Usługa - Karty kontrolne w laboratorium

Logo JULIA ŻARCZYŃSKA BIURO NAUKOWO-TECHNICZNE SIGMA

0/5

Tytuł Karty kontrolne w laboratorium

Numer usługi 2017/05/22/8316/57601

Dostawca usług JULIA ŻARCZYŃSKA BIURO NAUKOWO-TECHNICZNE SIGMA

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

870,00 zł netto za osobę

1 070,10 zł brutto za osobę

124,29 zł netto za osobogodzinę

152,87 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Grupa docelowa usługi:

Pracownicy laboratoriów badawczych i wzorujących.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 25-10-2022
Liczba godzin usługi: 7

Ramowy program usługi

Pokaż program

Karty kontrolne w laboratorium

1. Budowa kart kontrolnych.

2. Wymagania normy ISO 17025.

3. Wytyczne Polskiego Centrum Akredytacji.

4. Przykłady kart kontrolnych.

5. Ocena bieżąca kart.

6. Ocena końcowa kart.

Opis programu szkolenia dostępny jest pod adresem: link.

Dodatkowe informacje dla uczestników szkolenia.

W celu zapewnienia właściwej jakości pomiarów realizowanych w laboratorium powinien zostać opracowany system, który będzie uruchamiany wtedy, kiedy jakikolwiek element badania nie spełni wymagań postawionych przez laboratorium lub klienta. Procedura dotycząca nadzorowania niezgodnych z wymaganiami badań i/lub wzorcowań powinna uwzględniać, że:

• został określony podział odpowiedzialności oraz uprawnień dla poszczególnych pracowników,

• zostały określone działania podejmowane w momencie stwierdzenia pracy niezgodnej z wymaganiami,

• jest przeprowadzana ocena znaczenia pracy niezgodnej z wymaganiami,

• podejmowana jest natychmiastowa korekcja,

• klient zostanie poinformowany oraz wyniki badań zostaną anulowane – tam, gdzie jest to konieczne

• zostaną podjęte działania korygujące, gdy przeprowadzona ocena wskazuje na możliwość ponownego wystąpienia pracy niezgodnej z wymaganiami lub też zaistnieją wątpliwości co do zgodności prowadzonych działań z wymaganiami zawartymi w procedurach.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Omówienie zasad stosowania kart kontrolnych w laboratorium.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia:

  • będzie wiedział jak poprawnie stosować karty kontrolne w pracy laboratorium
  • będzie potrafił przeprowadzić ocenę bieżącą i końcową podstawowych rodzajów kart

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Dyskusja z uczestnikami; pytania do uczestników.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 870,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 070,10 zł
Koszt osobogodziny netto 124,29 zł
Koszt osobogodziny brutto 152,87 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Warszawa, woj. mazowieckie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Julia Żarczyńska

Julia Żarczyńska

email: info@bnt-sigma.pl

tel: (+48) 616 242 722

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Dyskusja z uczestnikami; pytania do uczestników.

Ciasteczka>