Usługa - Kurs Instruktora Strzelectwa Bojowego wraz z uprawnieniami Instruktora Strzelectwa i Sportów Obronnych LOK - Kierunek Kariera Zawodowa - Kraków

Logo Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

4.4/5 z 1751 ocen

Tytuł Kurs Instruktora Strzelectwa Bojowego wraz z uprawnieniami Instruktora Strzelectwa i Sportów Obronnych LOK - Kierunek Kariera Zawodowa - Kraków

Numer usługi 2020/07/09/17840/595607

Dostawca usług Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 000,00 zł netto za osobę

3 000,00 zł brutto za osobę

28,57 zł netto za osobogodzinę

28,57 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenia, przeznaczone dla wszystkich chętnych, zainteresowanych zdobywaniem i rozwojem swoich umiejętności 
a w szczególności:

  • regularnie trenującym strzelcom rekreacyjnym,
  • osobom posiadającym własną broń palną,
  • pracownikom służb mundurowych: policji, wojska, służby więziennej, straży granicznej,
  • pracownikom ochrony
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 07-08-2020
Liczba godzin usługi: 105
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Część teoretyczna: - 32 godziny

zagadnienia prawne, podstawy organizaci przedsiębiorstwa, podstawa organizacji szkleń, podstawy udzielania pierwszej pomocy, bronioznawswo, podstawy działania taktyki i techniki służb mundurowych.

2. Część praktyczna - 68 godzin

budowa broni, podstawy strzelania bojowego z bronii krótkiej, podstawy strzelania z bronii długiej, podstawy strzelania z broni gładkolufowej, metodyka taktyczna wymiary magazynów oraz usuwania zacięć broni bronii krótkiej i długiej.

 

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs Instruktora Strzelectwa bojowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
07-08-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Cel kursu.
Poznanie podstawowych informacji dotyczących strzelectwa bojowego.
Poznanie różnic w strzelectwie sportowym a bojowym (przepisy, zasady bezpieczeństwa)
Poznanie różnic w technikach posługiwania się bronią w strzelectwie sportowym a bojowym.
Zapoznanie z medycyną pola walki. Prowadzenie oraz przygotowanie praktycznych zajęć na strzelnicy.

Efekty uczenia się

Osoba kończąca szkolenie pozna aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu treningu  w strzelectwie bojowym.
Będzie przygotowana  do samodzielnego prowadzenia szkolenia poprzez opanowania odpowiedniej wiedzy i umiejętności pedagogicznych.
Opanowanuje umiejętności i wiedę z zakresu współzawodnictwa w strzelectwie bojowym.
Nabędzie umiejętności samodzielnego planowania, organizowania, motywowania i kontroli procesu szkolenia w strzelectwie bojowym.

Uczestnik kursu zna specyfikę zachowania uczestników rywalizacji bojowej (policjanci, żołnierze, pracownicy służb ochrony, żołnierze NSR). 

Uczestnik wstępnie pozna medycynę pola walki (opaski uciskowe) oraz różnicę w technkach posługiwania się bronią wstrzelectwie sportowym a bojowym. 

 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 28,57 zł
Koszt osobogodziny brutto 28,57 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Pomorska 2, 30-039 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia teoretyczne odbywają się w Krakowie ul. Pomorska 2 (sala strzelnica pneumatyczna) lub Strzelnica Pasternik 128 (Sala wykładowa/ Strzelnica Pasternik)

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Michał Kulikowski

Michał Kulikowski

Sędzia kl. 1 , Instruktor –trener strzelectwa i instruktor LOK sportów obronnych, rusznikarz, instruktor kusznictwa

wykonuje czynności związane ze szkoleniem od 15 lat
wykształcenie wyższe
Sędzia kl. 1 , Instruktor –trener strzelectwa i instruktor LOK sportów obronnych, rusznikarz, instruktor kusznictwa)

Zdjęcie Szymon Polarczyk

Szymon Polarczyk

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Cupiał

Agnieszka Cupiał

email: krakow@lok.edu.pl

tel: 126337060

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

 

 

Informacje dodatkowe

Zajęcia weekendowe (Sobota – Niedziela) 

Planowany harmonogram (może ulec  zmianie)

Kurs organizowany jest wg wytycznych Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych

Ukończenie kursu i zdanie egzaminów gwarantuje zdobycie uprawnień (LEGITYMACJI PZSS) Instruktora Strzelectwa Sportowego.

 

- Notatnik

- Długopis

- skrypty

Ciasteczka>