Usługa - Karty Shewharta

Logo JULIA ŻARCZYŃSKA BIURO NAUKOWO-TECHNICZNE SIGMA

0/5

Tytuł Karty Shewharta

Numer usługi 2017/05/26/8316/58602

Dostawca usług JULIA ŻARCZYŃSKA BIURO NAUKOWO-TECHNICZNE SIGMA

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

870,00 zł netto za osobę

1 070,10 zł brutto za osobę

124,29 zł netto za osobogodzinę

152,87 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Grupa docelowa usługi:

Szkolenie polecane jest w szczególności:
• Osobom przeprowadzającym badania analityczne
• Osobom zaangażowanym w proces walidacji metod analitycznych
• Osobom odpowiedzialnym za zarządzanie jakością w laboratorium
• Auditorom systemów zarządzania jakością

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 20-11-2022
Liczba godzin usługi: 7

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie "Potwierdzanie ważności wyników w laboratorium"


Program szkolenia:

1. Podstawy statystyki (miary położenia i rozproszenia) 2. Zastosowanie narzędzi statystycznych w laboratorium 3. Karty kontrolne w laboratorium akredytowanym (wymagania ISO 17025; rodzaje, budowa, zastosowanie i interpretacja kart) 4. Zewnętrzne sterowanie jakością badań (wytyczne EA oraz PCA, ustalanie poziomu i częstości uczestnictwa w programach biegłości, obliczanie i interpretacja statystyk osiągnięć).

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Omówienie i dyskusja na temat:
• interpretacji informacji dostarczanych przez poszczególne rodzaje kart kontrolnych Shewharta
• sposobów w jaki organizatorzy badań biegłości obliczają statystyki osiągnięć i jak metoda obliczeń przyjęta przez organizatora wpływa na osiągane przez laboratorium wyniki

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia:

  • będzie wiedział jak poprawnie stosować karty kontrolne Shewharta w pracy laboratorium
  • będzie potrafił obliczyć statystyki osiągnięć w badaniach biegłości (z-score, zeta-score)

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Dyskusja z uczestnikami; pytania do uczestników.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto870,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 070,10 zł
Koszt osobogodziny netto124,29 zł
Koszt osobogodziny brutto152,87 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Warszawa, woj. mazowieckie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Julia Żarczyńska

Julia Żarczyńska

email: info@bnt-sigma.pl

tel: (+48) 616 242 722

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Dyskusja z uczestnikami; pytania do uczestników.

Informacje dodatkowe

Materiały drukowane.

Ciasteczka>