Usługa - Prawo jazdy kat. C od 18 lat z Kwalifikacją wstępną kat. C1, C1+E, C, C+E i egzaminami państwowymi oraz z podstawieniem samochodu na egzamin. OSK ROTRANS Nisko i Stalowa Wola

Logo Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.

4.8/5 z 89 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. C od 18 lat z Kwalifikacją wstępną kat. C1, C1+E, C, C+E i egzaminami państwowymi oraz z podstawieniem samochodu na egzamin. OSK ROTRANS Nisko i Stalowa Wola

Numer usługi 2020/07/16/42949/599515

Dostawca usług Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.

Miejsce usługi Nisko

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

6 480,00 zł netto za osobę

6 480,00 zł brutto za osobę

19,64 zł netto za osobogodzinę

19,64 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kandydaci na kierowców kat. C  posiadający aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami kat. C oraz do pracy na stanowisku kierowcy.

Wiek uczestnika min. 18 lat

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 03-09-2020
Liczba godzin usługi: 330
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, wydane przez Starostę Niżańskiego w dniu 23.04.2015 r. na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Zakres uprawnień: Kurs prawa jazdy kat. C

Ramowy program usługi

Pokaż program

Prawo jazdy kat. C, program szkolenia zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2018  poz. 1885)

- Zajęcia teoretyczne: 20 godzin

- Zajęcia praktyczne: 30 godzin

 

Kwalifikacja wstępna , program szkolenia zgodny z przepisami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. 2017 poz. 151)

- Zajęcia teoretyczne: 260 godzin

- Zajęcia praktyczne: 20 godzin

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kat. C
Data realizacji zajęć
04-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kat. C
Data realizacji zajęć
07-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kat. C
Data realizacji zajęć
09-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kat. C
Data realizacji zajęć
10-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych:

Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kierowcy kat. C

Umiejętności: umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia pojazdów samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t

Kompetencje społeczne: wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się
w stresujących sytuacjach na drodze i poza nią poprzez m. in.
• Ponoszenie odpowiedzialność za realizację zadań przewozowych,
• Dostosowanie zachowania do okoliczności związanych z ruchem drogowym,
• Pracę częściowo samodzielnie i podejmowanie współpracy w zorganizowanych warunkach realizacji zadań przewozowych,
• Ocenianie wpływu swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej
w transporcie i ponoszenie odpowiedzialność za ich skutki.

Efekty uczenia się

Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie miał uporządkowaną wiedzę jak bezpiecznie i sprawnie poruszać się samochodem ciężarowym Absolwent poprzez uczestnictwo w szkoleniu rozwinie swoje kompetencje społeczne warunkujące efektywność radzenia sobie w sytuacjach związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Prawo jazdy kat. C - kurs i egzamin realizowany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341)
Kwalifikacja - na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. Poz. 2140.)

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta Niżański
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 480,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 480,00 zł
Koszt osobogodziny netto 19,64 zł
Koszt osobogodziny brutto 19,64 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Rzeszowska 3, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie

Nisko, ul. Rzeszowska 3 - biuro OSK i sala wykładowa Nisko, ul. Ks. Twardowskiego - Podwolina k. przejazdu kolejowego - plac manewrowy Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego / Orzeszkowej - zajezdnia autobusowa pod HSW - plac manewrowy

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Laboratorium komputerowe
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Michał Szypura

Michał Szypura

Instruktor nauki jazdy kat. BCDE

Instruktor nauki jazdy od 2004 r.
Egzaminator kat. B,C, CE
wyższe
Instruktor - od 2004 r.

Zdjęcie Janusz Balicki

Janusz Balicki

Zajęcia teoretyczne na kursach prawa jazdy kat. A, B, C, D,. Zajęcia na kursach kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego.
Od 2000 r. instruktor nauki jazdy i wykładowca wszystkich kategorii prawa jazdy

średnie techniczne - samochodowe
Od 2000 r. prowadzenie zajęć teoretycznych na kursach prawa jazdy wszystkich kategorii

Zdjęcie Wiesław Siembida

Wiesław Siembida

Zajęcia praktyczne
Instruktor wszystkich kategorii prawa jazdy od 1990 r.
Posiada uprawnienia egzaminatora państwowego oraz przygotowanie pedagogiczne
wyższe
Instruktor kat. C od 1990 r.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Michał Szypura

Michał Szypura

email: kierownik@rotrans.com.pl

tel: +48604506684

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Orzeczenie lekarskie i psychologiczne do kwalifikacji ( o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy).

Orzeczenie lekarskie i psychologiczne do prawa jazdy kat. C.

Posiadane prawo jazdy kat. B

Po zgłoszeniu się na kurs ośrodek szkolenia wydaje zaświadczenie o rozpoczeciu kursu kwalifikacji wstępnej z którym kandydat otrzymuje w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego nr PKK.

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne realizowane według indywidualnego harmonogramu uzgodnionego z osobą szkoloną.

Koszt egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego  w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego jest ujęty w koszcie całkowitym usługi. (230,00 zł)

Na egzamin państwowy w WORD Tarnobrzeg podstawiany jest samochód ośrodka szkolenia kierowców - ten sam na którym przeprowadzane było szkolenie.

Koszt egzaminu państwowego na kwalifikację wstępną jest ujęty w cenie szkolenia.

Istnieje możliwość zrealizowania szkolenia w krótszym czasie po uzgodnieniu z ośrodkiem szkolenia kierowców (wymagana dyspozycyjność osoby szkolonej). 

Instruktorzy nauki jazdy, mogący realizować szkolenie:

- Tadeusz Turek i Zenon Sagan - Nisko

- Rafał Kaczmarski,  Marian Płoskoń i  Wiesław Siembida - Stalowa Wola

Wykładowcy:

- Michał Szypura i Janusz Balicki

Jako jedyna szkoła nauki jazdy w okolicy posiadamy oświetlony plac do nauki jazdy - Nisko - Podwolina ul. Ks. Twardowskiego.

  • Podręcznik Kierowca Doskonały kat. CD – e- podręcznik 2018 r. , wg. Henryka Próchniewicza– Wydanie VII, Grupa IMAGE, Warszawa 2019 r.
  • Płyta CD-ROM „Testy + skrzyżowania” – kompletna baza pytań na egzamin państwowy kat. C, D – wyd. 2019r. Grupa IMAGE Warszawa
  • „Kwalifikacja wstępna CD – Podręcznik Kierowcy Zawodowego”, M. Górny, M. Sztal, K. Wójcik, Grupa IMAGE Warszawa, 2018 r. , Wydanie I
  • Europejski Kierowca Zawodowy, Kwalifikacja wstępna – Pytania Kontrolne, CD-ROM Grupa IMAGE Warszawa 2019 r.
  • Notatnik 60-kartkowy
  • Długopis
Ciasteczka>