Usługa - Urządzenia w laboratorium

Logo JULIA ŻARCZYŃSKA BIURO NAUKOWO-TECHNICZNE SIGMA

0/5

Tytuł Urządzenia w laboratorium

Numer usługi 2017/05/22/8316/57605

Dostawca usług JULIA ŻARCZYŃSKA BIURO NAUKOWO-TECHNICZNE SIGMA

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

870,00 zł netto za osobę

1 070,10 zł brutto za osobę

124,29 zł netto za osobogodzinę

152,87 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Grupa docelowa usługi:

Pracownicy laboratoriów.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 26-09-2022
Liczba godzin usługi: 7

Ramowy program usługi

Pokaż program

Urządzenia w laboratorium

1. Wymagania Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP) w zakresie testowania urządzeń.

2. Wytyczne ISPE.

3. Przykłady planów kwalifikacji urządzeń.

4. Kryteria akcpetacji w testach IQ OQ PQ.

5. Dyskusja.

Opis programu szkolenia dostępny jest pod adresem: link.


Dodatkowe informacje dla uczestników szkolenia (materiały do części 5. Dyskusja).

Laboratorium powinno posiadać wyposażenie odpowiednie do realizacji badań, tj. powinno zapewniać wymaganą dokładność oraz spełniać odpowiednie specyfikacje dotyczące pomiarów. Jeżeli do realizacji badań laboratorium wykorzystuje wypożyczone wyposażenie, powinno ono wykonywać dokładnie takie same czynności jak w odniesieniu do wyposażenia własnego. Do obsługi wyposażenia laboratorium powinno upoważnić właściwy personel. Wszystkie instrukcje obsługi i konserwacji wyposażenia powinny być łatwo dostępne dla personelu. Wyposażenie powinno być jednoznacznie zidentyfikowane, ponadto należy prowadzić dla niego zapisy obejmujące między innymi:

• identyfikację wyposażenia,

• nazwę producenta, oznaczenie typu oraz numer seryjny lub inne indywidualne oznaczenie,

• sprawdzenia wskazujące, czy wyposażenie jest zgodne ze specyfikacją,

• instrukcje producenta,

• daty, wyniki i kopie sprawozdań oraz świadectw wszystkich wzorcowań,

• informacje o każdym uszkodzeniu, wadliwym działaniu, modyfikacjach lub naprawach.

W przypadku gdy wyposażenie podaje błędne wskazania lub zostało użyte w niewłaściwy sposób, należy je wycofać z eksploatacji oraz w sposób jednoznaczny oznakować jako niezdatne do użytku. W takich przypadkach należy zbadać, czy wykryta wada mogła mieć wpływ na wynik realizowanych pomiarów. Laboratorium przed ponownym włączeniem wyposażenia do użytku powinno przeprowadzić sprawdzenie poprawności jego działania oraz aktualnego statusu.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przedstawienie metodyki prowadzenia testów IQ OQ PQ urządzeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia:

  • będzie wiedział jak zaplanować testy IQ OQ PQ
  • będzie potrafił zaproponować kryteria akceptacji do kwalifikacji urządzeń

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Dyskusja z uczestnikami; pytania do uczestników.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 870,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 070,10 zł
Koszt osobogodziny netto 124,29 zł
Koszt osobogodziny brutto 152,87 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Warszawa, woj. mazowieckie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Julia Żarczyńska

Julia Żarczyńska

email: info@bnt-sigma.pl

tel: (+48) 616 242 722

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

PDF.

Ciasteczka>