Usługa - Prawo jazdy kat. CE + szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy wraz z pierwszym egzaminem państwowym

Logo OŚRODEK SZKOLENIA S.C. "AUTO" ZYGMUNT GUL ,JANUSZ KSIĄŻEK

4.3/5 z 61 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. CE + szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy wraz z pierwszym egzaminem państwowym

Numer usługi 2020/07/08/24237/594848

Dostawca usług OŚRODEK SZKOLENIA S.C. "AUTO" ZYGMUNT GUL ,JANUSZ KSIĄŻEK

Miejsce usługi Kolbuszowa

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 845,00 zł netto za osobę

2 845,00 zł brutto za osobę

47,42 zł netto za osobogodzinę

47,42 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Kurs prawa jazdy kat  CE wraz ze szkoleniem okrsoweym  skierowany jest dla osób pragnących podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 8
Data zakończenia rekrutacji: 20-07-2020
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie Wojewody / Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie/ o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia pod Nr 22/10 z dnia 27.02.2014 wydane na podstawie art. 39 g Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 2200 z późn.zm.)
Zakres uprawnień: Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie prawa jazdy kategorii C,C+E,C1,C1+E oraz D,D+E, D1, D1+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

PRAWO JAZDY KAT. CE

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  25 GODZ.:

1. Przygotowanie do jazdy.

2. Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania.

3. Manewrowanie pojazdem na placu manewrowym.

4. Włączanie się do ruchu.

5. Zajmowanie właściwej pozycji na drodze.

6. Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewanie się z innymi przy użyciu dopuszczalnych środków.

7. Bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych.

8. Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń.

9. Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia w tym hamowanie awaryjne.

10. Jazda z prędkością nieutrudniającą ruchu i dostosowana do warunków ruchu drogowego.

11. Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

12. Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu.

13. Wykonywanie podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które maja bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy

14. Jazda poza terenem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości

SZKOLENIE OKRESOWE- 35 godz.

1.1 Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa - 7 godz.

1.2 Stosowanie przepisów - 7godz.

1.3 Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska - 7godz.

2.0 Bezpieczeństwo ruchu drogowego - 7godz.

8.0 Krajowy przewóz drogowy - 7godz.

 

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
teoria(e-lerning)
Data realizacji zajęć
21-07-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria (e-lerning)
Data realizacji zajęć
20-07-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Nabycie wiadomości i umiejętności potrzebnych do bezpiecznego kierowania pojazdem kategorii CE.
Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kat. CE oraz świadectwa kwalifikacji zawodowej

Efekty uczenia się

Przygotowanie do państwowego egzaminu  praktycznego na prawo jazdy kat. CE oraz    nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy jako kierowca wykonujący drogowy przewóz rzeczy, jak również podniesienie poziomu stosowania przez kierowców przepisów dotyczących transportu, ruchu drogowego i warunków pracy, w połączeniu z racjonalnym i bezpiecznym prowadzeniem pojazdów.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

STAROSTWO wydaje prawo jazdy KAT. CE
OŚRODEK SZKOLENIA wystawia Świadectwo kwalifikacji zawodowej w zakresie szkolenia okresowego

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WOJEWODA PODKARPACKI,WORD RZESZÓW
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego WOJEWODA PODKARPACKI,STAROSTWO POWIATOWE
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 845,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 845,00 zł
Koszt osobogodziny netto 47,42 zł
Koszt osobogodziny brutto 47,42 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jana Pawła II 19/5, 36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie

ZAJĘCIA TEORETYCZNE; 36-100 Kolbuszowa ul. Jana Pawła II 19 sala nr 6 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE : 36-100 Kolbuszowa ul. Rzeszowska 3a -plac manewrowy, jazda w ruchu drogowym: Kolbuszowa i okolice oraz Rzeszów

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie ZYGMUNT GUL

ZYGMUNT GUL

Wykładowca
Instruktor nauki i techniki jazdy
Instruktor techniki i nauki jazdy kat. A B C D BE CE T
Trener-wykładowca na kursach z kwalifikacji wstępnej i szkoleniach okresowych
Wykładowca na kursach prawa jazdy wszystkich kategorii

średnie
Wykładowca na kursach prawa jazdy wszystkich kategorii
Instruktor techniki i nauki jazdy kat. A B C D BE CE T

Zdjęcie JANUSZ KSIĄŻEK

JANUSZ KSIĄŻEK

Wykładowca
Instruktor nauki i techniki jazdy
Instruktor techniki i nauki jazdy kat. A B C D BE CE T
Trener-wykładowca na kursach z kwalifikacji wstępnej i szkoleniach okresowych
Wykładowca na kursach prawa jazdy wszystkich kategorii

średnie
Wykładowca na kursach prawa jazdy wszystkich kategorii
Instruktor techniki i nauki jazdy kat. A B C D BE CE T

Zdjęcie KATARZYNA FRYZEŁ

KATARZYNA FRYZEŁ

trener/wykładowca
średnie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie ZYGMUNT GUL

ZYGMUNT GUL

email: oskautokolbuszowa@tlen.pl

tel: 533 562 333

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Kandydat musi posiadać:

- orzeczenie lekarskie

- orzeczenie psychologiczne

- prawo jazdy KAT. C /wpis z datą przed 10.09.2009r/

- profil kandydata na kierowcę  PKK do kat. CE

 

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne   ustalane są indywidualnie z osobą szkoloną.
Kurs Prawa jazdy kat.CE kończy się egzaminem wewnętrznym z cz. praktycznej. Uzyskując wynik pozytywny aktualizujemy nr PKK i wyznaczamy termin egzaminu praktycznego w WORDzie.

Szkolenie okresowe to 5 modułów. jednorazowo można zrealizować tylko jeden moduł. Na zakończenie każdego modułu został przygotowany test podsumowujący dany dział. Dalsze zajęcia będą ustalane z osoba szkoloną.

Cena kursu zawiera opłatę za pierwszy egzamin praktyczny w WORDzie  

 

Kursant otrzyma na własność płytę + książkę kat. C zawierającą zakres tematyczny obejmujący szkolenie oraz dostęp do portalu osk poprzez logowanie..

Ciasteczka>