Usługa - Prawo jazdy kat. B kurs rozszerzony / Kierunek Kariera / MBON Plus

Logo Bezstresowe Szkolenie Kierowców Marta Zabiegaj, Rafał Zabiegaj LUZ s.c

4.6/5 z 768 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. B kurs rozszerzony / Kierunek Kariera / MBON Plus

Numer usługi 2020/07/02/22354/592572

Dostawca usług Bezstresowe Szkolenie Kierowców Marta Zabiegaj, Rafał Zabiegaj LUZ s.c

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs dedykowany osobom:

 • chcącym uzyskać Prawo jazdy Kat B
 • które ukonczyły wymagany wiek 18 lat
 • lub są  3 miesiące przed ukonczeniem 18 roku życia)
 • uzyskały orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do rozpoczecia szkolenia.
 • uzyskały w Urzędzie, w ydziale komuniacji - profil kandydata na kierowcę kat. B - PKK
 • Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera i MBony
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 27-07-2020
Liczba godzin usługi: 90
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzje Prez. M.Krakowa: o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK zaśw-48/2013, nr pisma:KM-05.5440.1.287.2013,zaśw-27/2013 nr pisma: KM-05.5440.1.192.2013, art. 28. ust.1, ust.8, art.31 ust 3 ustawy z dn. 5.01.2011 o kierujący pojazdami(Dz. U. 2011 nr 30 poz. 151 z późn. zm. Art.39g ust z dn. 6.09.2001 o Transporcie drogowym (Dz.U. 2016. 1907 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Kurs prawa jazdy kat B

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zapraszamy do realizacji kursu na w ośrodku Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ w Krakowie

Kurs rozszerzony na prawo jazdy  kat. B zawiera 4 godziny więcej jazd szkoleniowych.

Kurs rozszerzony na prawa jazdy kat. B zawiera:

 • 40 godzin zajęć teoretycznych lekcyjnych = 30 godzin zegarowych
 • 45 godzin zajęć praktycznych lekcyjnych = 34 godzin zegarowych
 • 2 godzina lekcyjna - egzamin wewnętrzny teoretyczny,
 • 3 godziny lekcyjne - egzamin wewnętrzny praktyczny.

Zajęcia teoretyczne oraz wykłady specjalistyczne zawierają zagadnienia:

 • Przepisy ruchu drogowego
 • Warunki techniczne pojazdów
 • Systemy bezpieczeństwa w pojazdach
 • Bezpieczne manewry w ruchu drogowym
 • Technika jazdy, jazda w trudnych warunkach
 • Szczegółowe omówienie znaków i sygnałów drogowych
 • Przecinanie się kierunków ruchu
 • Zachowanie się  na przejazdach kolejowych
 • Kontrola drogowa
 • Postępowanie mandatowe,
 • Jak zachować się podczas kolizji, wypadku drogowego - wykład prowadzi Policjantka drogówki
 • jak zdać egzaminy za pierwszym razem - szczegółowe omówienie zadań i kryteriów egzaminacyjnych;
 • skuteczne metody pokonywania manewrów - porady praktyczne oraz filmy instruktażowe LUZ;
 • udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków - wykład prowadzony przez profesjonalnego ratownika;
 • szczegółowe omówienie krakowskich skrzyżowań i tras egzaminacyjnych
 • przewóz osób i rzeczy, mocowanie ładunków
 • eco-driving - ekonomiczna jazda

Po zakończeniu szkolenia uczestnik kursu:
- podchodzi do egzaminu wewnętrznego,
- wypełnia ankietę oceniającą szkolenie,
- w ciągu 7 dni ustala egzamin państwowy,
- po pierwszym egzaminie niezwłocznie przekazuje historię egzaminowania do OSK LUZ

Szkolenie jest rozliczone w ramach przyznanych bonów szkoleniowych.

Gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę szkoleniowców:
- wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy
- Inspektor pracujący w Inspekcji Transportu Drogowego,
- Policjant drogówki,
- Ratownicy medyczny,
- Instruktorzy - aktywni kierowcy zawodowi pracujący w transporcie międzynarodowym jako kierowcy Tirów oraz kierowcy autobusów.

Przebieg szkolenia teoretycznego:

 • Osoba szkolona wybierając i zapisując się na kurs poprzez Bazę Usług Rozwojowych akceptuje również harmonogram, zawarty w zakładce Harmonogram.
 • Szczegółowy harmonogram dla poszczególnych kat. prawa jazdy publikowany jest z tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Na życzenie klienta istnieje możliwość stworzenia kursu indywidualnego - dedykowanego konkretnemu klientowi - dostosowując harmonogram do oczekiwań i dyspozycyjności klienta.

Przebieg szkolenia praktycznego

 • realizacja jazd szkoleniowych odbywa się po zakończeniu części teoretycznej do zakończenia usługi szkoleniowej.
 • w terminach dogodnych dla klienta
 • Istnieje możliwość realizacji zajęć praktycznych na samochodach z manualną i automatyczna skrzynią biegów.

Dlaczego warto wybrać Ośrodek Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ

 • oferujemy kursy:
  - kompleksowe z badaniami lekarskimi dla kierowców,
  - kursy przyspieszone i ekspresowe,
  - kursy łączone np. kat. A z B 
  - kursy indywidulane  - dostosowane do możliwości czasowych klienta
 • elastyczny tok szkolenia
 • pomagamy z formalnościami związanymi z realizacją kursów z Unii Europejskiej 
 • pomagamy z formalnościami urzędowymi, dotyczącymi zyskania Profilu Kandydata na Kierowcę
 • doświadczenie oraz wypracowane metody szkolenia
  (szkolimy ponad 25 lat - rozpoczęliśmy działalność w 1989 r. jako pierwszy prywatny ośrodek szkolenia kierowców)
 • wykwalifikowana kadra szkoleniowa
 • Instruktorzy - aktywni kierowcy zawodowi pracujący w transporcie międzynarodowym,
 • 14 samochodów osobowych wykorzystywanych do szkolenia na kat. B
 • 2 samochody (z manualną i automatyczną skrzynią biegów)
 • cała flota liczy 34 pojazdy przystosowane do szkolenia kandydatów na kierowców 
 • jakość szkolenia potwierdzona Akredytacją Kuratorium Oświaty,
 • uzyskaliśmy jako jeden z niewielu OSK poświadczenie Prezydenta Miasta Krakowa jako OSK spełniający wyższe wymagania
 • Laureat Konkursu Orły Nauki Jazdy 2018 r.
 • Laureat Konkursu Orły Nauki Jazdy 2019 r.
 • Laureat Konkursu Orły Edukacji 2020 r.

Życzymy Państwu przyjemnego szkolenia w naszym ośrodku oraz sukcesów na egzaminach państwowych.
Dołożymy wszelkich starań aby realizacja kursu spełniła Państwa oczekiwania.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wykład
Data realizacji zajęć
29-07-2020
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Wykład - Wykład- Sala Konferencyjna w Hotelu Wyspiański (ul. Westerplatte 15; Dom Turysty)
Data realizacji zajęć
03-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wykład
Data realizacji zajęć
05-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wykład- Sala Konferencyjna w Hotelu Wyspiański (ul. Westerplatte 15; Dom Turysty)
Data realizacji zajęć
10-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wykład- Sala Konferencyjna w Hotelu Wyspiański (ul. Westerplatte 15; Dom Turysty)
Data realizacji zajęć
12-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wykład- Sala Konferencyjna w Hotelu Wyspiański (ul. Westerplatte 15; Dom Turysty)
Data realizacji zajęć
17-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wykład- Sala Konferencyjna w Hotelu Wyspiański (ul. Westerplatte 15; Dom Turysty)
Data realizacji zajęć
19-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wykład- Sala Konferencyjna w Hotelu Wyspiański (ul. Westerplatte 15; Dom Turysty)
Data realizacji zajęć
24-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wykład
Data realizacji zajęć
28-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wykład- Sala Konferencyjna w Hotelu Wyspiański (ul. Westerplatte 15; Dom Turysty)
Data realizacji zajęć
31-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wykład- Sala Konferencyjna w Hotelu Wyspiański (ul. Westerplatte 15; Dom Turysty)
Data realizacji zajęć
02-09-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

W trakcie trwania usługi uczestnik nauczy się prowadzenia samochodu w ruchu drogowym i podczas manewrów na placu manewrowym. Uczestnik opanuje również czynności kontrolno obsługowe pojazdu, będzie miał wiedzę jak bezpiecznie i zgodnie z przepisami poruszać się po drogach pojazdami samochodowymi.Poruszone zostaną, także zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem kursu jest przygotowanie kursanta do egzaminów państwowych na prawo jazdy.

Efekty uczenia się

Uzyskanie wiedzy za zakresu:

 • przepisów ruchu drogowego,
 • zasad przewozu osób lub ładunku,
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach wypadków,
 • prowadzenia samochodu kategorii B.

.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 30,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8/8, 31-025 Kraków, woj. małopolskie

wykłady teoretyczne- M.Skłodowskiej 8/8 Kraków, Sala Konferencyjna w Hotelu Wyspiański (ul. Westerplatte 15; Dom Turysty) jazdy praktyczne - Kawiory 22/2 Kraków Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali wykładowej wyposażonej w stanowiska komputerowe,symulator jazdy, plansze i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji kursu. Zajęcia praktyczne rozpoczynają się w biurze przy ul. Kawiory 22/2, jazdy odbywają się na placu manewrowym zlokalizowanym w Krakowie oraz na terenie miasta i okolic (w tym na trasach egzaminacyjnych).

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Szul

Piotr Szul

jazdy praktyczne kat. A, B, szkolenie obcokrajowców,
ponad 10-cio letnie doświadczenie zawodowe jako instruktor

wyższe, studia podyplomowe - nauczyciel
wykłady w języku angielskim, szkolenie na wózki widłowe, szkolenie teoretyczne i praktyczne motocyklistów

Zdjęcie Łukasz Woźniak

Łukasz Woźniak

wykłady teoretyczne
doświadczenie jako wykładowca od 2016 r,
wyższe
pasjonat motoryzacji,

Zdjęcie Janusz Piech

Janusz Piech

jazdy praktyczne kat. B, wykłady teoretyczne kat B, C, D
28 letnie doświadczenie zawodowe jako instruktor nauki jazdy oraz oraz 6 letnie doświadczanie jako kierownik szkoły jazdy.
wyższe- Politechnika Krakowska, technikum mechaniczne
Prowadzi zajęcia w ramach : kwalifikacji wstępnej kierowców, szkolenia okresowego kierowców, wykłady teoretyczne kat. B, wykłady specjalistyczne dla kierowców zawodowych,
Certyfikowany trener -wykładowca, aktywny motocyklista.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marta Zabiegaj

Marta Zabiegaj

email: biuro@luz.krakow.pl

tel: (+48) 501 421 996

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat ( lub 3 mc przed 18 - nastymi urodzinami)
 • uzyskanie orzeczenie lekarskiego od lekarza uprawnionego do badania kierowców
 • uzyskanie nr PKK (Profil Kandydata na Kierowcę)

Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również na usługę egzaminacyjną (min. egzamin z teorii) w Ośrodku egzaminacyjnym.
 

Po zakończonym kursie uczestnik zobowiązuje się w ciągu 7 dni do ustalenia terminu egzaminu państwowego.
Przystąpienie do egzaminu następuje w ciągu 30 dni od zakończenia szkolenia. 

 Koszt egzaminu teoretycznego 30zł,egzaminu praktycznego 140 zł,

Badania lekarskie dla kierowców można zrealizować w naszym ośrodku
w cenach urzędowych w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 16.30 -18.00
siedziba LUZ – Kraków, ul. M. Skłodowskiej 8/8

rejestracja 733-780-733
płatność poza systemem bonowym - 200 zł

Profil Kandydata na Kierowcę - PKK

Informacje dodatkowe

Część praktyczna jest ustalania indywidualnie z uczestnikiem usługi po zakończeniu zajęć z teorii i zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę - dopuszczajcego do jazd do dnia zakończenia usługi szkoleniowej.

Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne są u osoby nadzorującej usługę po stronie Dostawcy usług.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe wspomagajace proces szkolenia.

Kadra szkoleniowa OSK LUZ :MARTA ZABIEGAJ RAFAŁ ZABIEGAJ TADEUSZ SZEWCZYK MICHAŁ ŚLIWA JANUSZ KRUCZEK LESZEK ŻELAZKO JANUSZ PIECH ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI PIOTR KURNIK PIOTR BASTA RYSZARD DWORACZEK ROBERT  MARKOWICZ  PAWEŁ CICHOŃ  PRZEMYSŁAW SITARSKI WŁODZIMIERZ SUDER MALWINA BANASIEWICZ TERESA HAMULEWICZ  BARTOSZ RAŹNY JADWIGA ROSOLAK, ARTUR KORYCIŃSKI, PRZEMYSŁAW KORCZYŃSKI, JACEK ZAJĄC, ZBIGNIEW KAPUSTA

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera", „Kierunek Kariera Zawodowa", Mbon.

Ciasteczka>