Usługa - Spawanie blach i rur spoinami czołowymi stali wysokostopowych metodą MAG 135

Logo Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

4.4/5 z 373 ocen

Tytuł Spawanie blach i rur spoinami czołowymi stali wysokostopowych metodą MAG 135

Numer usługi 2020/06/26/8917/589920

Dostawca usług Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

Miejsce usługi Piła

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi zrealizowana

PLN

3 000,00 zł netto za osobę

3 000,00 zł brutto za osobę

15,08 zł netto za osobogodzinę

15,08 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie adresowane jest do osób chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje spawacza blach spoinami czołowymi oraz rur spoianami czołowymi stali wysokostopowych metodą MAG 135. Na kurs spawania spoinami czołowymi mogą zostać przyjęci spawacze, którzy ukończyli kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 13-07-2020
Liczba godzin usługi: 199
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie adresowane jest do osób chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje spawacza blach spoinami czołowymi oraz rur spoinami czołowymi stali wysokostopowych metodą MAG 135. Usługa rozwojowa obejmuje 7 godz. (45-minutowych) wykładów teoretycznych oraz 192 godz. (60-minutowych) ćwiczeń praktycznych. Szkolenie będzie realizowane zgodnie z zaleceniami ujętymi w Wytycznych Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w formie wykładu połączonego z dyskusją. Uczestnicy/uczestniczki będą mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych. Zajęcia praktyczne obejmują zestawy ćwiczeń, przez które kolejno przechodzą kursanci pod nadzorem instruktora szkolenia. Wykonanie poszczególnych ćwiczeń poprzedzone jest omówieniem ćwiczenia (sposób przygotowania materiału, parametry spawania, technika wykonania złącza) oraz pokazem.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Złącza spawane rur. Materiały inne niż stale niestopowe. Przegląd i konsekwencje związane z awarią spawanych urządzeń. Normy spawalnicze. Zajęcia praktyczne: instruktaż wstępny, złącza doczołowe spoina I, złącza doczołowe spoina V, złącza rurowe spoina V, kołnierz, króciec spoina V.

Cel szkolenia zostanie zrealizowany poprzez odpowiedni dobór środków dydaktycznych. Weryfikacja stopnia nabycia wiedzy i umiejętności dokonywana będzie na bieżąco przez wykładowcę lub instruktora poprzez zadawanie uczestnikom/uczestniczkom pytań kontrolnych sprawdzających stopień opanowania materiału.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie blach spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
13-07-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie blach spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
14-07-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie blach spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
15-07-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie blach spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
16-07-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie blach spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
17-07-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie blach spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
20-07-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie blach spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
21-07-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie blach spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
22-07-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie blach spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
23-07-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie blach spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
24-07-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie blach spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
27-07-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie blach spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
28-07-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie blach spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
29-07-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
29-07-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie rur spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
30-07-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
30-07-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie rur spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
31-07-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie rur spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
03-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie rur spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
04-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie rur spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
05-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie rur spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
06-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie rur spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
07-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie rur spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
10-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie rur spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
11-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie rur spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
12-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie rur spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
13-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - spawanie rur spoinami czołowymi
Data realizacji zajęć
14-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin
Data realizacji zajęć
17-08-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
00:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie uczestników/uczestniczek do wykonywania prac spawalniczych metodą MAG 135 w zakresie spawania blach oraz rur spoinami czołowymi stali wysokostopowych poprzez nabycie przez nich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie znał i rozumiał zagadnienia związane z przygotowaniem i spawaniem blach spoinami czołowymi oraz rur spoinami czołowymi stali wysokostopowych metodą MAG 135. Uczestnik/uczestniczka zdobędzie umiejętności wykonywania zadań związanych z przygotowywaniem i spawaniem elementów spoinami czołowymi blach oraz spoinami czołowymi rur metodą MAG. Będzie potrafił wykonywać ustalone zadania w zakresie prac spawalniczych, pracować i współpracować w zorganizowanych warunkach pod kierunkiem innych osób, oceniać swoje działania w zakresie spawania metodą MAG oraz ponosić odpowiedzialność za ich skutki. Po pozytywny zdaniu egzaminu państwowego uczestnik/uczestniczka szkolenia zdobędzie kwalifikacje spawacza potwierdzone świadectwami egzaminu kwalifikacyjnego spawacza.

MAG_T_BW.jpg
MAG_P_BW.jpg

Efekty uczenia się

Efektem usługi (produktem) będzie pozytywny wynik egzaminu państwowego złożonego przed komisją powołaną przez Instytut Spawalnictwa - otrzymanie przez uczestnika/uczestniczkę szkolenia świadectw egzaminu kwalifikacyjnego spawacza. Efektem uczenia się / kształcenia będzie wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zadań spawacza blach spoinami czołowymi oraz rur spoinami czołowymi stali wysokostopowych metodą MAG 135. Po ukończeniu szkolenia uczestnik/uczestniczka ZNA (WIEDZA) zagadnienia związane ze złączami spawanymi rur, materiałami innymi niż stale niestopowe, przeglądem i konsekwencjami związanymi z awarią spawanych urządzeń, normami spawalniczymi. Po ukończeniu szkolenia uczestnik/uczestniczka POTRAFI (UMIEJĘTNOŚCI) przestrzegać przepisy i zasady BHP oraz ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie spawania spoinami czołowymi blach oraz rur metodą MAG; dobierać materiały podstawowe i dodatkowe stosowane w procesach spawania metodą MAG; przygotowywać elementy wykonane z blach i rur do spawania spoinami czołowymi przez oczyszczenie w obszarze spawania, dopasowanie i sczepianie ich; wykonywać złącza spawane spoinami czołowymi w różnych pozycjach spawania; oceniać wizualnie wykonane złącza spawane. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: wykonuje ustalone zadania w zakresie prac spawalniczych, pracuje i współpracuje w zorganizowanych warunkach pod kierunkiem innych osób, ocenia swoje działania w zakresie spawania metodą MAG oraz ponosi odpowiedzialność za ich skutki.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wydane przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa na podstawie normy PN-EN ISO 9606-1

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

tak - egzamin kwalifikacyjny spawacza przeprowadzany zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 9606-1

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 15,08 zł
Koszt osobogodziny brutto 15,08 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Kamienna 3, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie

zajęcia teoretyczne: sala konferencyjna EKOPIL Sp. z o.o., ul. Kamienna 3, 64-920 Piła zajęcia praktyczne: EKOPIL Sp. z o.o., ul. Kamienna 3, 64-920 Piła

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Leszek Klaryński

Leszek Klaryński

spawalnictwo
instruktor praktycznej nauki spawania, prowadzący zajęcia praktyczne na szkoleniach spawaczy
średnie
instruktor praktycznej nauki spawania, prowadzący zajęcia praktyczne na szkoleniach spawaczy

Zdjęcie Mariusz Morenc

Mariusz Morenc

spawalnictwo
instruktor praktycznej nauki spawania, prowadzący zajęcia praktyczne na szkoleniach spawaczy
wyższe
instruktor praktycznej nauki spawania, prowadzący zajęcia praktyczne na szkoleniach spawaczy

Zdjęcie Zbigniew Wyrobek

Zbigniew Wyrobek

spawalnictwo
wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne na szkoleniach spawaczy
wyższe
wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne na szkoleniach spawaczy

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Makuch

Joanna Makuch

email: joanna.makuch@uo.edu.pl

tel: +48661120263

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

- ukończone 18 lat,
- wykształcenie min. podstawowe,
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza - okazywane w dniu rozpoczęcia szkolenia;
koszty badań lekarskich ponosi uczestnik/uczestniczka szkolenia
- ukończony kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135

Informacje dodatkowe

Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ - Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Podmiot posiada wpis do Bazy Usług Rozwojowych. Koszt szkolenia zawiera opłatę za wydanie dwóch świadectw egzaminu kwalifikacyjnego spawacza w wysokości 270,60 zł brutto.

Podmiot realizujący usługę rozwojową zastrzega mozliwość zmiany osób prowadzących usługę.

- książka "Spawanie. Materiał dydaktyczny", Wydawnictwo SANNORT, listopad 2019
- notatnik i długopis

 

Ciasteczka>