Usługa - Kurs Instruktora Strzelectwa Sportowego - Kierunek Kariera Zawodowa - Kraków

Logo Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

4.4/5 z 1751 ocen

Tytuł Kurs Instruktora Strzelectwa Sportowego - Kierunek Kariera Zawodowa - Kraków

Numer usługi 2020/06/17/17840/585153

Dostawca usług Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 450,00 zł netto za osobę

3 450,00 zł brutto za osobę

15,00 zł netto za osobogodzinę

15,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 4 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenia, przeznaczone dla wszystkich chętnych, zainteresowanych zdobywaniem i rozwojem swoich umiejętności 
a w szczególności:

  • regularnie trenującym strzelcom rekreacyjnym,
  • osobom posiadającym własną broń palną,
  • pracownikom służb mundurowych: policji, wojska, służby więziennej, straży granicznej,
  • pracownikom ochrony
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 15-08-2020
Liczba godzin usługi: 230
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Wybrane zagadnienia prawne (Zasady bezpiecznego obchodzenia się  bronią, wybrane. zag. z  Ustawy o broni i amunicji, rozporządzeń do ustawy , wybrane zag. z Kodeksu Karnego, wybrane  zag. z Ustawy o Sporcie, wybrane przepisy PZSS oraz  IPSC.

Zasady celowania, przyjmowanie postaw strzeleckich,  wykonywanie czynności łącznych do strzelania.

Nauka budowy broni, zasady strzelania na bazie broni sportowej oraz replik broni

Strzelanie z karabinu i pistoletu  pneumatycznego 

Strzelanie z broni  kulowej bocznego zapłonu i centralnego zapłonu

Historia strzelectwa sportowego

Organizacja strzelectwa sportowego

Budowa i wyposażenie strzelnic

Przygotowanie pedagogiczne instruktora

Antropologia, Biomechanika

Praktyczne nauczanie strzelania

Organizacja zawodów strzeleckich

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs Instruktora Strzelectwa Sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
15-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs Instruktora Strzelectwa Sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
15-08-2020
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
15-08-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
16-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
16-08-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
16-08-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
17-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
17-08-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
17-08-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
18-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
19-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
19-08-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
20-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
21-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
22-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
22-08-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
23-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
23-08-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Cel Kursu
Przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego w strzelectwie sportowym.
Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia szkolenia poprzez opanowania odpowiedniej wiedzy i umiejętności pedagogicznych.
Opanowanie umiejętności i wiedzy z zakresu współzawodnictwa w strzelectwie sportowym.
Opanowanie umiejętności samodzielnego planowania, organizowania, motywowania i kontroli procesu szkolenia w strzelectwie sportowym.
Przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji zawodowych instruktora strzelectwa sportowego PZSS.
· Zdobycie uprawnień sędziego strzelectwa sportowego oraz prowadzącego strzelanie. · Przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego w
strzelectwie.
· Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia szkolenia poprzez opanowanie odpowiedniej
wiedzy i umiejętności pedagogicznych. · Opanowanie umiejętności i wiedzy z zakresu współzawodnictwa w strzelectwie sportowym.
· Opanowanie umiejętności samodzielnego planowanie, organizowania, motywowania i kontroli procesu szkolenia w strzelectwie sportowym.

Efekty uczenia się

Osoba kończąca szkolenie pozna aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu treningu sportowego w strzelectwie sportowym.
Będzie przygotowana  do samodzielnego prowadzenia szkolenia poprzez opanowania odpowiedniej wiedzy i umiejętności pedagogicznych.
Opanowanuje umiejętności i wiedę z zakresu współzawodnictwa w strzelectwie sportowym.
Nabędzie umiejętności samodzielnego planowania, organizowania, motywowania i kontroli procesu szkolenia w strzelectwie sportowym.

Uczestnik kursu potrafi wyjaśnić, w jaki sposób wysiłek fizyczny o różnej intensywności
i czasie trwania wpływa na podstawowe przemiany metaboliczne.

Uczestnik kursu zna specyfikę zachowania uczestników rywalizacji sportowej (trenerów,
zawodników, sędziów, działaczy, widzów, menedżerów). Potrafi wykorzystać wiedzę z psychologii sportu
w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Umie kategoryzować zachowania się sportowców.

Uczestnik kursu potrafi klasyfikować obciążenia treningowe oraz kontrolować przebieg
procesu treningowego.

Uczestnik kursu przyswoił podstawy organizacji i zarządzania w sporcie.

Uczestnik kursu będzie potrafił wykorzystać informację i wiedzę związaną
z zarządzaniem klubem sportowym.

 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 450,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 450,00 zł
Koszt osobogodziny netto 15,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 15,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Pomorska 2, 30-039 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia teoretyczne odbywają się w Krakowie ul. Pomorska 2 (sala strzelnica pneumatyczna) lub Strzelnica Pasternik 128 (Sala wykładowa/ Strzelnica Pasternik)

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Michał Kulikowski

Michał Kulikowski

Sędzia kl. 1 , Instruktor –trener strzelectwa i instruktor LOK sportów obronnych, rusznikarz, instruktor kusznictwa

wykonuje czynności związane ze szkoleniem od 15 lat
wykształcenie wyższe
Sędzia kl. 1 , Instruktor –trener strzelectwa i instruktor LOK sportów obronnych, rusznikarz, instruktor kusznictwa)

Zdjęcie Szymon Polaszczyk

Szymon Polaszczyk

wykształcenie wyższe
wykonuje czynności związane ze szkoleniem od 15 lat

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Cupiał

Agnieszka Cupiał

email: krakow@lok.edu.pl

tel: 126337060

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

 

 

Informacje dodatkowe

Zajęcia weekendowe (Sobota – Niedziela) 

Planowany harmonogram (może ulec  zmianie)

Kurs organizowany jest wg wytycznych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

(Zakończony wydaniem Legitymacji Instruktora PZSS)

Ukończenie kursu i zdanie egzaminów gwarantuje zdobycie uprawnień (LEGITYMACJI PZSS) Instruktora Strzelectwa Sportowego.

Dodatkowa kadra szkoląca: Zygmuntowicz Andrzej, Herzig Marzego, Kołodziejski Łukasz

 

- Notatnik

- Długopis

- skrypty

Ciasteczka>