Usługa - Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135

Logo Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

4.4/5 z 373 ocen

Tytuł Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135

Numer usługi 2020/07/17/8917/599999

Dostawca usług Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

Miejsce usługi Piła

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 550,00 zł netto za osobę

1 550,00 zł brutto za osobę

10,69 zł netto za osobogodzinę

10,69 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie adresowane jest do osób chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje spawacza blach i rur spoinami pachwinowymi stali metodą MAG 135.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 6
Data zakończenia rekrutacji: 31-08-2020
Liczba godzin usługi: 145
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie adresowane jest do osób chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje spawacza blach i rur spoinami pachwinowymi stali metodą MAG 135. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG obejmuje 25 godz. (45-minutowych) wykładów teoretycznych oraz 120 godz. (60-minutowych) ćwiczeń praktycznych. Szkolenie będzie realizowane zgodnie z zaleceniami ujętymi w Wytycznych Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w formie wykładu połączonego z dyskusją. Uczestnicy/uczestniczki będą mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych. Zajęcia praktyczne obejmują zestawy ćwiczeń, przez które kolejno przechodzą kursanci pod nadzorem instruktora szkolenia. Wykonanie poszczególnych ćwiczeń poprzedzone jest omówieniem ćwiczenia (sposób przygotowania materiału, parametry spawania, technika wykonania złącza) oraz pokazem. Na zajęciach teoretycznych oraz na zajęciach praktycznych obowiązuje reżim sanitarny.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego. Urządzenia spawalnicze. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Bezpieczna praca na hali produkcyjnej. Materiały dodatkowe do spawania. Spawanie w praktyce. Oznaczanie i wymiarowanie spoin. Metody przygotowania złączy do spawania. Kwalifikowanie spawaczy. Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG. Materiały dodatkowe do spawania. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry. Zajęcia praktyczne: instruktaż wstępny, napawanie, złącza teowe narożne, złącza teowe, złącza rurowe.

Cel szkolenia zostanie zrealizowany poprzez odpowiedni dobór środków dydaktycznych. Weryfikacja stopnia nabycia wiedzy i umiejętności dokonywana będzie na bieżąco przez wykładowcę lub instruktora poprzez zadawanie uczestnikom/uczestniczkom pytań kontrolnych sprawdzających stopień opanowania materiału.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
31-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
01-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
02-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne i praktyczne
Data realizacji zajęć
03-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne i praktyczne
Data realizacji zajęć
04-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne i praktyczne
Data realizacji zajęć
07-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
08-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
09-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
10-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
11-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
14-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
15-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
16-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
17-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
18-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
21-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
22-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
23-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
24-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
25-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin
Data realizacji zajęć
25-09-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
00:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie uczestników/uczestniczek do wykonywania prac spawalniczych metodą MAG 135 w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi stali poprzez nabycie przez nich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie znał i rozumiał poszerzony zbiór elementarnych faktów, prostych pojęć oraz zależności związanych z przygotowaniem i spawaniem elementów spoinami pachwinowymi metodą MAG. Uczestnik/uczestniczka zdobędzie umiejętności wykonywania zadań związanych z przygotowywaniem i spawaniem elementów spoinami pachwinowymi metodą MAG. Będzie potrafił wykonywać ustalone zadania w zakresie prac spawalniczych, pracować i współpracować w zorganizowanych warunkach pod kierunkiem innych osób, oceniać swoje działania w zakresie spawania metodą MAG oraz ponosić odpowiedzialność za ich skutki. Po pozytywny zdaniu egzaminu państwowego uczestnik/uczestniczka szkolenia zdobędzie kwalifikacje spawacza potwierdzone świadectwem egzaminu kwalifikacyjnego spawacza.

Efekty uczenia się

Efektem usługi (produktem) będzie pozytywny wynik egzaminu państwowego złożonego przed komisją powołaną przez Instytut Spawalnictwa - otrzymanie przez uczestnika/uczestniczkę szkolenia świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza lub książki spawacza. Efektem uczenia się / kształcenia będzie wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zadań
spawacza blach i rur spoinami pachwinowymi stali metodą MAG 135. Po ukończeniu szkolenia uczestnik/uczestniczka ZNA (WIEDZA) zasady i przepisy BHP oraz ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie spawania spoinami pachwinowym metodą MAG; budowę i zasady obsługi sprzętu i osprzętu spawalniczego; materiały podstawowe i dodatkowe stosowane w procesach spawania metodą MAG; zasady i sposoby przygotowania elementów wykonanych z blach i rur do spawania spoinami pachwinowymi; procesy technologiczne i techniki spawania elementów wykonanych z blach i rur spoinami pachwinowymi, w różnych pozycjach spawania; zasady i metody oceny wizualnej złączy spawanych spoinami pachwinowymi. Po ukończeniu szkolenia uczestnik/uczestniczka POTRAFI (UMIEJĘTNOŚCI) przestrzegać przepisów i zasad BHP oraz ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie spawania spoinami pachwinowymi metodą MAG; obsługiwać urządzenia, sprzęt i osprzęt spawalniczy; dobierać materiały podstawowe i dodatkowe stosowane w procesach spawania metodą MAG; przygotowywać elementy wykonane z blach i rur do spawania spoinami pachwinowymi przez oczyszczenie w obszarze spawania, dopasowanie i sczepianie ich; wykonywać złącza spawane spoinami pachwinowymi w różnych pozycjach spawania; oceniać wizualnie wykonane złącza spawane. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: wykonuje ustalone zadania w zakresie prac spawalniczych, pracuje i współpracuje w zorganizowanych warunkach pod kierunkiem innych osób, ocenia swoje działania w zakresie spawania metodą MAG oraz ponosi odpowiedzialność za ich skutki.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza lub książka spawacza wydane przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa na podstawie normy PN-EN ISO 9606-1

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

tak - egzamin kwalifikacyjny spawacza przeprowadzany zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 9606-1

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 550,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 550,00 zł
Koszt osobogodziny netto 10,69 zł
Koszt osobogodziny brutto 10,69 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie

zajęcia teoretyczne: sala wykładowa Uniwersytetu Oświatowego, Piła, ul. Kossaka 118 zajęcia praktyczne: warsztat szkoleniowy Uniwersytetu Oświatowego, Piła, ul. Kossaka 118

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Józef Nowak

Józef Nowak

rysunek techniczny, materiałoznawstwo
wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne na szkoleniach spawaczy
wyższe
wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne na szkoleniach spawaczy

Zdjęcie Joanna Makuch

Joanna Makuch

bezpieczeństwo i higiena pracy
wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na szkoleniach spawaczy
wyższe
wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na szkoleniach spawaczy

Zdjęcie Zbigniew Wyrobek

Zbigniew Wyrobek

spawalnictwo
wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne na szkoleniach spawaczy
wyższe
wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne na szkoleniach spawaczy

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Makuch

Joanna Makuch

email: joanna.makuch@uo.edu.pl

tel: +48661120263

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

- ukończone 18 lat,
- wykształcenie min. podstawowe,
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza - okazywane w dniu rozpoczęcia szkolenia;
koszty badań lekarskich ponosi uczestnik/uczestniczka szkolenia

UWAGA: może obowiązywać reżim sanitarny

Informacje dodatkowe

Osoby prowadzące usługę (cd):
Leszek Klaryński - instruktor praktycznej nauki spawania, prowadzący zajęcia praktyczne na szkolniach spawaczy; wykształcenie średnie Mariusz Morenc / Krzysztof Wysocki / Wiesław Słodowicz - instruktor praktycznej nauki spawania, prowadzący zajęcia praktyczne na szkolniach spawaczy; wykształcenie średnie

Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ - Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Koszt szkolenia zawiera opłatę za wydanie książki spawacza (73,80 zł brutto) lub za wydanie świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza (61,50 zł brutto w przypadku wystawienia łącznie z książeczką; 73,80 zł brutto w przypadku wystawienia samego świadectwa).

Podmiot świadczący usługę zatrzega możliwość zmiany osób prowadzących usługę rozwojową. 

- książka "Spawanie. Materiał dydaktyczny", Wydawnictwo SANNORT, listopad 2019
- notatnik i długopis

 

Ciasteczka>