Usługa - Prawo jazdy kat. D po B z egzaminem państwowym i z Kwalifikacją wstępną przyśpieszoną kat. D1, D1+E, D, D+E. ROTRANS Nisko i Stalowa Wola

Logo Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.

4.8/5 z 89 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. D po B z egzaminem państwowym i z Kwalifikacją wstępną przyśpieszoną kat. D1, D1+E, D, D+E. ROTRANS Nisko i Stalowa Wola

Numer usługi 2020/07/16/42949/599506

Dostawca usług Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.

Miejsce usługi Nisko

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

7 330,00 zł netto za osobę

7 330,00 zł brutto za osobę

33,32 zł netto za osobogodzinę

33,32 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kanydaci na kierowców kat. D  posiadający:

- orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami kat. D

- orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy kat. D

- założony nr PKK w wydziale komunikacji (nie dotyczy osób poniżej 23 i 9mcy  roku życia, takie osoby nr PKK uzyskają po otrzymaniu zaświadczenia z ośrodka szkolenia o rozpoczęciu kuirsu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej)

Wiek uczestnika min. 22 lata i 9 mcy

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 10-08-2020
Liczba godzin usługi: 220
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, wydane przez Starostę Niżańskiego w dniu 23.04.2015 r. na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Zakres uprawnień: Kurs prawa jazdy kat. D

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program kursu prawo jazdy kat. D realizowany na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2018  poz. 1885)

- Zajęcia teoretyczne: 20 godz. lekcyjnych

- Zajęcia praktyczne: 60 godz. zegarowych

Program kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat.D1, D1+E, D, D+E realizowany jest na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. 2017 poz. 151)

- Zajęcia teoretyczne: 130 godzin

- Zajęcia praktyczne: 10 godzin

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kat. D
Data realizacji zajęć
11-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kat. D
Data realizacji zajęć
13-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kat. D
Data realizacji zajęć
14-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kat. D
Data realizacji zajęć
19-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych:

Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kierowcy kat. D

Efekty uczenia się

Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie miał uporządkowaną wiedzę jak bezpiecznie i sprawnie poruszać się autobusem. Absolwent poprzez uczestnictwo w szkoleniu rozwinie swoje kompetencje społeczne warunkujące efektywność radzenia sobie w sytuacjach związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 7 330,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 7 330,00 zł
Koszt osobogodziny netto 33,32 zł
Koszt osobogodziny brutto 33,32 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Rzeszowska 3, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie

Nisko, ul. Rzeszowska 3 - biuro OSK i sala wykładowa Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego / Orzeszkowej - plac manewrowy

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Wiesław Siembida

Wiesław Siembida

Instruktor nauki jazdy wszystkich kategorii prawa jazdy
Instruktor nauki jazdy od 1989 r.
Uprawnienia egzaminatora państwowego.
wyższe
Instruktor kat. D - od 1989 roku

Zdjęcie Michał Szypura

Michał Szypura

Zajęcia teoretyczne na kursach prawa jazdy kat. B, C, D. Zajęcia na kursach kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego.
Od 2004 r. instruktor nauki jazdy kat. B, BE, C, CE, D, DE, T
Od 2007 r. egzaminator na kat. prawa jazdy B, C, BE, CE, T
wyższe - mgr - Politechnika Lubelska
Od 2009 r. prowadzenie zajęć teoretycznych na kursach prawa jazdy kat. C i D

Zdjęcie Janusz Balicki

Janusz Balicki

Zajęcia teoretyczne kat. D
Instruktor wszystkich kategorii od 2000 r.
średnie techniczne, samochodowe
Prowadzi od 2000 r. zajęcia na kursach prawa jazdy wszystkich kategorii

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Michał Szypura

Michał Szypura

email: kierownik@rotrans.com.pl

tel: +48604506684

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Uzyskany nr PKK na kat. D. Posiadane prawo jazdy kat. B. Wiek 22 lata i 9 mcy.

Orzeczenia lekarskie i psychologiczne do prawa jazdy kat. D oraz do kwalfikacji kat. D.

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne realizowane według indywidualnego harmonogramu uzgodnionego z osobą szkoloną.

Zajęcia na kursie kwalifikacji według indywidualnego harmonogramu.

W cenie usługi zawarty jest koszt jednego egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (230,00zł)

W cenie usługi zawarty jest koszt egzaminu na kwalifikację wstępną.

Istnieje możliwość zrealizowania szkolenia w krótszym czasie po uzgodnieniu z ośrodkiem szkolenia kierowców (wymagana dyspozycyjność osoby szkolonej). 

  • Podręcznik Kierowca Doskonały kat. CD – e- podręcznik 2018 r. , wg. Henryka Próchniewicza– Wydanie VII, Grupa IMAGE, Warszawa 2019 r.
  • Płyta CD-ROM „Testy + skrzyżowania” – kompletna baza pytań na egzamin państwowy kat. C, D – wyd. 2019r. Grupa IMAGE Warszawa
  • „Kwalifikacja wstępna CD – Podręcznik Kierowcy Zawodowego”, M. Górny, M. Sztal, K. Wójcik, Grupa IMAGE Warszawa, 2018 r. , Wydanie I
  • Europejski Kierowca Zawodowy, Kwalifikacja wstępna – Pytania Kontrolne, CD-ROM Grupa IMAGE Warszawa 2019 r.
  • Tekturowa teczka na materiały dydaktyczne
  • Notatnik 60-kartkowy
  • Długopis
Ciasteczka>