Usługa - Key Account Management - Zarządzanie Klientem Strategicznym - szkolenie ZAMKNIĘTE - (dla firm) - termin do ustalenia [WARSZTAT ONLINE]

Logo HILLWAY Training & Consulting Drumlak, Kalinowski i Sawicka Sp. J.

4.4/5 z 234 ocen

Tytuł Key Account Management - Zarządzanie Klientem Strategicznym - szkolenie ZAMKNIĘTE - (dla firm) - termin do ustalenia [WARSZTAT ONLINE]

Numer usługi 2020/05/20/10142/570506

Dostawca usług HILLWAY Training & Consulting Drumlak, Kalinowski i Sawicka Sp. J.

Miejsce usługi Rzeszów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

450,00 zł netto za osobę

553,50 zł brutto za osobę

75,00 zł netto za osobogodzinę

92,25 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie Zarządzanie klientem strategicznym – Key Account Management skierowane jest do osób odpowiedzialnych za obsługę kluczowych klientów, klientów strategicznych z punktu widzenia firmy. Szkolenie skierowane jest do firm, którym zależy nie tylko na utrzymaniu klientów strategicznych i budowaniu z nimi pozytywnych relacji, ale również na zwiększaniu przychodów z danego klienta. Dedykowane jest Dyrektorom i Kierownikom Sprzedaży, Key Account Managerom i Specjalistom ds. Obsługi Klienta Kluczowego.

Każde szkolenie zamknięte jest budowane ściśle pod Państwa potrzeby i oczekiwania, poziom grupy! Szkolenie jest dopasowywane do zakresu pracy uczestników, branży - bazuje na realnych sytuacjach z życia pracowników danej konkretnej firmy. 

Dzięki temu wypracowywane są w trakcie szkolenia

 • rozwiązania na sytuacje, które pojawiają się w danym dziale
 • rozwiązania na sytuacje trudne
 • zwroty i wyrażenia gotowe do zastosowania po szkoleniu
 • szablony rozmów, ścieżki postępowań w danej sytuacji
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 10-11-2020
Liczba godzin usługi: 6
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

PROGRAM WARSZTATU

Zarządzanie klientem kluczowym to realizowanie polityki firmy w odniesieniu do klientów kluczowych dla funkcjonowania firmy. Lojalność klienta oraz jej utrzymanie stały się najważniejszym wyzwaniem dla czołowych polskich firm. Najczęściej specjalista do spraw klientów strategicznych zajmuje się nie tylko bieżącą obsługą strategicznych klientów firmy, a także ich pozyskiwaniem. Key Account Manager monitoruje bieżące otoczenie rynkowe, ze szczególnym uwzględnieniem działań konkurencji, a pozyskane informacje przekazuje wyższym organom decyzyjnym, uczestnicząc w kreowaniu strategii obsługi klientów kluczowych. Powinien być specjalistą ds. sprzedaży pracującym na najwyższym poziomie oraz osobą potrafiącą budować relacje oparte na wiedzy i eksperckim podejściu do potrzeb Klienta.

Czy w ostatnich 6 miesiącach Twoja firma straciła kluczowego klienta?
Czy Twoi kluczowi klienci zgłaszali zastrzeżenia do współpracy z KAM’em lub prosili o zmianę Opiekuna?
Czy Twój zespół przygotowany jest do obsługi kluczowego klienta?
Czy masz wrażenie, że poszczególni KAM’owie nie wykorzystują potencjału klienta w generowaniu przychodów z udziału w konkretnych produktach?
Czy w ostatnich 12 miesiącach Twoja firma wdrożyła produkt, usługę, która może zainteresować kluczowego klienta?
Czy aby na pewno Twoi KAM’owie odpowiednio współpracują z Działem Sprzedaży i Działem Rozwoju Produktów?
Jeżeli choć raz odpowiedziałeś TAK to szkolenie jest dla Twojego zespołu!

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia:

 • Zasady pracy podczas szkolenia on-line.
 • Określenie celów szkolenia.

Czas trwania: 15 minut

Moduł I

 1. Charakterystyka poszczególnych grup klientów – jakimi kryteriami kierujesz się przy podziale portfela klientów – test dla uczestników

Czas trwania: 15 minut

 1. Podział portfela klientów na grupy: Klienci standardowi, Klienci okazjonalni, Klienci strategiczni – przedstawienie zasad podziału – wsparcie trenera w dokonaniu podziału.

Czas trwania: 15 minut

Cele modułu:

Dzięki poznaniu podziału klientów na poszczególne grupy Uczestnicy mogą dokonać oceny proporcji własnego portfela klientów i określić czy procentowy udział klientów strategicznych w całości jest właściwy. Następnie Uczestnicy określają jakie działania należy podjąć aby zwiększać liczbę klientów strategicznych

Moduł II

 1. Style współpracy w biznesie – poznanie 5 stylów współpracy w biznesie. Poznanie zależności pomiędzy stylami współpracy a drogą budowania relacji z klientami strategicznymi. – prezentacja trenera

Czas trwania: 15 minut

 1. Test – style współpracy – uczestnicy podczas testu poznają swoje naturalne nawykowe zachowania które determinują dominujące style współpracy. – test interaktywny z komentarzem trenera

Czas trwania: 20 minut

 1. Czynniki wpływające na wybór stylu współpracy – uczestnicy poznają jakie czynniki wpływają naturalnie na wybór stylu współpracy. – dyskusja z uczestnikami + prezentacja trenera

Czas trwania: 15 minut

Cele modułu:

Dzięki poznaniu stylów współpracy i drogą budowania relacji z klientami, Uczestnicy dokonują reasumpcji, którzy klienci obiektywnie twarzą grupę klientów strategicznych. Ponadto, mogą spojrzeć z innej strony na klientów o dużej wartości dla firmy którzy klientami strategicznymi nie są, oraz jakich elementów brakuje, aby takimi klientami można ich było określić.

Test pozwala uczestnikom zobaczyć jaki dominujące w nich postawy biznesowe utrudniają lub ułatwiają budowanie partnerskiej współpracy z klientami strategicznymi. Poznają też zalety zarządzania wszystkimi pięcioma stylami współpracy.

Uczestnicy dzięki poznaniu czynników wpływających na wybór stylu, mogą jeszcze bliżej przyjrzeć się warunkom które sprzyjają danemu stylowi współpracy, w nich między innymi wzajemnym relacjom, wadze spraw, czasem jakim dysponują, wiedzą jaką posiadają obie strony.

Przerwa: 15 minut

Moduł III

 1. Budowanie relacji z klientami. Podział na 4 rodzaje postaw w budowaniu relacji z klientami. – praca w grupach online w celu zbudowania chrakterystyki postaw, prezentacja wyników + wsparcie trenera

Czas trwania: 30 minut

 1. Uczestnicy analizują własne postawy i zachowania w budowaniu relacji z klientami. – test interaktywny z komentarzem trenera

Czas trwania: 30 minut

Cele modułu:

Uczestnicy poznają cztery rodzaje postaw które mogą budować kooperacje lub zależność pomiędzy firmami, dzięki temu mogą się przyjrzeć postawom które uchodząc pozornie za właściwie, mogą być ryzykowne w dłuższej perspektywie.

Uczestnicy dokonują własnej autoanalizy postaw z poszczególnych 4 wzorców, aby móc świadek wzmacniać właściwe lub eliminować niewłaściwe postawy.

Podsumowanie:

Uczestnicy dokonują analizy zdobytej wiedzy i określają indywidualną ścieżkę rozwoju.

Czas trwania: 25 minut

Łączny czas szkolenia: 180 minut

Dzień II

Rozpoczęcie szkolenia:

 • Określenie celów szkolenia.

Czas trwania: 10 minut

Moduł IV

 1. Proksemika – czyli niewerbalny sposób budowania relacji z klientem strategicznym – film instruktażowy, dyskusja z uczestnikami

Czas trwania: 15 minut

 1. Poznanie metod organizacji przestrzeni w rozmowach biznesowych – mini test z uczestnikami + prezentacja trenera

Czas trwania: 15 minut

 1. Określenie postawy godnej zaufania w rozmowie biznesowej z klientem strategicznym – praca w grupach online w celu zbudowania chrakterystyki, prezentacja wyników + prezentacja trenera

Czas trwania: 30 minut

Cele modułu:

W tym module uczestnicy poznają kluczowe elementy niewerbalnego języka, który buduje postawę autorytetu w biznesie, postawę godną zaufania i partnerskiej relacji w rozmowach z najwyższymi decydentami klienta. Wiedza i ćwiczenia w tym module pozwolą na budowanie większej pewności siebie w spotkaniach biznesowych z wymagającym partnerem.

Przerwa: 10 minut

 Moduł V

 1. 5 kroków do sukcesu w sprzedaży – mini test z uczestnikami + prezentacja trenera

Czas trwania: 20 minut

 1. Gra negocjacyjna – Negocjacje z monopolistą – uczestnicy w negocjacjach trójstronnych budują strategię współpracy z klientem strategicznym. – gra on line z trenerem

Czas trwania: 60 minut

 1. Analiza głównych czynników motywujących klienta strategicznego do podjęcia długofalowej współpracy. – dyskusja z uczestnikami + prezentacja trenera

Czas trwania: 15 minut

Cele modułu:

Głównym elementem tego modułu, jest pełne uświadomienie sobie mocnych stron oraz deficytów w umiejętności docierania do ważnych strategicznie klientów, dla których firma jeszcze nie stanowi wartości. Poprzez grę uczestnicy poznają 5 elementów wpływających bezpośrednio na sukces w sprzedaży, uświadamiając sobie ich wagę i hierarchię ważności. Gra pozwala na uświadomienie sobie wagi przygotowań do budowania współpracy, co stanowi fundament w zarządzaniu własnym portfelem klientów skoncentrowanym na poszerzaniu liczby klientów strategicznych. Gra wywiera na uczestnikach ogromne wrażenie i głęboką refleksję pokazując jakie indywidualnie kompetencje powinni jeszcze rozwijać.

Podsumowanie:

Uczestnicy dokonują analizy zdobytej wiedzy i określają indywidualną ścieżkę rozwoju.

Czas trwania: 25 minut

Łączny czas szkolenia: 190 minut

Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia również w formie blended learning

W trakcie szkoleń:

 • pracujemy na konkretnych przykładachPraca na realnych sytuacjach pozwoli uczestnikom zastosować zmiany w rozmowach z pracownikami już następnego dnia po szkoleniu.

 • w trakcie warsztatów i burz mózgów wypracowanie listy pomysłów (nowe projekty, zmiany, usprawnienia) często ustalonymi datami ich realizacji lub kryteriami ich oceny.
 • pokażemy konkretne techniki wraz z zestawem zwrotów, które pomogą kontrolować rozmowy z pracownikami oraz ułatwią szybką i skuteczną reakcję na niespodziewane sytuacje - szkolenia prowadzą praktycy
 • żadnej zbędnej teorii - wykłady i ćwiczenia poprowadzą wyłącznie praktycy, którzy z sukcesem szkolą menedżerów z całej Polski i Europy
 • żadnych prezentacji marketingowych - 100% merytoryki i wartości dla naszych uczestników
 • możliwość przeprowadzenia indywidualnych konsultacji z Trenerem po szkoleniu - odpowiemy na każde pytanie, którego być może nie zdążą uczestnicy zadać w czasie warsztatu

WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO SPEŁNIENIA:

 • Narzędzia szkoleniowe: ClickMeeting, ZOOM
 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub TV + Internet. Min. wym. sprzętowe: Procesor dwurdzeniowy 2GHz (zal. czterordzeniowy), 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB), Windows 8 (zal. Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zal. najn. wersja), Linux, Chrome OS
 • Google Chrome, Mozilla, Safari, Opera (w aktualnych wersjach)
 • Stałe łącze internetowe o prędkości min. 5 Mb
 • Kamera, mikrofon, lub słuchawki z mikrofonem (najlepiej nauszne - dobrze tłumią dźwięki otoczenia)
 • Pakiet Office - do odtworzenia mat. szkoleniowych
 • Link umożliwiający uczestnictwo w spotkaniu on-line ważny jest do czasu zakończenia szkolenia 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Key Account Management - Zarządzanie Klientem Strategicznym - szkolenie ZAMKNIĘTE - (dla firm) - termin do ustalenia [WARSZTAT ONLINE]
Data realizacji zajęć
17-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Key Account Management - Zarządzanie Klientem Strategicznym - szkolenie ZAMKNIĘTE - (dla firm) - termin do ustalenia [WARSZTAT ONLINE]
Data realizacji zajęć
18-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celami szkolenia Key Account Management - Zarządzanie Klientem Strategicznym uczestnicy są:

• podniesienie kwalifikacji w zakresie skutecznego zarządzania relacjami z klientami strategicznym
• zapoznanie uczestników z narzędziami niezbędnymi do skutecznego planowania i organizowania współpracy z klientami strategicznymi

• poznanie założeń sprzedaży konsultacyjnej i technik zaawansowanej sprzedaży

• wyrobienie umiejętności podejmowania decyzji i planowania działań na podstawie analiz zjawisk rynkowych

• zwrócenie uwagi na działania cross – i up – sellingowe w obsłudze klienta strategicznego

• podniesienie skuteczności współpracy z klientami kluczowymi dla Państwa firmy

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli:

• Jak dowiedzieć się co jest dla naszego klienta ważne / jak definiować elementy, które są ważne dla tego konkretnego klienta?

• Jak trafniej analizować bieżącą sytuację klientów kluczowych i jak planować ich rozwój?

• Jak badać satysfakcję klienta ze współpracy z nami?

• Jak sprawić, aby klient dalej chciał być naszym Klientem?

• Jak pracować z klientem trudnym i roszczeniowym?

• Jakie stosować zasady w dokonywaniu ustępstw w negocjacjach z kluczowym klientem?

• Na co zwrócić uwagę przygotowując się do spotkań z kluczowym klientem?

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 450,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 553,50 zł
Koszt osobogodziny netto 75,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 92,25 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Rzeszów, woj. podkarpackie

Usługa jest prowadzona w formie zdalnej. Uczestnicy mają dowolność wyboru miejsca lokalizacji z dostępem do internetu.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jacek Łabuński

Jacek Łabuński

Specjalizuje się w tematach związanych z inteligencją emocjonalną w zarządzaniu, kreowaniem liderów, zarządzaniem wiedzą i informacją w organizacji oraz negocjacjami. Szkoli osoby pracujące w sprzedaży, zaopatrzeniu i działach związanych z obsługą klienta.

Agata Pawłowska specjalizuje się w doskonaleniu szeroko pojętych umiejętności managerskich, zarówno w formie szkoleń grupowych, jak i coachingów on the job.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń biznesowych związanych z budowaniem i poszerzaniem kompetencji w zakresie sprzedaży, komunikacji, zarządzania i rozwoju osobistego.

W ostatnich latach współtworzył nowe standardy zarządzania w największej polskiej firmie zatrudniającej 40 tys. pracowników na stanowisku dyrektora projektu ds. poprawy efektywności zarządzania. Ponadto posiada kilkunastoletnie doświadczenie w sprzedaży w branżach technicznych, IT, FMCG i innych, w systemach sprzedaży B2C, B2B oraz B2G. W ciągu swojej kariery zawodowej przeprowadził ok. 15 000 rozmów handlowych i negocjacji, ponad 10 000 godzin szkoleń i coachingu.


Dyplomowany Trener Biznesu. Posiada wyższe wykształcenie na kierunkach psychosocjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja samorządowa. Autor artykułów na temat zarządzania, sprzedaży i efektywności pracy. Szczególnie specjalizuje się w tematach związanych z inteligencją emocjonalną w zarządzaniu, kreowaniem liderów, zarządzaniem wiedzą i informacją w organizacji oraz negocjacjami.
Doświadcz

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Zielińska

Anna Zielińska

email: info@hillway.pl

tel: +48 22 250 22 82

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

PODPISANE ZAMÓWIENIE LUB UMOWA ZLECENIA REALIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników.

MOŻLIWE FORMY SZKOLENIA ON-LINE (digital learning, distance learning)

 • organizacja webinaru dla większej grupy osób realizowane zdalnie on-line z tematu (do 1,5h) z nagraniem lub bez. Z możliwością wyceny licencji na odtwarzanie w ramach organizacji.
 • organizacja dedykowanego warsztatu online (szytego na miarę szkolenia dla grupy warsztatowej)
 • przygotowanie plików SCORM do platformy e-learningowej Klienta

SZKOLENIA ON-LINE – INTERAKTYWNY WARSZTAT ONLINE

Szkolenie zamknięte, szyte pod potrzeby firmy i uczestników szkolenia. Realizowane w formie zdalnej w formie interaktywnego warsztatu on-line ,,na żywo” z pełnym udziałem i zaangażowaniem uczestników.

Ze względu na efektywność i jakość szkolenia oraz komfort pracy uczestników i Trenera program przygotowujemy w serii np. 3-8 sesji warsztatów online trwających maksymalnie do ok. 2 godzin w rozłożeniu na ustalony okres czasu np. tygodnia, dwóch.

Często projekt rozwojowy przeplatamy pomiędzy sesjami mikro-zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników do zastosowania w codziennej pracy.

Wykorzystujemy licencjonowane narzędzia do prowadzenia warsztatów on-line dla grup warsztatowych -6-15 osób.

Prowadzą Trenerzy praktycy biznesu z doświadczeniem w szkoleniach on-line

Informacje dodatkowe

Szacowana cena za osobę przy założeniu grupy 10 osób.

Szkolenie zamknięte online w 2 sesjach po 3h = 4500 zł netto + 23% VAT


Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces obsługi klienta czy sprzedaży?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w formatach PDF/MS Word/MS Power Point. 

Dodatkowo 14 dni po szkoleniu mają możliwość konsultacji e-mail dotyczących tematu szkolenia z Trenerem prowadzącym

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

 • wypracowanie listy pomysłów (nowe projekty, zmiany, usprawnienia) często  ustalonymi datami ich realizacji lub kryteriami ich oceny.
 • Indywidualne Plany Działania
Ciasteczka>