Usługa - Metody badawcze

Logo JULIA ŻARCZYŃSKA BIURO NAUKOWO-TECHNICZNE SIGMA

0/5

Tytuł Metody badawcze

Numer usługi 2017/05/22/8316/57587

Dostawca usług JULIA ŻARCZYŃSKA BIURO NAUKOWO-TECHNICZNE SIGMA

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

870,00 zł netto za osobę

1 070,10 zł brutto za osobę

124,29 zł netto za osobogodzinę

152,87 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Grupa docelowa usługi:

Pracownicy laboratoriów badawczych

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 20-11-2022
Liczba godzin usługi: 7

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ocena metod badawczych

1. Wymagania normy ISO 17025 edycja 3

2. Wymagania Eurachem

3. Wzory obliczeniowe

4. Kryteria akceptacji dla poszczególnych parametrów metody badawczej.

5. Przykład walidacji metody badawczej - dyskusja


Materiały do dyskusji

Laboratorium powinno wybierać metody, które zostały opublikowane w normach, regionalnych lub krajowych, i stosować ich najnowsze wydania. W szczególnych przypadkach mogą być zastosowane inne wydania norm, np. gdy stosowanie najnowszych wydań jest niemożliwe lub niewłaściwe.W przypadku gdy klient nie określił metody, która ma być zastosowana, laboratorium powinno wybrać właściwą metodę i poinformować o tym klienta. Natomiast w przypadku gdy zaproponowana przez klienta metoda została uznana za niewłaściwą lub przestarzałą, laboratorium powinno go o tym fakcie poinformować.

Laboratorium może wykorzystywać metody zmodyfikowane lub opracowane przez siebie, pod warunkiem, że są właściwe do danego zastosowania oraz że zostały zwalidowane. Walidacja jest potwierdzeniem, poprzez zbadanie i przedstawienie obiektywnego dowodu, że zostały spełnione wymagania dotyczące konkretnie zamierzonego zastosowania. Należy ją przeprowadzić dla metod

• nieznormalizowanych,

• zaprojektowanych/rozwijanych w laboratorium,

• znormalizowanych wykorzystywanych poza przewidzianym dla nich zakresem,

• znormalizowanych, które zostały rozszerzone lub zmodyfikowane.

Laboratorium powinno zachować następujące zapisy z walidacji: wyniki, procedurę walidacyjną oraz informację stwierdzającą, czy dana metoda jest odpowiednia do zamierzonego zastosowania. Zarówno laboratoria wzorcujące, jak i badawcze, które przeprowadzają własne wzorcowania, oraz laboratoria badawcze powinny opracować i stosować procedurę szacowania niepewności pomiaru.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przedstawienie najlepszych praktyk w zakresie oceny i walidacji metod badawczych.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia będzie wiedział w jaki sposób samodzielnie przeprowadzić walidację metody badawczej.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Dyskusja z uczestnikami; pytania do uczestników.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 870,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 070,10 zł
Koszt osobogodziny netto 124,29 zł
Koszt osobogodziny brutto 152,87 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Warszawa, woj. mazowieckie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Julia Żarczyńska

Julia Żarczyńska

email: info@bnt-sigma.pl

tel: (+48) 616 242 722

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Dyskusja z uczestnikami; pytania do uczestników.

Ciasteczka>