Usługa - Kurs prawa jazdy kategorii D po C" Kierunek Kariera Zawodowa"

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Lex B&J Nowak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.5/5 z 135 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kategorii D po C" Kierunek Kariera Zawodowa"

Numer usługi 2020/07/06/45178/593628

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Lex B&J Nowak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Tarnów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 330,00 zł netto za osobę

3 330,00 zł brutto za osobę

45,00 zł netto za osobogodzinę

45,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kategorii D.

Kurs kierowany jest również dla uczestników projektu Kierunek Kariera.

Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 18-07-2020
Liczba godzin usługi: 74
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Prawo jazdy kat. D - program szkolenia

Szkolenie na prawo jazdy kat. D składa się z 20 godzin szkolenia teoretycznego oraz 40 godzin szkolenia praktycznego.

W trakcie szkolenia z zakresu kat. D w naszej szkole:

 • korzystasz z pomocy audiowizualnych ułatwiających zrozumienie i zapamiętanie materiału

 • uzyskujesz odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące praktycznych zagadnień związanych z przygotowaniem do egzaminu na prawo jazdy kat. D

 • otrzymujesz wsparcie kierowcy zawodowego z ponad 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu autobusów i samochodów ciężarowych na trasach krajowych i międzynarodowych

 • uczysz się poprzez ćwiczenie i praktykę - podczas zajęć praktycznych doskonale opanujesz manewrowanie autobusem

 • w profesjonalny sposób przygotowujesz się do  egzaminu państwowego

Program szkolenia teoretycznego

 • Budowa, obsługa i eksploatacja autobusu

 • Zasady poruszania się po drodze autobusem: zachowanie ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami

 • Środki wpływające na percepcję i szybkość reakcji (alkohol, narkotyki, leki), wpływ zmęczenia i stanu emocjonalnego na zachowanie kierowcy

 • Ocena warunków na drodze - warunki atmosferyczne, widoczność, nawierzchnia, bezpieczna jazda autobusem w różnych warunkach

 • Transport osób na trasach krajowych i międzynarodowych

 • Manewrowanie autobusem w ruchu miejskim

 • Szczególne znaki, ograniczenia i nakazy dotyczące autobusów 

 • Planowanie trasy przejazdu

 • Czas pracy kierowcy, karta kierowcy, tachograf

 • Dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa

 • Ekonomia jazdy

 • Błędy najczęściej popełniane przez kierowców autobusów

 • Przygotowanie do egzaminu teoretycznego

 • Egzamin wewnętrzny

Program szkolenia praktycznego

 • Przygotowanie autobusu do jazdy - czynności kontrolne

 • Ruszanie, obsługa biegów, bezpieczne hamowanie

 • Manewrowanie autobusem

 • Cofanie

 • Plac manewrowy - ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem

 • Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, zachowanie bezpiecznych odległości)

 • Jazda w ruchu miejskim, manewrowanie, zatrzymanie, parkowanie

 • Manewrowanie autobusem przegubowym - plac manewrowy

 • Kierowanie autobusem przegubowym w ruchu ulicznym

 • Czynności kontrolne na drodze

 • Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu

 • Trasy egzaminacyjne - przygotowanie do egzaminu

 • Egzamin wewnętrzny

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne 1-4
Data realizacji zajęć
21-07-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne 5-10
Data realizacji zajęć
22-07-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne 11-14
Data realizacji zajęć
23-07-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne 15-20
Data realizacji zajęć
24-07-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
03:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem usługi jest nabycie wiedzy, kompetencji społecznych i umiejętności niezbędnej do kierowania pojazdami w zakresie kategorii D .Nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie przepisów ruchu drogowego, poruszania się po placu manewrowym oraz mieście,poruszanie się poza obszarem zabudowanym autobusem. Zdobycie wiedzy pozwalającej uzyskać pozytywny wynik z egzaminu państwowego. Wyszkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kat. D .Podczas szkolenia uczestnik : Nabędzie wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego. Nabędzie wiedzę w jaki sposób przygotować samochód do jazdy w ruchu drogowym. Nabędzie umiejętności obsługi technicznej pojazdu. Nabędzie umiejętności przewidywania potencjalnych zagrożeń w ruchu drogowym. Nabędzie umiejętności poruszania się w ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnik będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z zachowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczestnik rozwinie kompetencje społeczne związane z kulturą jazdy i współistnienia z innymi uczestnikami ruchu drogowego.

Efekty uczenia się

Nabycie wiedzy dotyczącej obsługi mechanizmów pojazdu i kierowania pojazdem ,udzielania pierwszej pomocy przedlekarskej ,oraz poznanie przepisów ruchu drogowego, zasad techniki jazdy, przewozu osób  - potwierdzone uzyskaniem pozytywnych wyników egzaminów w części teoretycznej i praktycznej.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 330,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 330,00 zł
Koszt osobogodziny netto 45,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 45,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Nowy Świat 19/1, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Laboratorium komputerowe
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tadeusz Śledź

Tadeusz Śledź

instruktor nauki jazdy kategorii AM,A1,A2,A,B1,B,BE,C1,C,C1+E,CE,D1+E,D,DE,T,
od 1992 r.
średnie
Szkolenie teoretyczne i praktyczne osób ubiegających się o uprawnienia kategorii A, B C,D,T

Zdjęcie Jan Świątek

Jan Świątek

Instruktor nauki jazdy kategorii AM,A1,A2,A,B1,B,BE,C1,C,C1+E,CE,D1+E,D,DE,T,
od 1983 r.
średnie
Szkolenie teoretyczne i praktyczne osób ubiegających się o uprawnienia kategorii A, B C,D,T

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Janusz Nowak

Janusz Nowak

email: autolex@idsl.pl

tel: 146222333

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest okreśony wiek tj.ukończone 24lata lub 23 lat + 9 miesięcy /21 lat i kwalifikacja wstępna na przewóz osób oraz posiadanie prawa jazdy kategorii C. Posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego w celu uzyskania Profilu Kandydata Na Kierowcę (w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta - w zależności od miejca zameldowania). Uczestnik w dniu rozpoczęcia podpisuję umowę szkoleniową z Usługodawcą w której są zawarte warunki szkolenia. Po zakończeniu, kursant przystąpi do egzaminu państwowego w MORD w okresie 35 dni od dnia zakończenia szkolenia. Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną "Egzamin Państwowy kat. D" w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie na ul. Okężna 2F. w okresie 35 dni od dnia zkończenia szkolenia, oraz dostarczenie do Ośrodka Szkolenia potwierdzenia wzięcia udziału w egzaminie w tym terminie, oraz dostarczenie do Ośrodka Szkolenia potwierdzenia wzięcia udziału w egzaminie w tym terminie.

Uczestnik podpisuje z usługodawcą umowę dotyczącą warunków szkolenia. Umowa zostaje sporządzona w 2 egzemplarzach dla każdej ze stron i podpisana w dniu rozpoczęcia usługi. 

Egzamin jest płatny poza systemem bonowym.Koszt egzaminu teoretycznego 30zł. Koszt egzaminu praktycznego kategorii D wynosi 200,00 zł.

Informacje dodatkowe

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikami usługi i odbędzie się w okresie od 24.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dodatkowi instruktorzy szkolący uczestników projektu Kierunek Kariera / Kierunek Kariera Zawodowa 

Zdzisław Mitera ,Augustyn Wojdyło

Zawarto umowę w WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera"/"Kierunek Kariera Zawodowa"

Zawarto umowę w WUP Kraków w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa

Cena kursu 3330,00zł w całości pokryta bonami (222 bonów)

Instytucja Walidująca MORD Tarnów (koszt egzaminu ;teoria-30zł, praktyka-200zł.)

Instytucja Certyfikująca StarostwoPowiatowe / Urząd Miasta (100,50 zł)

"Normy czasu pracy kierowcy"

"Czas pracy kierowców"

Ciasteczka>