Usługa - Sterowanie jakością badań

Logo JULIA ŻARCZYŃSKA BIURO NAUKOWO-TECHNICZNE SIGMA

0/5

Tytuł Sterowanie jakością badań

Numer usługi 2017/05/26/8316/58590

Dostawca usług JULIA ŻARCZYŃSKA BIURO NAUKOWO-TECHNICZNE SIGMA

Miejsce usługi Międzyzdroje

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

870,00 zł netto za osobę

1 070,10 zł brutto za osobę

124,29 zł netto za osobogodzinę

152,87 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Grupa docelowa usługi:

Szkolenie polecane jest w szczególności:
• Osobom przeprowadzającym badania analityczne
• Osobom zaangażowanym w proces walidacji metod analitycznych
• Osobom odpowiedzialnym za zarządzanie jakością w laboratorium
• Auditorom systemów zarządzania jakością

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 24-10-2022
Liczba godzin usługi: 7

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie "STEROWANIE JAKOŚCIĄ BADAŃ"


Program szkolenia:

1. Podstawy statystyki (miary położenia i rozproszenia) 2. Zastosowanie narzędzi statystycznych w laboratorium 3. Wewnętrzne sterowanie jakością badań (wymagania ISO 17025; typowe składowe programu sterowania jakością badań; rodzaje, zastosowanie i interpretacja infomracji płynących z kart kontrolnych) 4. Zewnętrzne sterowanie jakością badań (wytyczne EA oraz PCA, ustalanie poziomu i częstości uczestnictwa w programach biegłości, obliczanie i interpretacja statystyk osiągnięć).

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest:
- Omówienie zasad interpretowania informacji dostarczanych przez poszczególne rodzaje kart kontrolnych,
- Zaprezentowanie metodyki zgodnie z którą organizatorzy badań biegłości obliczają statystyki osiągnięć,
- Zaprezentowanie na przykładach w jaki sposób metoda obliczeń przyjęta przez organizatora wpływa na osiągane przez laboratorium wyniki.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia:

  • będzie wiedział jak poprawnie stosować testy statystyczne w pracy laboratorium,
  • będzie potrafił przeprowadzić podstawową analizę statyczną dla uzyskanych danych pomiarowych,
  • będzie potrafił zbudować karty kontrole na potrzeby programu sterowania jakością badań,
  • pozna wzory stosowane do obliczeń statystk osiągnięć.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Dyskusja z uczestnikami; pytania do uczestników.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 870,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 070,10 zł
Koszt osobogodziny netto 124,29 zł
Koszt osobogodziny brutto 152,87 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Julia Żarczyńska

Julia Żarczyńska

email: info@bnt-sigma.pl

tel: (+48) 616 242 722

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Dyskusja z uczestnikami; pytania do uczestników.

Informacje dodatkowe

Materiały drukowane.

Ciasteczka>