Usługa - Wymagania dotyczące pomiarów poziomu hałasu oraz dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach.

Logo CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa E. Tarnas - Szwed Sp. j.

4.4/5 z 157 ocen

Tytuł Wymagania dotyczące pomiarów poziomu hałasu oraz dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach.

Numer usługi 2020/07/09/5572/595401

Dostawca usług CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa E. Tarnas - Szwed Sp. j.

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

550,00 zł netto za osobę

676,50 zł brutto za osobę

91,67 zł netto za osobogodzinę

112,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • laboratoriach akredytowanych lub przygotowujących się do akredytacji, niezależnie od stopnia wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025,
 • osobach wykonujących pomiary poziomu hałasu wewnątrz pomieszczeń,
 • osobach oceniających wyniki pomiarów poziomu hałasu w pomieszczeniach
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 11-12-2020
Liczba godzin usługi: 6
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 • Definicje i pojęcia podstawowe.
 • Podstawy prawne ochrony przed hałasem w budynkach.
 • Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach wg PN-B-02151-2:2018-01 „Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
 • Metody pomiaru hałasu w pomieszczeniach:    
  - wg PN-EN ISO 10052:2007-05 +PN-EN ISO 10052:2007/A1:2010 “Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego – Metoda uproszczona.” - tylko w zakresie pomiarów hałasu;     
  - wg PN-EN ISO 16032:2006-09  “Akustyka – Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego od urządzeń wyposażenia technicznego w budynkach – Metoda dokładna.
 • Przedstawianie wyników badań hałasu w pomieszczeniach - z uwzględnieniem  niepewności wyniku (zasady obliczania niepewności).
 • Konsultacje.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania dotyczące pomiarów poziomu hałasu oraz dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach.
Data realizacji zajęć
16-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Na szkoleniu uczestnik pozna nowe (ZAOSTRZONE!) wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach;
zapozna się ze ZMIENIONYM podejściem do wykonywania pomiarów hałasu w pomieszczeniach;
pozna sposoby wykonywania obliczeń wyników końcowych badania wraz z niepewnością.
Ponadto nabędzie umiejętność samokształcenia się, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • pozna nowe (ZAOSTRZONE!) wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach;
 • zapozna się ze ZMIENIONYM podejściem do wykonywania pomiarów hałasu w pomieszczeniach;
 • pozna sposoby wykonywania obliczeń wyników końcowych badania wraz z niepewnością.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 550,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 676,50 zł
Koszt osobogodziny netto 91,67 zł
Koszt osobogodziny brutto 112,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Omulewska 24, 04-128 Warszawa, woj. mazowieckie

BEST WESTERN Hotel Felix

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mikołaj Kirpluk

Mikołaj Kirpluk

akustyka - pomiary hałasu i ochrona przed hałasem
35 lat pracy zawodowej, w tym 12 lat zarządzania laboratorium akredytowanym;
organizator badań biegłości
mgr fizyki
11-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie akustyki i ochrony przed hałasem - ze szczególnym uwzględnieniem , pomiarów hałasu i szacowania niepewności wyników

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dział Realizacji Szkoleń CE2

Dział Realizacji Szkoleń CE2

email: szkolenia@ce2.pl

tel: +48 81 4420600

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Informacje dodatkowe

Materiały szkoleniowe w formie drukowanej, notes i długopis.

Ciasteczka>