Usługa - Prawo jazdy kat. D po C z egzaminem państwowym i z Kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyśpieszoną kat. D1, D1+E, D, D+E. ROTRANS Nisko i Stalowa Wola

Logo DOSKONALENIE I SZKOLENIE KIEROWCÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.8/5 z 105 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. D po C z egzaminem państwowym i z Kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyśpieszoną kat. D1, D1+E, D, D+E. ROTRANS Nisko i Stalowa Wola

Numer usługi 2020/07/16/42949/599504

Dostawca usług DOSKONALENIE I SZKOLENIE KIEROWCÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce usługi Nisko

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 830,00 zł netto za osobę

4 830,00 zł brutto za osobę

50,84 zł netto za osobogodzinę

50,84 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kanydaci na kierowców kat. D  posiadający:

- prawo jazdy kat. BC

- orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami kat. D

- orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy kat. D

- uzyskaną kwalifikację wstępną przyśpieszoną w zakresie kat. C1, C1+E, C, C+E

- założony nr PKK w wydziale komunikacji (nie dotyczy osób poniżej 23 i 9mcy  roku życia, takie osoby nr PKK uzyskają po otrzymaniu zaświadczenia z ośrodka szkolenia o rozpoczęciu kuirsu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej)

Wiek uczestnika min. 22 lata i 9 mcy

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 10-08-2020
Liczba godzin usługi: 95
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, wydane przez Starostę Niżańskiego w dniu 23.04.2015 r. na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Zakres uprawnień: Kurs prawa jazdy kat. D

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program kursu prawo jazdy kat. D realizowany na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2018  poz. 1885)

- Zajęcia teoretyczne: 20 godz. lekcyjnych

- Zajęcia praktyczne: 40 godz. zegarowych

Program kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej kat.D1, D1+E, D, D+E realizowany jest na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. 2017 poz. 151)

- Zajęcia teoretyczne: 32,5 godzin

- Zajęcia praktyczne: 2,5 godziny

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kat. D
Data realizacji zajęć
11-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kat. D
Data realizacji zajęć
13-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kat. D
Data realizacji zajęć
14-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kat. D
Data realizacji zajęć
19-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych:

Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kierowcy kat. D

Efekty uczenia się

Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie miał uporządkowaną wiedzę jak bezpiecznie i sprawnie poruszać się autobusem. Absolwent poprzez uczestnictwo w szkoleniu rozwinie swoje kompetencje społeczne warunkujące efektywność radzenia sobie w sytuacjach związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Kurs prawa jazdy realizowany na podstawie przepisów Ustawy o kierujących pojazdami - Dz. U. z 2019 r. Poz. 341
Kurs kwalifikacji wstępnej realizowany jest na podstawie przepisów Ustawy o transporcie drogowym - Dz. U. z 2019 r. Poz. 2140

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewoda Podkarpacki
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta Niżański
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 830,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 830,00 zł
Koszt osobogodziny netto 50,84 zł
Koszt osobogodziny brutto 50,84 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Rzeszowska 3, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie

Nisko, ul. Rzeszowska 3 - biuro OSK i sala wykładowa Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego / Orzeszkowej - plac manewrowy

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Michał Szypura

Michał Szypura

Zajęcia teoretyczne na kursach prawa jazdy kat. B, C, D. Zajęcia na kursach kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego.
Od 2004 r. instruktor nauki jazdy kat. B, BE, C, CE, D, T
Od 2007 r. egzaminator na kat. prawa jazdy B, C, BE, CE, T
wyższe - mgr - Politechnika Lubelska
Od 2009 r. prowadzenie zajęć teoretycznych na kursach prawa jazdy kat. C

Zdjęcie Janusz Balicki

Janusz Balicki

Zajęcia teoretyczne kat. D
Instruktor wszystkich kategorii od 2000 r.
średnie techniczne, samochodowe
Prowadzi od 2000 r. zajęcia na kursach prawa jazdy wszystkich kategorii

Zdjęcie Wiesław Siembida

Wiesław Siembida

Instruktor nauki jazdy wszystkich kategorii prawa jazdy
Instruktor nauki jazdy od 1989 r.
Uprawnienia egzaminatora państwowego.
wyższe
Instruktor kat. D - od 1989 roku

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Michał Szypura

Michał Szypura

email: kierownik@rotrans.com.pl

tel: +48604506684

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Uzyskany nr PKK na kat. D. Posiadane prawo jazdy kat. B i C. Wiek 22 lata i 9 mcy.

Orzeczenia lekarskie i psychologiczne do prawa jazdy kat. D oraz do kwalfikacji kat. D.

Uzyskana kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie kat. C1, C1+E, C, C+E

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne realizowane według indywidualnego harmonogramu uzgodnionego z osobą szkoloną.

Zajęcia na kursie kwalifikacji według indywidualnego harmonogramu.

W cenie usługi zawarty jest koszt jednego egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (230,00zł)

W cenie usługi zawarty jest koszt egzaminu na kwalifikację wstępną.

Istnieje możliwość zrealizowania szkolenia w krótszym czasie po uzgodnieniu z ośrodkiem szkolenia kierowców (wymagana dyspozycyjność osoby szkolonej). 

  • Podręcznik Kierowca Doskonały kat. CD – e- podręcznik 2018 r. , wg. Henryka Próchniewicza– Wydanie VII, Grupa IMAGE, Warszawa 2019 r.
  • Płyta CD-ROM „Testy + skrzyżowania” – kompletna baza pytań na egzamin państwowy kat. C, D – wyd. 2019r. Grupa IMAGE Warszawa
  • „Kwalifikacja wstępna CD – Podręcznik Kierowcy Zawodowego”, M. Górny, M. Sztal, K. Wójcik, Grupa IMAGE Warszawa, 2018 r. , Wydanie I
  • Europejski Kierowca Zawodowy, Kwalifikacja wstępna – Pytania Kontrolne, CD-ROM Grupa IMAGE Warszawa 2019 r.
  • Tekturowa teczka na materiały dydaktyczne
  • Notatnik 60-kartkowy
  • Długopis
Ciasteczka>