Usługa - Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi (warsztaty praktyczne)

Logo Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

4.5/5 z 658 ocen

Tytuł Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi (warsztaty praktyczne)

Numer usługi 2020/04/03/9407/551511

Dostawca usług Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi odwołana

PLN

750,00 zł netto za osobę

750,00 zł brutto za osobę

53,57 zł netto za osobogodzinę

53,57 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, fizjoterapeutów z tytułem licencjata, lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej), studenci (od 5 semestru fizjoterapii).

Od osób przystępujących do warsztatów praktycznych wymagamy ukończenia wcześniej jednego ze szkoleń:

- „Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi”.

- „Fizjoterapia Dziecka Ryzyka”

- „Bobath Basic”

lub innych kursów z dziedziny fizjoterapii w pediatrii.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 01-09-2020
Liczba godzin usługi: 14
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Statut Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Zakres uprawnień: kursy i szkolenia

Ramowy program usługi

Pokaż program

I dzień

Zajęcia teoretyczne:
Podstawowe zasady neurorozwojowej diagnozy i terapii dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym.

Zajęcia praktyczne: 
Ocena neurorozwojowa niemowlęcia w pierwszym półroczu życia. Propozycja terapii i pielęgnacji– demonstracja pracy z dzieckiem i omówienie przeprowadzonych zajęć terapeutycznych.

Ocena neurorozwojowa niemowlęcia w drugim półroczu życia. Propozycja terapii i pielęgnacji– demonstracja pracy z dzieckiem i omówienie przeprowadzonych zajęć terapeutycznych.

Ocena neurorozwojowa i terapia dzieci w wieku niemowlęcym – praca uczestników z dziećmi w podgrupach. Demonstracja i uzasadnienie wybranych środków terapeutycznych. 

II dzień

Zajęcia teoretyczne:
Podstawowe zasady neurorozwojowej diagnozy i terapii dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Zajęcia praktyczne:
Ocena neurorozwojowa dziecka w wieku poniemowlęcym. Propozycja terapii – demonstracja pracy z dzieckiem i omówienie przeprowadzonych zajęć terapeutycznych.

Ocena neurorozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym lub szkolnym. Propozycja terapii – demonstracja pracy z dzieckiem i omówienie przeprowadzonych zajęć terapeutycznych.

Ocena neurorozwojowa i terapia dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym lub szkolnym – praca uczestników z dziećmi w podgrupach. Demonstracja i uzasadnienie wybranych środków terapeutycznych.

 

# fizjoterapia, Matyja, Gogola

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne: Podstawowe zasady neurorozwojowej diagnozy i terapii dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym
Data realizacji zajęć
05-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
05-09-2020
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
05-09-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne: Podstawowe zasady neurorozwojowej diagnozy i terapii dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Data realizacji zajęć
06-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
06-09-2020
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
06-09-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Celem biznesowym jest wprowadzenie nowego zabiegu do oferty gabinetu fizjoterapeutycznego. Może to zwiększyć szanse uzyskania przewagi konkurencyjnej, tym samym wzrost przychodów oraz wzrost liczby sprzedanych usług w gabinecie fizjoterapeutycznym o 5% w skali miesiąca w terminie do 6 miesięcy od zakończenia szkolenia.

Cel edukacyjny

1. Zapoznanie uczestnika z zasadami diagnozy i terapii neurorozwojowej.
2. Przygotowanie uczestnika do przeprowadzania diagnozy i określenia głównych celów usprawniania dzieci z zaburzeniami OUN.
3. Przygotowanie uczestnika do przeprowadzania terapii neurorozwojowej dzieci z łagodnymi zaburzeniami OUN.
4. Uświadomienie konieczności współpracy interdyscyplinarnej z ortopedą, neurochirurgiem, psychologiem, logopedą, przedstawicielem firm zaopatrzenia ortopedycznego.
Kompetencje społeczne
1. Uczestnik ma świadomość współpracy interdyscyplinarnej z ortopedą, psychologiem, logopedą, przedstawicielami firm zaopatrzenia ortopedycznego oraz z ortotykiem
2. Uczestnik ma świadomość konieczności dalszego doskonalenia warsztatu terapeutycznego
Warsztaty stanowią praktyczną kontynuację prowadzonego wcześniej szkolenia nt: „Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi”.

Efekty uczenia się

Efekty szkolenia:

Wiedza

1. Uczestnik zna studium zachowań motorycznych u niemowląt dr E. Köng
2. Uczestnik zna zasady oceny zaburzeń napięcia posturalnego u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w oparciu o test stabilizacji ciała M. Matyja
3. Uczestnik zna podstawowe techniki wspomagania stosowane w terapii neurorozwojowej NDT- Bobath

Umiejętności

1. Uczestnik potrafi rozpoznać lekkie zaburzenia neurologiczne u dzieci w oparciu o studium zachowań motorycznych
2. Uczestnik potrafi określić główny problem dziecka z lekkimi zaburzeniami kontroli posturalno-odpowiednich
3. Uczestnik potrafi dobrać odpowiednie wspomagania z terapii neurorozwojowej w oparciu o przeprowadzoną diagnozę
4. Uczestnik potrafi wykonać podstawowe wspomagania neurorozwojowe w pracy z dzieckiem

Kompetencje społeczne

1. Uczestnik ma świadomość współpracy interdyscyplinarnej z ortopedą, psychologiem, logopedą, przedstawicielami firm zaopatrzenia ortopedycznego oraz z ortotykiem
2. Uczetnik ma świadomość konieczności dalszego doskonalenia warsztatu terapeutycznego

 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 750,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 750,00 zł
Koszt osobogodziny netto 53,57 zł
Koszt osobogodziny brutto 53,57 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice, woj. śląskie

Budynek C (Fizjoterapia i Kosmetologia) Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie dr hab.n.k.f Małgorzata Matyja

dr hab.n.k.f Małgorzata Matyja

Specjalista rehabilitacji II stopnia, psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii, w tym podręcznika wydanego przez Śląską Akademię Medyczną -"Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela" (1997, 1998) i przez AWF w Katowicach w 2005. W 2005 ukazał się również podręcznik "Edukacja sensomotoryczna niemowląt".
Wieloletni staż pracy z dziećmi. Prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider i asystent wielu kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji, liczne staże zagraniczne Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizatorka pierwszego kursu NDT-Bobath prowadzonego w języku polskim (1995) oraz w kolejnych latach 1997-2001.
dr hab.n.k.f., prof. nadzw. AWF
Wieloletni staż pracy z dziećmi. Prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider i asystent wielu kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji, liczne staże zagraniczne Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizatorka pierwszego kursu NDT-Bobath prowadzonego w języku polskim (1995) oraz w kolejnych latach 1997-2001. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z zakresu fizjoterapii w pediatrii.

Zdjęcie dr n.k.f. Anna Gogola

dr n.k.f. Anna Gogola

Pracownik naukowy Katedry Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii na AWF Katowice. Terapeuta neurorozwojowy, Absolwentka kursów z zakresu fizjoterapii pediatrycznej między innymi kursu NDT Bobath – podstawowego oraz Baby, Integracji Sensomotorycznej, Psychomotoryki oraz ogólnych kursów z zakresu fizjoterapii – Kinesiology taping, Neurodynamiki, Bobath dla dorosłych.
Współautor i realizator projektu Studiów Podyplomowych pt „Nerorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego” oraz instruktor szkoleń z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy. Autorka licznych publikacji z zakresu fizjoterapii pediatrycznej.
dr n.k.f.
Współautor i realizator projektu Studiów Podyplomowych pt „Nerorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego” oraz instruktor szkoleń z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy. Autorka licznych publikacji z zakresu fizjoterapii pediatrycznej. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu fizjoterapii w pediatrii.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń Beata Lenard i Michał Wieczorek

Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń Beata Lenard i Michał Wieczorek

email: szkolenia@gwsh.pl

tel: +48 32 3570606/ 605

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Warsztaty stanowią praktyczną kontynuację szkolenia „Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi”. Od osób przystępujących do warsztatów praktycznych wymagamy ukończenia wcześniej jednego ze szkoleń: Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi, Fizjoterapia Dziecka Ryzyka, kurs NDT Bobath Basic lub inne kursy z dziedziny fizjoterapii w pediatrii.

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne.

Informujemy, iż usługa nie zawiera kosztów pośrednich (dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie, etc.).

Uczetnik kursu otrzymuje niezbędne narzędzia pracy takie jak: skrypt, notatnik, długopis, etc.

Ciasteczka>