Usługa - Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional - cert. Autodesk ACU

Logo EDU Consult - Centrum Usług Szkoleniowych

4.8/5 z 89 ocen

Tytuł Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional - cert. Autodesk ACU

Numer usługi 2020/07/07/7557/594042

Dostawca usług EDU Consult - Centrum Usług Szkoleniowych

Miejsce usługi Rzeszów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 590,00 zł netto za osobę

3 590,00 zł brutto za osobę

44,88 zł netto za osobogodzinę

44,88 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 4 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie technik komputerowego wspomagania projektowania.

 • osób chcących nabyć nowe kompetencje i kwalifikacje CAD
 • osób chcących uzupełnić kwalifikacje zawodowe o nowe techniki projektowania, analizy i optymalizacji CAD
 • specjalistów w zakresie produkcji, projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej,
 • osób planujących otwarcie własnych mikroprzedsiębiorstw, 
Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 28-08-2020
Liczba godzin usługi: 80
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja Akredytacyjna Podkarpackiego Kuratora Oświaty nr ORE 546.8.2015
Zakres uprawnień: Kurs Projektowanie w programie Autodesk Inventor Professional – poziom podstawowy i zaawansowany - 80 godz.

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zarys programu szkolenia

Kurs trwa 80 godz. dydaktycznych - 1 godz dyd. = 45 min. W harmonogramie szkolenia : dla zajęc od godz. 16:00 do 21:00 ; realizowane jest 6 godz. dydaktyczych (sesje po 90min) i dwie przerwy po 15min, natomiast dla zajęć od godz.8:00 do 14.30; realizowane jest 8 godz. dydaktycznych i  3 przerwy: 5 miin, 15min. i 10min.

Uczestnicy poznają projektowanie elementów bryłowych, składania części w celu uzyskania gotowych zespołów, które mogą następnie być analizowane pod kątem kinematyki i ewentualnych kolizji między częściami, wykonywanie dokumentacji technicznej projektu. Szkolenie obejmuje pełne przygotowanie bryły 3D do wydruku w formie w pełni zwymiarowanych i opisanych rzutów płaskich i widoków 3D uzupełnionych półautomatycznie tworzonymi tabelkami rysunkowymi.

Uczestnicy poznają zaawansowane narzędzia projektowe przyspieszające i automatyzujące projektowanie w programie, sposoby tworzenia części parametrycznych i wykorzystanie ich w bibliotekach elementów. Utworzą kompletny projekty: zespołu mechanicznego, skomplikowanego elementu blachowego, układów ramowych oraz poznają projektowanie typowych części maszyn, metodologię przeprowadzania analiz wytrzymałościowych i częstotliwościowych elementów i zespołów utworzonych w Autodesk Inventor Professional z wykorzystaniem metody MES firmy ANSYS.

Tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych:

p.

Nazwa modułu

Liczba godzin

Razem

teoretycznych

praktycznych

1.

Zarys technik komputerowego wspomagania projektowania

2

0

2

2.

Metodyka projektowania  w Inventor

1

1

2

3.

Przygotowanie otoczenia pracy

1

1

2

4.

Środowisko szkicowania

1

2

3

5.

Środowisko modelowania części

1

8

9

6.

Środowisko modelowania zespołów

2

10

12

7.

Praca z projektami

1

3

4

8.

Tworzenie dokumentacji  rysunkowej

1

6

7

9.

Tworzenie prezentacji rysunki montażowe

1

3

4

10.

Parametryzacja części

1

2

3

11.

Zaawansowana parametryczność w częściach i zespołach

1

2

3

12

Generatory części maszynowych z obliczeniami Design Accelerator

2

13

15

13

Konstrukcje blachowe

1

2

3

14

Konstrukcje spawane

1

1

2

15

Analizy MES

1

2

3

16.

Analizy dynamiczne

1

2

3

17.

Egzamin certyfikacyjny

0

3

3

 

19

61

80

 

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać wykształcenie techniczne na poziomie, co najmniej średnim (technikum, szkoła policealna) niezależnie od branży lub być studentem wydziałów technicznych; znać podstawy obsługi komputera oraz podstawy rysunku technicznego.

W trakcie szkolenia zapewniony serwis kawowy, ciasteczka, napoje, lunch

Harmonogram zajęć może ulegać modyfikacji w celu dopasowania do potrzeb uczestników kursu. W przypadku małej obsady uczestników w danym terminie; zostaną zaproponowane kolejne możliwe terminy realizacji.

 1. Materiały pomocnicze w formie skryptów ujmujących i rozszerzających treści kursu (na własność).
 • Komputerowe wspomaganie projektowania Autodesk Inventor Professional – zarys teoretyczny (127 str.)
 • Komputerowe wspomaganie projektowania Autodesk Inventor Professional – zestaw praktycznych ćwiczeń projektowych (112 str.  91 ćwiczeń praktycznych) 
 1. Pen-drive z wersjami elektronicznymi materiałów do ćwiczeń,
 2. Zestaw materiałów pomocniczych w formie elektronicznej
 3. Materiały biurowe: notatnik, długopis

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional
Data realizacji zajęć
01-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional
Data realizacji zajęć
04-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional
Data realizacji zajęć
05-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional
Data realizacji zajęć
06-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional
Data realizacji zajęć
11-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional
Data realizacji zajęć
12-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional
Data realizacji zajęć
13-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional
Data realizacji zajęć
18-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional
Data realizacji zajęć
19-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional
Data realizacji zajęć
20-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional
Data realizacji zajęć
01-10-2020
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Nabycie przez uczestników profesjonalnych umiejętności wykorzystania programu INVENTOR w praktyce projektowej, analizy i optymalizacji, tworzenia dokumentacji technicznej, wizualizacji 2D i 3D zgodnie z powszechnymi na świecie standardami. Przystąpienie i zdanie międzynarodowego egzaminu ACU Autodesk - Inventor. Uzyskanie kwalifikacji rynkowej Operator CAD - kod zawodu: 311803

Efekty uczenia się

W zakresie programu Inventor uczestnik szkolenia umie:

-    tworzyć części parametryczne za pomocą operacji tworzenia cech kształtujących,

-    wykorzystywać sposoby edycji części parametrycznych: edycja szkiców, elementów kształtujących, elementów konstrukcyjnych itd.

-    zastosować sposoby obliczeń własności fizycznych: masa, objętość, pole powierzchni, momenty bezwładności, itd.

-    wykorzystywać sposoby tworzenia jak i zastosowania w projektach biblioteki elementów parametrycznych,

-    dokonać parametryzacji i definiowania wymiarów zależnych od siebie w celu stworzenia rodziny części podobnych,

-    tworzyć powierzchnie parametryczne w celu modelowania bardzo złożonych kształtów części,

-    utworzyć dokumentacje rysunkowe: rzutów rysunkowych, przekrojów, wymiarowania, numerów pozycji, list części, opisów rysunkowych, itd., sposoby wyłączania tych części w przekrojach, które w zespole nie powinny być krojone.

-    dokonać tworzenia zespołów parametrycznych za pomocą relacji złożeniowych: (mate, align, insert, tangent, angle), konfiguracja środowiska pracy zespołu,

-    zastosować sposoby edycji zespołów parametrycznych: edycja położenia poszczególnych elementów w zespole, a także edycja definicji danej części zespołu,

-    wykorzystać sposoby obliczania parametrów fizycznych zespołów takich jak: masa, objętość, pole powierzchni, momenty bezwładności, itd.

-    tworzyć prezentacje z widokami rozstrzelonymi, edycje położenia poszczególnych elementów w widokach rozstrzelonych,

-    tworzyć animacje na bazie relacji złożeniowych w zespole,

-    budować parametryzację całego zespołu,  parametryzacja wymiarów i wiązań poszczególnych części. 

-    wykorzystywać sposoby automatycznego wykrywania kolizji podczas animacji zespołu.

-    korzystać z modułu analizy wytrzymałościowej i częstotliwościowej elementów stworzonych w Autodesk Inventor Professional z wykorzystaniem metody MES,

-    zastosować narzędzia Desing Akcelerator (konstrukcje ramowe, spawane, blachowe)

-    korzystać z kalkulatorów i kreatorów części maszyn.

Uczestnik zostaje przygotowany do zdania międzynarodowego egzaminu Autodesk Certifet User - Inventor. Pozowoli to na uzuskanie kwalifikacji rynkowej  kod zawodu: 311803 – Operator CAD

Egzamin  ACU realizowany w ramach usługi szkoleniowej.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

- Egzamin zewnętrzny – ACU na międzynarodowy Certyfikat: Autodesk® Certified User - INVENTOR
potwierdzający kwalifikację rynkową - kod zawodu: 311803 – Operator CAD,
- Egzamin wewn na cert.: AUTODESK® Certificate of Completion – INVENTOR

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Międzynarodowy Certyfikat Autodesk
- Egzamin zewnętrzny – ACU na międzynarodowy Certyfikat: Autodesk® Certified User - INVENTOR
potwierdzający kwalifikację rynkową - kod zawodu: 311803 – Operator CAD,
Walidacja PTI oraz CERTIPORT (USA)

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację CERTIPORT Inc. w imieniu AUTODESK, Inc.Certiport, Inc. 1276 South 820 East, Suite 200 American Fork, UT 84003 USA
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego CERTIPORT Inc. w imieniu AUTODESK, Inc.Certiport, Inc. 1276 South 820 East, Suite 200 American Fork, UT 84003 USA
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 590,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 590,00 zł
Koszt osobogodziny netto 44,88 zł
Koszt osobogodziny brutto 44,88 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Tadeusza Rejtana 53A/108G, 35-326 Rzeszów, woj. podkarpackie

Zobacz na szkic sytuacyjny http://www.educonsult.net.pl/kontakt

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Zbigniew Pospolitak

Zbigniew Pospolitak

Trener Autodesk: AutoCAD (wszystkie poziomy), Autodesk Inventor (wszystkie poziomy), Mechanical (wszystkie poziomy)
mgr inż. mechanik , AGH Inżynieria Mechaniczna i Robotyka
inżynier systemów CAD – PŁ CAD Designer.
Autoryzowany Instruktor ATC Autodesk

19 letnie doświadczenie zawodowe zgodne z kierunkiem szkolenia: Uprawnienia pedagogiczne – nauczyciel dyplomowany Autor i współautor programów nauczania dla MEN w zakresie komputerowego wspomagania projektowania, edukator MEN, Ekspert MEN ds. programów i podręczników w zakresie technik CAD. Nauczyciel akademicki Projektant CAD w zakresie wzorów użytkowych dla firm: Philips, Orlen, ORGANIKA, WSK, PROCTEL & GAMBEL,,DURACELL, PRINGLES
- Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie – Inżynieria Mechaniczna, Automatyka i Robotyka - mgr inż. mechanik,
- Instytut Badań Edukacyjnych - Studium doktoranckie. - Politechnika Łódzka -
inżynier systemów CAD


Przeprowadził 8628 godzin szkoleń w obszarze CAD

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Zbigniew Pospolitak

Zbigniew Pospolitak

email: zbigniew.pospolitak@educonsult.net.pl

tel: (+79) 772 737 350

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Uczestnicy powinni posiadać wykształcenie techniczne  niezależnie od branży, znać podstawy obsługi komputera oraz podstawy rysunku technicznego.

Informacje dodatkowe

W trakcie szkolenia zapewniamy materiały pomocnicze, serwis kawowy, ciasteczka, napoje, lunch.

Harmonogram zajęć może ulegać modyfikacji w celu dopasowania do potrzeb uczestników kursu.

Ciasteczka>