Usługa - Szybki Angielski 1.0 Metodą Colina Rose - kurs dla osób dorosłych początkujących lub tzw. “false beginners” - usługa zdalna

Logo GRUPA TIPMEDIA Sp. z o.o.

4.9/5 z 1206 ocen

Tytuł Szybki Angielski 1.0 Metodą Colina Rose - kurs dla osób dorosłych początkujących lub tzw. “false beginners” - usługa zdalna

Numer usługi 2020/07/02/12600/592579

Dostawca usług GRUPA TIPMEDIA Sp. z o.o.

Miejsce usługi Lublin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 600,00 zł netto za osobę

4 600,00 zł brutto za osobę

36,80 zł netto za osobogodzinę

36,80 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Przedsiębiorcy i ich pracownicy chcący podnieść swoje kompetencje w zakresie wiedzy i umiejętności komunikowania się w języku angielskim

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 2
Data zakończenia rekrutacji: 02-08-2020
Liczba godzin usługi: 125
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs obejmuje 125 godzin, gdzie celem jest nabycie przez uczestnika praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym oraz w życiu zawodowym.  Zajęcia prowadzone są metodą komunikacyjną, a dzięki technikom przyspieszonego uczenia się poprzez wykorzystanie swoich własnych predyspozycji w tym emocji, język zostanie przyswojony szybciej i bardziej dogłębnie.

Celem kursu jest osiągnięcie przez uczestników umiejętności komunikowania się w języku angielskim na poziomie  B1. Kurs 1.0 Metodą Colina Rose odpowiada poziomowi B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Nauka języka angielskiego metodą Colina Rose to szybki kurs, który pozwala na osiągnięcie postępu od A1 do B1 w ciągu 6 miesięcy zamiast tradycyjnych 2-3 lat. Osoby przystępujące do kursu za kilka miesięcy będą sprawnie, pewnie oraz chętnie komunikować się po angielsku. Osoby, które przystąpiły do kursu Szybki Angielski 1.0 już z pewnym zasobem umiejętności językowych (czyli nie „od zera”), często kontynuują naukę od razu na kursie Szybki Angielski 2.0. Uczestnicy Szybkiego Angielskiego 1.0, startujący zupełnie od zera, zwykle osiągają największe postępy, realizując najpierw kurs 1.1.

Uczestnik po zakończonym kursie osiągnie następujące efekty w zakresie wiedzy:

- z zakresu słownictwa przewidzianego w programie
-  znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą spraw znanych uczestnikowi i typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. 

W zakresie umiejętności:

- potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie anglojęzycznym
- potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są znane bądź które interesują uczestnika
- potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany

Uczestnik po odbytej usłudze osiągnie następujące efekty z zakresie kompetencji społecznych:

- poszerzy swoje wiedzę w zakresie języka angielskiego, co ułatwi komunikowanie się w tym języku z szerszą grupą społeczną

- osiągnie swobodę komunikacji

 

Program szkolenia:

1. Moduł: Słownictwo

Kolory, kształty, otoczenie, jedzenie, potrawy, czynności codzienne, zwiedzanie, pomieszczenia w domu, przedmioty w biurze, narodowości, części ciała, ubrania, rodzaje sklepów, pogoda, hobby, sport, podróżowanie, zawody, samochód, jazda samochodem, ogród, szpital, geografia, choroby, zwierzęta, obsługa komputera, zwyczaje, tradycje krajów anglojęzycznych.

2. Moduł:  Komunikacja

Przedstawienie się, pobyt w hotelu, dialogi w restauracji, przybycie na umówione spotkanie, planowanie spotkań, robienie zakupów, prywatna rozmowa telefoniczna, wymiana pieniędzy, wyrażenie opinie, opisywanie przedmiotów, rozmowa towarzyska, planowanie wspólnego wyjścia, pytanie o drogę, zamawianie posiłków w restauracji , życiorys, używanie komunikacji miejskiej w podróży, zwiedzanie Londynu, wypożyczenie samochodu, składnie  propozycji, poznanie nowej osoby na lotnisku, odprawa celna.

Kurs zakończony jest egzaminem wewnetrzym.

Czas dostępu do platformy: 8 miesięcy

Czas niezbędny do przejścia szkolenia: 25 godzin spotkań z trenerem ( przy urzyciu komunikatora zoom.us) oraz 100 godzin na platformie e -learningowej.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest wypracowanie na platformie e- learningowej 100 godzin - wykonanie wszystkich ćwiczeń.

Szkolenie zakończone jest testem wiedzy i rozdaniem certyfikatów

Filary Metody nauki:

Multisensoryczna e- Platforma

 Paltforma stymuluje pracę pólkul mózgowych, dzięki czemu pozwala nabyć i utrwalić nowe informacje. Angażuje wszystkie zmysły, dzięki czemu praca na niej to bardziej przyjemność niż nauka. Platforma rozbudza ciekawość i angażuje wszystkie emocje, wykorzystując potencjał obu półkul. Aktywuje znacznie większe niż tradycyjna nauka obszary mózgu i ułatwia powstawanie nowych skojarzeń.

Zajęcia aktywizujące

Multisensoryczne zajęcia pozwalają zastosować w praktyce to, czego uczy się na platformie. Dzięki pozytywnym emocjom aktywnie wykorzystywane są wszystkie nabyte umiejętności. Zajęcia aktywują uczestnika w sposób kompletny, a każde kolejne zajęcia przynoszą nową wiedzę a przede wszystkim uczestnik coraz bardziej mówi i rozumie po angielsku.

Stała opieka osobistego trenera językowego

Trener sprawuje pieczę nad cały procesem edukacji. Jest w stałym kontakcie z uczestnikiem także między zajęciami, czuwa nad postępami i zaangażowaniem, a tym samym motywuje do pracy na co dzień. Certyfikowany Trener językowy Metody Colina Rose to połączenie charyzmatycznego i troskliwego przyjaciela.    

Oparta na edukacji polisensorycznej Metoda Colina Rose zakłada dostosowanie sposobu nauczania do typu inteligencji oraz indywidualnych preferencji dotyczących uczenia się danego kursanta. Zajęcia „na żywo” z Trenerem Językowym odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut, gdzie 100% czasu to realna komunikacja! Pozostały czas w procesie edukacji  to ćwiczenia na polisensorycznej platformie online:  4 h tygodniowo (dostęp 24/7 – można uczyć się w każdym miejscu i o każdej porze). Dodatkowo zapewniamy merytoryczną metodyczną oraz językową opiekę trenerską.

Kurs e-learningowy jest realizowany na platformie Szybkiangielski. Użytkownik indywidualny dostaje dostęp do platformy, na której znajdzie kurs e-learningowe składający się z materiałów dotyczących kursu oraz materiałów dodatkowych w formie prezentacji, materiałów poglądowych, 

1.Rodzaj komunikatora:

Zoom.us

2. Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji

System operacyjny: Linux, MacOS lub MS Windows

3. Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik


Pasmo używane przez Zoom zostanie zoptymalizowane  bazując na parametrach sieci uczestników celem jak najlepszego wykorzystania narzędzia. Dostosuje się automatycznie do środowisk takich jak: 3G, WiFi albo sieci kablowej.


Zalecane wymagania dla rozmów i paneli webinarów.

 • Dla rozmów 1:1:

- 600kb na sekundę (pobieranie/wysyłanie) dla wysokiej jakości obrazu wideo
       - 1.2Mb na  sekundę (pobieranie/wysyłanie) dla jakości 720p HD obrazu wideo
       - Odbieranie 1080p HD obrazu wideo wymaga 1.8 Mb na sekundę (pobieranie/wysyłanie)       
        - Wysyłanie obrazu w jakości 1080p HD wymaga 1.8 Mb na sekundę (pobieranie/wysyłanie)
 

 • Dla czatów grupowych:
   - 800kb/1.0Mb na sekundę (wysyłanie/ pobieranie) do wysokiej jakości obrazu
    - Dla dużych chatów grupowych albo/i 720p HD obrazu wideo: 1.5Mb/1.5Mbs  (pobieranie/wysyłanie)
    - Odbieranie obrazu w jakości 1080p HD wymaga 2.5Mb  na sekundę (pobieranie/wysyłanie)
    - Wysyłanie obrazu w jakości 1080p HD wymaga 3.0Mb na sekundę (pobieranie/wysyłanie)
   
 • Dla udostępniania ekranu bez miniatur wideo: 50-75kb na sekundę
 • Dla udostępniania ekranu z miniaturami wideo: 50-150kb na sekundę
 • Dla audio voiP (same audio) 60-80kb na sekundę
 • Dla zoom na telefon 60-100kb na sekundę

  Zalecane ustawienia pasma dla uczestników webinaru:
   
 • Dla rozmowy wideo 1:1 -  600kb na sekundę (pobieranie) dla wysokiej jakości obrazu i 1.2Mb na sekundę (pobieranie) dla HD obrazu wideo
 •  Dla udostępniania obrazu bez miniatur wideo: 50-75kb na sekundę (pobieranie)
 • Dla udostępniania obrazu z miniaturami wideo: 50-150kb na sekundę (pobieranie)
 • Dla audio voiP (tylko audio) 60-80kb na sekundę (pobieranie)

 

4.Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów:

 

- Dostępne na rynku przeglądarki webowe

Czas dostępu do platformy: 8 miesięcy

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
05-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
06-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
12-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
13-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
26-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
27-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
02-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
03-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
09-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
10-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
16-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
17-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
23-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
24-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
30-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
01-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
07-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
08-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
14-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
15-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
21-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
22-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
28-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
29-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
04-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
05-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
18-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
19-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
25-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
26-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
02-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
03-12-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
09-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
10-12-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
16-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
17-12-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
23-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
24-12-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
30-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
31-12-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
06-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
07-01-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
13-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
14-01-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
20-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
21-01-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
26-01-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
27-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia zgodnie z indywidualnym tokiem szkoleniowym uczestnika – dostęp do platformy e-learningowej. Uwaga! Przedział godzinowy w danym dniu jest podany wyłącznie w celach formalnych związanych z harmonogramem. Platforma e-learningowa, w całym okresie realizacji szkolenia jest dostępna całą dobę
Data realizacji zajęć
02-02-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z Trenerem Językowym ( praca online)
Data realizacji zajęć
03-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest osiągnięcie przez uczestników umiejętności komunikowania się w języku angielskim na poziomie B1. Kurs 1.0 Metodą Colina Rose odpowiada poziomowi B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Nauka języka angielskiego metodą Colina Rose to szybki kurs, który pozwala na osiągnięcie postępu od A1 do B1 w ciągu 6 miesięcy zamiast tradycyjnych 2-3 lat. Osoby przystępujące do kursu za kilka miesięcy będą sprawnie, pewnie oraz chętnie ko-munikować się po angielsku. Osoby, które przystąpiły do kursu Szybki Angielski 1.0 już z pewnym zasobem umiejętności językowych (czyli nie „od zera”), często kontynuują naukę od razu na kursie Szybki Angielski 2.0. Uczestnicy Szybkiego Angielskiego 1.0, startujący zupełnie od zera, zwykle osiągają największe postępy, realizując najpierw kurs 1.1.
Uczestnik po zakończonym kursie osiągnie następujące efekty w zakresie wiedzy:
- rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą spraw znanych uczestnikowi i typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
- potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie anglojęzycznym
- potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są znane bądź które interesują uczestnika
- potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany
- za narzędzia jak korzystać z podręczników i platformy

Efekty uczenia się

Uczestnik po zakończonym kursie osiągnie następujące efekty w zakresie wiedzy:

- z zakresu słownictwa przewidzianego w programie
-  znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą spraw znanych uczestnikowi i typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. 

W zakresie umiejętności:

- potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie anglojęzycznym
- potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są znane bądź które interesują uczestnika
- potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany

Uczestnik po odbytej usłudze osiągnie następujące efekty z zakresie kompetencji społecznych:

- poszerzy swoje wiedzę w zakresie języka angielskiego, co ułatwi komunikowanie się w tym języku z szerszą grupą społeczną

- osiągnie swobodę komunikacji

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 36,80 zł
Koszt osobogodziny brutto 36,80 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Cyprysowa 6, 20-224 Lublin, woj. lubelskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Katarzyna Dziewulska

Katarzyna Dziewulska

Specjalizuję się w nauczaniu języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania ze szczególnym uwzględnieniem języka branżowego: Medical English, Business English oraz Legal English. Przygotowuję do certyfikatów językowych zarówno z zakresu General English (FCE, CAE, CPE, TELC) jak i branżowych.
Nauczyciel języka angielskiego od 2003 roku na wszystkich poziomach zaawansowania, we wszystkich grupach wiekowych. W latach 2003 - 2010 nauczyciel w szkołach publicznych (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia ogólnokształcąca oraz techniczna) oraz w Szkole Języka Angielskiego Felberg (kursy egzaminacyjne oraz branżowe). Od 2010 nauczyciel języka angielskiego w prywatnych szkołach językowych. Do roku również 2019 organizator zagranicznych wyjazdów językowych. Egzaminator maturalny.
wyższe
Prowadzi zajęcia językowe w Szkole Partnerskiej Instytutu Colina Rose w Kielcach (oddział Lublin oraz online). Duże doświadczenie w nauczaniu osób dorosłych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb każdego słuchacza i przygotowaniem autorskich materiałów dydaktycznych dostosowanych do realizacji określonego celu językowego.

Zdjęcie Mikołaj Adamczyk

Mikołaj Adamczyk

Trener języka angielskiego oraz certyfikowany trener Instytutu Colina Rose uprawniony do prowadzenia kursów językowych Metoda Colina Rose na wszystkich poziomach zaawansowania.
Trener języka angielskiego oraz certyfikowany trener Instytutu Colina Rose uprawniony do prowadzenia kursów językowych Metoda Colina Rose na wszystkich poziomach zaawansowania.


Ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach o specjalności nauczanie języka angielskiego. Aktualnie student II stopnia filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
Od 2017 roku prowadzi kursy językowe w Szkole Partnerskiej Instytutu Colin Rose w Kielcach.

Zdjęcie Michał Robak

Michał Robak

Specjalizuje się w tłumaczeniach, tłumacz techniczny, lektor języka angielskiego, wykładowca, certyfikowany trener Instytutu Colina Rose uprawniony do prowadzenia kursów językowych Metoda Colina Rose na wszystkich poziomach zaawansowania. Od 2012 tłumacz języka angielskiego oraz korepetytor.
Trener językowy od 2017 roku oraz certyfikowany trener Instytutu Colina Rose uprawniony do prowadzenia kursów językowych Metoda Colina Rose na wszystkich poziomach zaawansowania. W Szkole Partnerskiej Instytutu Colin Rose w Kielcach, gdzie prowadzi kursy cieszy się niezwykłą sympatią oraz szacunkiem wśród grup kursantów
Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
Cieszy się dużym szacunkiem wśród kursantów, gdyż łączy w sobie umiejętności porozumiewania się z każdym pokoleniem oraz jako wykładowca wśród swoich studentów z racji swojego młodego wieku

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Renata Flak

Renata Flak

email: doradztwo@tipmedia.pl

tel: 733533686

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest poprawny zapis pracowników na usługę poprzez system bazy Usług Rozwojowych

Przystąpienie do kursu jest uwarunkowane określeniem poziomu biegłości językowej na podstawie testu poziomującego online. Uczestnicy przed rozpoczęciem zajęć z trenerem wykonują  test na typ inteligencji ( tzw Inteligencje Wielorakie). Dzięki wynikom testu uczestnik zapozna się ze swoim  dominującym typem lub typami  inteligencji, które są osobistym kluczem do szybkiego i przede wszystkim naturalnego uczenia się. Uczymy się najbardziej efektywnie, kiedy wykorzystujemy swój najmocniejszy  typ inteligencji.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone będzie przez certyfikowanych trenerów  Instytutu Colina Rose , z którymi zostanie zawarta  umowa zlecenie na wykonanie usługi.

Usługa podlega rejestrowaniu/ nagrywaniu w celu kontroli/audytu.

Uczestnicy, oprócz dostępu do platformy e-learnigowej, otrzymują podręcznik, słownik, materiały szkoleniowe, a także informacje dodatkowe bezpośrednio od trenera

Ciasteczka>