Usługa - Szkolenie na operatora drona UAVO BVLOS do 5kg.

Logo GEO-UAV Justyna Zdanowska

4.8/5 z 74 ocen

Tytuł Szkolenie na operatora drona UAVO BVLOS do 5kg.

Numer usługi 2020/07/19/23260/600192

Dostawca usług GEO-UAV Justyna Zdanowska

Miejsce usługi Łódź

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi zrealizowana

PLN

3 990,00 zł netto za osobę

3 990,00 zł brutto za osobę

83,13 zł netto za osobogodzinę

83,13 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Zakres usług wykonywanych z użyciem BSP jest szeroki i z każdym rokiem większy. Operatorzy dronów potrzebni są między innymi do: usług foto-wideo, inspekcji infrastruktury, monitoringu, geodezji, oprysków w rolnictwie, szacowania szkód, tworzenia modeli 3D dla architektów. Wszystkie osoby chcące wykorzystywać bezzałogowe statki powietrzne w celach zarobkowych potrzebują świadectwa kwalifikacji z Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 02-08-2020
Liczba godzin usługi: 48
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie nr 211RPS-03/2017 wydane w dniu 17.03.2017r. przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na podst. art. 95a ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze.
Zakres uprawnień: 3. Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS).

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie BVLOS zawiera wszystkie elementy VLOS  oraz dodatkowe. 

Elementy wspólne VLOS i BVLOS: 

Szkolenie teoretyczne obejmuje wiedzę z następujących przedmiotów:

 1. Prawo lotnicze, przepisy dotyczące świadectwa kwalifikacji, przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów; 
 2. Człowiek jako operator BSP; 
 3. Zasady wykonywania lotów VLOS; 
 4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne; 
 5. Obsługa, budowa i działanie systemów, podzespołów BSP. 

Szkolenie praktyczne obejmuje umiejętności z zakresu:

 1. Przygotowanie BSP do lotu; 
 2. Obsługa naziemna i ocena zdatności do lotu; 
 3. Bezpieczne wykonywanie lotów; 
 4. Wykonywanie procedur normalnych oraz procedur niebezpiecznych i awaryjnych. 

 

Dodatkowe elementy BVLOS: 

 1. Meteorologia; 
 2. Nawigacja; 
 3. Procedury operacyjne; 
 4. Osiągi i planowanie lotu; 
 5. Zasady wykonywania lotów BVLOS. 

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest pozytywne przejście egzaminu wewnętrznego z teorii i praktyki. 

Kurs zawiera 27 godzin teorii, 2 godziny lotów na symulatorach, 17 godzin praktyki (obłsugi naziemnej + latania), 2 godziny egzaminu wewnętrznego.

Uwaga! Szkolenie teoretyczne jest online. 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Teoria + praktyka
Data realizacji zajęć
03-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Teoria + praktyka
Data realizacji zajęć
04-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Teoria + praktyka
Data realizacji zajęć
05-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Teoria + praktyka
Data realizacji zajęć
06-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Teoria + praktyka
Data realizacji zajęć
07-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Teoria + praktyka
Data realizacji zajęć
08-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Poprawienie pozycji na rynku pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i uprawnień. Kursant nauczy się wykonywać usługi z użyciem bezzałogowego statku powietrznego - zarówno w zasięgu wzroku, jaki i poza zasięgiem wzroku. Zdobywając świadectwo kwalifikacji kursant będzie mógł legalnie używać bezzałogowego statku powietrznego w celach zarobkowych.

Cel edukacyjny

Przygotowanie do egzaminu państwowego BVLOS. W tym, zdobycie umiejętności niezbędnych do bezpiecznej obsługi bezzałogowego statku powietrznego oraz do prawidłowego wykonywania lotów VLOS i BVLOS wielowirnikowcem o masie do 5kg.

Efekty uczenia się

Kursant nauczy się wszystkich elementów potrzebnych, by samodzielnie podejmować się planowania profesjonalnych lotów bezzałogowym statkiem powietrznym - posługiwania się mapami lotniczymi, analizowania informacji meteorologicznych, uzyskiwania od odpowiednich organów niezbędnych pozwoleń. 

Na zawodowym operatorze drona spoczywa duża odpowiedzialność, szczególnie, gdy są to skomplikowane misje lotnicze poza zasięgiem wzroku. Szkolenie przygotuje kursanta do pewnego siebie podjęcia działalności komercyjnej z użyciem bezzałogowego statku powietrznego.  

Podczas szkolenia BVLOS kursant uczy się jak wykonywać usługi foto-wideo używając do tego specjalnych aplikacji i tabletu. Wykonuje zaawansowane scenariusze lotów na podstawie danych telemetrycznych i transmisji obrazu z drona.  

Aby przystąpić do egzaminu państwowego należy posiadać:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego UAVO
 • ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie
 • polisę OC operatora bezzałogowego statku powietrznego
 • potwierdzenie opłaty za egzamin państwowy do ULC
 • ukończone 18 lat

Cena szkolenia nie zawiera:

 • kosztu badań lotniczo-lekarskich – ok. 200 zł
 • kosztu ubezpieczenia OC operatora drona niezbędnego do podejścia do egzaminu państwowego – ok. 250 zł
 • kosztu egzaminu państwowego na operatora UAV – 207 zł (płatność do ULC)
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 1: Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?

Ukończenie szkolenia pozwala uczestnikom na podejście do egzaminu państwowego UAVO. Po zdaniu egzaminu państwowego UAVO teoretycznego i praktycznego, uczestnicy uzyskują świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego, upoważniające do komercyjnego używania dronów.

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Świadectwo Kwalifikacji wydawane jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na podstawie rozporządzenia do art 94 i 104 ustawy Prawo Lotnicze.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Urząd Lotnictwa Cywilnego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Urząd Lotnictwa Cywilnego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 990,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 990,00 zł
Koszt osobogodziny netto 83,13 zł
Koszt osobogodziny brutto 83,13 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Zbąszyńska 3c/1, 91-342 Łódź, woj. łódzkie

Miejsce lotów praktycznych: ul. Wronia, Łódź

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Laboratorium komputerowe
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wi-fi
 • Darmowy parking.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Justyna Zdanowska

Justyna Zdanowska

Bezzałogowe statki powietrzne MR do 25 kg
Instruktor VLOS, BVLOS, INS do 25 kg. Właściciel ośrodka szkoleniowego GEOUAV
Justyna Zdanowska

wyższe
Kierownik szkoleń UAVO i główny INS w GEO-UAV Justyna Zdanowska

Zdjęcie Maciej Skuza

Maciej Skuza

Bezzałogowe statki powietrzne.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Justyna Zdanowska

Justyna Zdanowska

email: biuro@geo-uav.eu

tel: 506-937-800

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

 • Ukończone 18 lat
 • Otrzymanie orzeczenia lekarskiego na podstawie badania lotniczo-lekarskiego (należy skontaktować się z lekarzem orzecznikiem Urzędu Lotnictwa Cywilnego) i umówić się na badanie z wybranym lekarzem. Lista lekarzy orzeczników znajduje się na stronie ULC. Badanie wymagane przed rozpoczęciem szkolenia. 

Informacje dodatkowe

Posiadamy wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego – Łódzkiego Urzędu Pracy pod nr 2.10/00162/2017

Ze względu na warunki pogodowe (silny wiatr, opady, niska temperatura) oraz indywidualne preferencje uczestników, istnieje możliwość dopasowania harmonogramu szkolenia teoretycznego i praktycznego według preferencji uczestnika.

Dodatkowo zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe z zakresu Programu Szkolenia
 • Catering w postaci przekąsek, napojów, herbaty, kawy
 • Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym wydawany jest certyfikat ośrodka szkoleniowego GEO-UAV potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności operatora bezzałogowego statku powietrznego
 • Pośredniczymy w kontakcie z egzaminatorem państwowym ULCu, pomagamy umówić dogodny termin egzaminu państwowego i załatwić wszelkie formalności związane z egzaminem.
 • Doradzamy w wyborze ubezpieczenia OC i lekarza orzecznika

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały dydaktyczne przygotowane przez ośrodek szkoleniowy GEO-UAV oraz dodatkowe pomocnicze materiały dydaktyczne, np. wzory formularzy, czy instrukcje operacyjne.

Ciasteczka>