3. podpisanie umowy  z WUP lub MARR
4. wpłata własna na wskazany nr konta w umowie
5. wykonanie badań lekarskich i psychologicznych
– badania odbywają się w czwartki - siedziba LUZ

Przed kursem prosimy przekazać: e-mail: biuro@luz.krakow.pl

 • rodzaj kursu
 • informację o ilości przyznanych bonów
 • kod weryfikacyjny potwierdzający przyznanie bonów (nie dotyczy MBON)
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 2
Data zakończenia rekrutacji: 05-08-2020
Liczba godzin usługi: 48
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie Wojewody nr WI- V.8160.1.59.2015 z dn 19.08.2015 wydane przez Wojewodę Małopolskiego o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia pod nr 046 wydany na podstawie art 39 g ustawy z dn. 6.09.2001 o Transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007 poz.2200 z późn. zm)
Zakres uprawnień: Kurs Kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej kat D1, D, D1+E, D+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zapraszamy do realizacji kursu w ośrodku Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ w Krakowie

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniajacej przyspieszonej dot. prawa jazdy  kat. D1, D, D1+E, D+E - KURS PRZEWOZU OSÓB

zawiera:

 • 43 godz. lekcyjnych teorii  = 32,5 godz. zegarowych
 • 3 godz. lekcyjne praktyki =  2,5 godz  zegarowych
 • 2 godz. lekcyjne - test sprawdający wiedzę początkowy i końcowy

Realizując kurs W Ośrodku Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ

- przygotowujemy nie tylko do egzaminów państwowych ale również do zawodu kierowcy pracującego w transporcie międzynarodowym.

Zajęcia teoretyczne zawierają zagadnienia:

 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
 • Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych.
 • Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa
 • Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymogami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu.
 • Stosowanie Przepisów
 • Poznawanie przepisów regulujących przewóz pasażerów.
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska
 • Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego i organizacji rynku.
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Systemy bezpieczeństwa w pojazdach
 • Technika jazdy, jazda w trudnych warunkach
 • Szczegółowe omówienie zagadnień z czasu pracy kierowcy
 • Obsługa tachografu - ćwiczenia praktyczne
 • kontrola kierowców zawodowych przez ITD
 • odpowiedzialość za popełnianie wykroczeń drogowych i przewozowych związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy
 • postępowanie mandatowe, jak zachować się podczas kolizji, wypadku drogowego
 • jak zdać egzaminy za pierwszym razem - szczegółowe omówienie pytań egzaminacyjnych
 • porady praktyczne - prowadzone przez kierowców zawodowych pracujących w transporcie międzynarodowym oraz na lniach miejskich

Gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę szkoleniowców:
- wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu kierowców zawodowych,
- Inspektor pracujący w Inspekcji Transportu Drogowego,
- Policjanci drogówki,
- Ratownicy medyczny,
- Egzaminatorzy Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego
- Instruktorzy - aktywni kierowcy zawodowi pracujący:
w transporcie międzynarodowym jako kierowcy autobusów turystycznych,
na liniach miejskich w Mobilis i MPK

Przebieg szkolenia teoretycznego:

 • Osoba szkolona wybierając i zapisując się na kurs poprzez Bazę Usług Rozwojowych akceptuje również harmonogram, zawarty w zakładce Harmonogram.
 • Szczegółowy harmonogram dla poszczególnych kat. prawa jazdy publikowany jest z tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Na życzenie klienta istniej możliwość stworzenia kursu indywidualnego - dedykowanego konkretnemu klientowi - dostosowując harmonogram do dyspozycyjności klienta.

Przebieg szkolenia praktycznego
Jazdy szkoleniowe odbywają sią na placu manewrowym oraz w ruchu ulicznym w Krakowie i okolicach.
 

Realizacja jazd szkoleniowych odbywa się po zakończeniu części teoretycznej w terminach dogodnych dla klienta do zakończenia usługi

Po zakończeniu kursu uczetnik szkolenia jest przygotowany do egzaminu państwowego przed Komiją powołaną przez Wojewodę.
Po zdanym egzaminie Przewodniczacy Komisji Egzaminacyjnej wydaje Świadectwo kwalifikacji zawodowej kat. D1, D, D1+E, D+E,
Kod kierowcy zawodowego - KOD 95 w dokumencie prawa jazdy uzyskuje się składajac do Wydziału komunikacji:

 • świadectwo kwalifikacji,
 • orzeczenie lekarskie,
 • orzeczenie psychologiczne,
 • fotorafię,
 • kserokopię prawa jazdy


Dlaczego warto wybrać Ośrodek Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ

 • oferujemy kursy:
  - kompleksowe z badaniami lekarskimi dla kierowców zawodowych,
  - kursy przyspieszone i ekspresowe,
  - kursy łączone np. kat. C z CE, C z D, 
  - kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i kwalifikacji uzupełniającej (kursy przewozu rzeczy i osób)
  - kursy indywidulane  - dostosowane do możliwości czasowych klienta
 • pomagamy z formalnościami związanymi z realizacją kursów z Unii Europejskiej 
 • pomagamy z formalnościami urzędowymi, dotyczącymi zyskania Profilu Kandydata na Kierowcę
 • kompleksowa organizacja kursów dla kierowców zawodowych: dostępność kursów na wózki widłowe, HDS, szkolenia okresowe, kursy kwalifikacji
 • doświadczenie oraz wypracowane metody szkolenia (szkolimy ponad 25 lat - rozpoczęliśmy działalność w 1989 r. jako pierwszy prywatny ośrodek szkolenia kierowców)
 • wykwalifikowana kadra szkoleniowa
 • flota wykorzystywana do kursów kierowców zawodowych:
 • 6 samochodów ciężarowych z przyczepą,
 • 5 autobusów (pojazdy z manualną i automatyczną skrzynią biegów)
 • Instruktorzy - aktywni kierowcy zawodowi pracujący w transporcie międzynarodowym i na liniach miejskich
 • jakość szkolenia potwierdzona akredytacją Kuratorium Oświaty,
 • Laureat Konkursu Orły Nauki Jazdy 2018 r.

Życzymy Państwu przyjemnego szkolenia w naszym ośrodku oraz sukcesów na egzaminach państwowych.
Dołożymy wszelkich starań aby realizacja kursu spełniła Państwa oczekiwania.

Spotkania informacyjne:
poniedziałki, czwartki, piątki - godz. 18.00 – siedziba LUZ ul. M. Skłodowskiej 8/8

Istnieje możliwość realizacji innych kursów zawodowych:

 • kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C, CE, D, DE,
 • szkolenia okresowego,
 • kursu prawa jazdy na każdą kategorię,
 • kurs na wózek widłowy,
 • kurs  na HDS - hydrauliczny dźwig samochodowy.

Warunki uczestnictwa:

Warunki uczestnictwa:

 • minimalny wiek 23 lata,
 • posiadajie kwalifikacjI wstępnej kat. C1, C, C1+E, C+E,
 • przebywajnie na terytorium Polski co najmnijej 185 dni w roku ze zwględu na swoje więzi osobiste lub zawodowe,
 • albo osoba nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mającego zamiar wykonywac przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Polski,
 • uczetnicy projektu Kariera Zawodowa,
 • uczestnicy projektu MBON
 • aktualne badania lekarskie i psychologiczne do wykonywania zawodu kierowcy kat. D

Do rozpoczęcia kursu należy przedłożyć zgodnie z ustawą o Transporcie Drogowym:

 • orzeczenie psychologiczne od psychologa transportu,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
 • świadectwo kwalfikacji zawodowej kat. C1, C, C1+E, C+E
 • prawo jazdy do wglądu,

Badania dla kierowców zawodowych:
Oferujemy badania lekarskie i psychologiczne, które można zrealizować w naszym ośrodku
w cenach urzędowych w każdy czwartek w godz. 14.00 -19.00
rejestracja 733-780-733
płatność poza systemem bonowym:
badania psychologiczne -150 zł,
badania lekarskie - 200 zł,
okulista - 50 zł
rejestracja na badania okulistyczne: tel. 604 406 938

Po zakończonym kursie uczestnik szkolenia:
- wypełnia ankietę oceniajacą realizację kursu,
- przystępuje do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Wojewodę,
- po zdanym egzaminie uzyskuje Świadectwo kwalifikacji zawodowej kat. D1, D, D1+E, D+E.

Informacje dodatkowe:

Część praktyczna jest ustalania indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się po zrealizowaniu szkolenia teoretycznego do zakończenia usługi szkoleniowej.

Kadra szkoleniowa OSK LUZ / pozostali wykładowcy:

MARTA ZABIEGAJ TADEUSZ SZEWCZYK MICHAŁ ŚLIWA LESZEK ŻELAZKO  JANUSZ PIECH  ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI PIOTR KURNIK RYSZARD DWORACZEK ROBERT  MARKOWICZ  PAWEŁ  CICHOŃ  ARTUR KUBIK PRZEMYSŁAW SITARSKI WŁODZIMIERZ SUDER MALWINA BANASIEWICZ TERESA HAMULEWICZ  BARTOSZ RAŹNY  JADWIGA ROSOLAK, TERESA HAMULEWICZ, MARCIN BIELA

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera", „Kierunek Kariera Zawodowa", MBON

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe: podręcznik, testy

W ramach kursu wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie wspomagajace proces szkolenia.

Dodatkowe możliwości (poza systemem bonowym):

Dbając o zadowolenie naszych klientów oferujemy kursy:

 • elastyczne - dostosowane do oczekiwań klienta,
 • indywidualne - harmonogram zajęć teoretycznych, jest dostosowywany do możliwośći czasowych klienta.
 • podstawowe i  rozszerzone,
 • przyspieszone i ekspresowe,
 • łączone z innym kursem na prawo jazdy,

Zapraszamy do realizacji kursów w naszym ośrodku Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ.
Życzymy Państwu przyjemnego szkolenia oraz samych sukcesów na egzaminach państwowych.
Dołożymy wszelkich starań aby realizacja kursu spełniła Państwa oczekiwania.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wykład
Data realizacji zajęć
07-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Podczas szkolenia uczestnik kursu zostanie przygotowany do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego kat. D1, D, D1+E, D+E - poprzez uporządkowanie wiedzy z zakresu transportu drogowego, budowy i obsługi pojazdu, obsługi tachografów, racjonalnej jazdy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów ruchu drogowego. Po zakończonym kursie uczestnik szkolenia przystępuje do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Wojewodę Małopolskiego

Efekty uczenia się

Profesjonalne przygotowanie do egzaminu państwowego z kwalifikacji

Nabycie wiedzy:

 • z zagadnień związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób oraz wykonywaniem pracy kierowcy zawodowego
 • przepisów z zakresu transportu drogowego przewozu osób
 • przepisów dot. czasu pracy kierowcy,
 • przepisów BHP, ochrony środowiska oraz egonomi stanowiska pracy kierowcy,
 • odpowiedzialość za popełnianie wykroczeń drogowych i przewozowych związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy
 • budowy i bezpiecznej obsługi pojazdów samochodowych oraz urzadzeń do rejestracji czasu pracy
 • systemów bezpieczeństwa pojazdu

  nabycie umiejętności:
 • obsługi tachografu
 • kierowania pojazdem kat D1, D, D1+E, D+E w trudnych warunkach
 • wykorzystania systemów bezpieczeństwa

               Ukończenie kursu umożliwi uczestnikowi szkolenia osiągniecie zamierzonego celu

 • podejście do egzaminu państwowego
 • uzyskanie Świadectwa kwalifikacji zawodowej,
 • zdobycie uprawnień kierowcy zawodowego kat. D1, D, D1+E, D+E
 • poszerzenie kwalifikacji - wzrost atrakcyjnosci i przydatności na rynku pracy,
 • zdolność kształtowania  własnego rozwoju
 • uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 720,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 720,00 zł
Koszt osobogodziny netto 15,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 15,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8/8, 31-025 Kraków, woj. małopolskie

teoria- M.Skłodowskiej 8/8 Kraków, jazdy praktyczne realizowane są z placu manewrowego - Igołomska 8J, Kraków oraz na terenie miasta Krakowa Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali wykładowej wyposażonej w stanowiska komputerowe,symulator jazdy, plansze i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji kursu.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Rafał Zabiegaj

Rafał Zabiegaj

certyfikowany wykładowca - prowadzący szkolenie teoretyczne i praktyczne kat. A, A1,A2, B, BE, C CE, D, D1, DE, kursów dla kandydatów na kierowców i instruktorów, szkoleń okresowych, Kursów Kwalifikacji.
Kierownik ośrodka nauki jazdy LUZ od 1996 r , W zawodzie instruktora od ponad 30 lat.
Technikum mechaniczne
certyfikowany wykładowca - prowadzący szkolenie teoretyczne i praktyczne kat. A, A1,A2, B, BE, C CE, D, D1, DE, kursu wózków widłowych, wykładów teoretycznych dla kandydatów na kierowców i instruktorów, szkoleń okresowych, Kursu Kwalifikacji.
Aktywny działacz społeczny w organizacjach pozarządowych: Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców, Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Ogólnopolska Izba gospodarcza Ośrodków szkolenia Kierowców, Certyfikowany Trener- wykładowca,

Zdjęcie Piotr Kurnik

Piotr Kurnik

certyfikowany wykładowca - prowadzący szkolenie teoretyczne i praktyczne kat. A, A1,A2, B, BE, C CE, D, D1, DE, kursów dla kandydatów na kierowców i instruktorów, szkoleń okresowych, Kursów Kwalifikacji.
Wieloletni Instruktor nauki jazdy kat B, C, CE oraz kat D,
technikum mechaniczne
Kierowca zawodowy kat. D na liniach miejskich.

Zdjęcie Janusz Kruczek

Janusz Kruczek

certyfikowany wykładowca - prowadzący szkolenie teoretyczne i praktyczne kat. A, A1,A2, B, BE, C CE, D, D1, DE, kursów dla kandydatów na kierowców i instruktorów, szkoleń okresowych, Kursów Kwalifikacji.
Uprawnienia Kierowcy zawodowego, pracującego na trasach międzynarodowych- kat C
Wieloletnie uprawnienia instruktora nauki jazdy kat A, B, C.
średnie - techniczne
certyfikowany wykładowca - prowadzący szkolenie teoretyczne i praktyczne kat. A, A1,A2, B, BE, C CE, D, D1, DE, kursu wózków widłowych, wykładów teoretycznych dla kandydatów na kierowców i instruktorów, szkoleń okresowych, Kursu Kwalifikacji.
Aktywny działacz społeczny w organizacjach pozarządowych: Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców,

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marta Zabiegaj

Marta Zabiegaj

email: biuro@luz.krakow.pl

tel: (+48) 50 1421 996

Ciasteczka>