Usługa - MS 20742: Identity with Windows Server 2016

Logo NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

4.3/5 z 4581 ocen

Tytuł MS 20742: Identity with Windows Server 2016

Numer usługi 2020/05/25/5395/573393

Dostawca usług NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Miejsce usługi Łódź

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi niezrealizowana

PLN

2 800,00 zł netto za osobę

2 800,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do specjalistów IT, którzy posiadają doświadczenie w zarządzaniu Active Directory. 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 20-08-2020
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Moduł 1: Instalowanie i konfigurowanie kontrolerów domeny:

 • Przegląd  usługi AD DS
 • Przegląd kontrolerów domeny  usługi AD DS
 • Instalowanie kontrolera domeny

Moduł 2: Zarządzanie obiektów w AD DS:

 • Zarządzanie kontami użytkowników
 • Zarządzanie grupami w usługach AD DS
 • Zarządzanie obiektów typu komputerów w AD DS
 • Korzystanie z  PowerShell do zarządzania  AD DS
 • Wdrożenie  i zarządzanie jednostkami organizacyjnych

Moduł 3: Zaawansowane zarządzanie infrastrukturą AD DS:

 • Przegląd zaawansowanych wdrożeń AD DS
 • Wdrażanie rozproszonego środowiska AD DS
 • Konfiguracja relacji zaufania AD DS

Moduł 4: Wdrażanie i zarządzanie lokacjami i replikacją AD DS:

 • Przegląd replikacji AD DS
 • Konfiguracja  lokacji AD DS
 • Konfiguracja i monitorowanie replikacji AD DS

Moduł 5: Wdrażanie zasad grupy (Group Policy)

 • Wprowadzenie do zasad grupy
 • Wdrażanie i administrowanie GPO
 • Zakres i przetwarzanie obiektów GPO
 • Rozwiązywanie problemów  GPO

Moduł 6: Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą zasad grupy

 • Wdrażanie szablonów administracyjnych
 • Konfiguracja przekierowanie folderu, instalacji oprogramowania i skryptów
 • Konfiguracja preferencji zasad grupy

Moduł 7: Zabezpieczenie Active Directory Domain Services:

 • Zabezpieczanie kontrolery domeny
 • Implementacja zabezpieczeń konta
 • Implementacja uwierzytelniania audytu
 • Konfigurowanie kont usług zarządzanych

Moduł 8: Wdrażanie i zarządzanie AD CS:

 • Wdrażanie urzędów CA
 • Administrowanie urzędami CA
 • Rozwiązywanie problemów i utrzymanie urzędów CA

Moduł 9: Wdrażania i zarządzania certyfikatami:

 • Wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów
 • Zarządzanie wdrażania certyfikatu, cofnięcia i odzyskiwania certyfikatów
 • Korzystanie z certyfikatów w środowisku biznesowym
 • Wdrażanie i zarządzanie kart inteligentnych

Moduł 10: Wdrażanie i administrowanie usługą AD FS:

 • Przegląd AD FS
 • Planowanie i wymagania usługi  AD FS
 • Instalowanie i konfigurowanie usługi AD FS
 • Przegląd Proxy Web Application

Moduł 11: Wdrażanie i administrowanie usługą AD RMS:

 • Przegląd AD RMS
 • Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS
 • Konfiguracja ochrony zawartości za pomocą usługi  AD RMS

Moduł 12: Wdrażanie AD DS, synchronizacja z Microsoft Azure AD:

 • Planowanie i przygotowanie do synchronizacji usługi katalogowych
 • Implementacja synchronizacji katalogów przy użyciu Azure AD Connect
 • Zarządzanie tożsamością przy użyciu  synchronizacji usługi katalogowych

Moduł 13: Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwania usług AD DS:

 • Monitorowanie AD DS
 • Zarządzanie bazą danych usługi Active Directory
 • Opcje wykorzystywania kopii zapasowych oraz odzyskiwania dla AD DS i innych rozwiązań zarządzania  tożsamością i dostępem

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 1
Data realizacji zajęć
24-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 2
Data realizacji zajęć
25-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 3
Data realizacji zajęć
26-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 4
Data realizacji zajęć
27-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 5
Data realizacji zajęć
28-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę dotyczącą wdrażania i skonfigurowania Active Directory Domain Services (AD DS) w środowisku rozproszonym. Uczestnik będzie znał usługi AD DS, pozna możliwości zarządzania domenami i infrastrukturą oraz zabezpieczania kontrolerów domeny. W zakresie umiejętności uczestnik będzie potrafił przywracać, monitorować i rozwiązywać problemy z usługą Active Directory w systemem Windows Server 2016. Będzie umiał wdrażać i administrować GPO, CA, AD FS, AD RMS oraz implementować synchronizacje katalogów za pomocą Azure AD Connect. Uczestnik nabędzie świadomość ciągłego dokształcania się zawodowego, poziomu swojej wiedzy i zdobytych umiejętności.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Zainstalować i skonfigurować kontroler domenowy.
 • Zarządzać obiektami w usłudze Active Directory za pomocą narzędzi graficznych i  Windows PowerShell.
 • Wdrażać usługi AD DS w złożonych środowiskach.
 • Wdrażać witryny usług AD DS oraz konfigurować i zarządzać replikacją.
 • Wdrażać i zarządzać obiektami zasad grupy (GPO).
 • Zarządzać ustawieniami użytkownika przy użyciu obiektów GPO.
 • Wdrożyć i administrować AD FS.
 • Wdrażać i administrować usługami dostępu w usłudze Active Directory (AD RMS).
 • Wdrażać synchronizacje między usługami AD DS i Azure AD.
 • Monitorować, rozwiązywać problemy i usługach AD DS.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 70,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Pomorska 65, 90-218 Łódź, woj. łódzkie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Laboratorium komputerowe
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jacek Ścisławski

Jacek Ścisławski

Prowadzenie szkoleń IT - Microsoft Certified Trainer
Administracja systemami komputerowymi i sieciami
Wyższe
Wieloletni trener w prowadzeniu szkoleń IT.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Sylwester Pogorzelski

Sylwester Pogorzelski

email: spogorzelski@ntg.pl

tel: 507039554

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

 


W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat Microsoft honorowany na całym świecie 
 • Notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu

 

 

Ciasteczka>