Usługa - studia podyplomowe ,,Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących"

Logo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

4.4/5 z 12 ocen

Tytuł studia podyplomowe ,,Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących"

Numer usługi 2020/04/02/33035/551143

Dostawca usług Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Miejsce usługi Wrocław

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 400,00 zł netto za osobę

5 400,00 zł brutto za osobę

16,72 zł netto za osobogodzinę

16,72 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

III semestralne studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów, a zwłaszcza biologicznych, zootechnicznych i rolniczych. Mile widziani są kandydaci posiadający podstawową wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, żywienia, utrzymania zwierząt itp., a także ci, którzy obdarzeni są szczególną wrażliwością pozwalającą na zapewnienie zwierzętom dzikim i udomowionym wysokiego komfortu życia.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 16-10-2020
Liczba godzin usługi: 323
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 • Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Chów, hodowla i żywienie zwierząt towarzyszących, laboratoryjnych i egzotycznych
 • Choroby zwierząt towarzyszących
 • Dobrostan zwierząt towarzyszących. Obchodzenie się ze zwierzętami
 • Zachowanie się zwierząt. Zoopsychologia. Szkolenie zwierząt. Dogoterapia i felinoterapia
 • Zabiegi pielęgnacyjne. Dermatologia. Endokrynologia. Stomatologia
 • Pomoc w nagłych wypadkach. Zabiegi rehabilitacyjne
 • Chirurgia małych zwierząt
 • Radiologia
 • Praktyka zawodowa

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia zwierząt towarzyszących. Podstawy genetyki, choroby genetyczne zwierząt towarzyszących
Data realizacji zajęć
21-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Fizjologia zwierząt towarzyszących. Anatomia zwierząt towarzyszących
Data realizacji zajęć
22-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
Związek Kynologiczny w Polsce, hodowla psa rasowego. Żywienie zwierząt towarzyszących. Anatomia zwierząt towarzyszących
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:15
Liczba godzin
09:15
Przedmiot / temat zajęć
Wystawy psów rasowych. Fizjologia zwierząt towarzyszących
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
05:15
Przedmiot / temat zajęć
Omówienie wybranych ras psów. Anatomia zwierząt towarzyszących. Biologia rozroduzwierząt towarzyszących
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:15
Liczba godzin
09:15
Przedmiot / temat zajęć
Fizjologia zwierząt towarzyszących. Biologia rozrodu zwierząt towarzyszących
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Identyfikacja gatunkowa zwierząt. Chów i hodowla zwierząt towarzyszących (gady i płazy)
Data realizacji zajęć
13-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
08:15
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia zwierząt towarzyszących. Fizjologia zwierząt towarzyszących
Data realizacji zajęć
14-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zachowanie zwierząt towarzyszących. Neonatologia. Dobrostan zwierząt towarzyszących
Data realizacji zajęć
13-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Chów i hodowla kota rasowego. Choroby pasożytnicze
Data realizacji zajęć
14-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
05:15
Przedmiot / temat zajęć
Socjalizacja zwierząt towarzyszących. Toksykologia zwierząt towarzyszących. Chów i hodowla zwierząt towarzyszących (ptaki egzotyczne)
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
08:15
Przedmiot / temat zajęć
Obchodzenie się ze zwierzętami
Data realizacji zajęć
11-04-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Dogoterapia. Rehabilitacja zwierząt
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:45
Liczba godzin
08:45
Przedmiot / temat zajęć
Choroby grzybicze. Szczepienia profilaktyczne. Gerontologia
Data realizacji zajęć
16-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Chów i hodowla zwierząt towarzyszących (gryzonie). Diagnostyka laboratoryjna. Mikrobiologia weterynaryjna
Data realizacji zajęć
12-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zasady układania zwierząt. Porozumiewanie się zwierząt
Data realizacji zajęć
13-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Zoopsychologia
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Choroby zakaźne zwierząt towarzyszących. Choroby nowotworowe
Data realizacji zajęć
24-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy prawne obowiązujące właścicieli zwierząt. Endokrynologia. Dermatologia
Data realizacji zajęć
20-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Badania RTG i USG
Data realizacji zajęć
21-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Felinoterapia. Badania RTG i USG (interpretacja wyników badań)
Data realizacji zajęć
11-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Podawanie leków i pobieranie krwi
Data realizacji zajęć
12-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Stomatologia weterynaryjna
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Anestezjologia. Podstawy techniki operacyjnej
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Procedury okołooperacyjne. Czystość chirurgiczna
Data realizacji zajęć
12-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Zabiegi pielęgnacyjne. Pomoc w nagłych wypadkach i opatrywanie ran
Data realizacji zajęć
13-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Dyplomowani pielęgniarze zwierząt mogą być zatrudniani m.in. w przychodniach weterynaryjnych jako personel pomocniczy, w zakładach pielęgnacyjno-fryzjerskich dla zwierząt, w ośrodkach szkoleniowych, w specjalistycznych hodowlach zwierząt rasowych, a także w ogrodach zoologicznych jako opiekunowie zwierząt. Nabyte wiadomości z zakresu behawioru, żywienia, chowu i ogólnej wiedzy biologicznej są gwarantem, że zwierzęta te będą miały fachową i rzetelną opiekę.

Efekty uczenia się

W trakcie trwania studiów osoby w nich uczestniczące zdobędą następujące umiejętności:

 • udzielania pomocy poszkodowanym zwierzętom,
 • rozpoznawania pierwszych symptomów chorób ogólnych, zakaźnych i pasożytniczych,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych,
 • udzielania pomocy w nagłych wypadkach, opieki gerontologicznej,
 • przygotowywania do zabiegów operacyjnych i opieki pooperacyjnej,
 • prawidłowego przygotowania zwierząt do wystaw i ich wystawiania
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych wydane przez Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160
ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Proces kształcenia na studiach podyplomowych
jest realizowany z zapewnieniem rozdzielności od
procesu walidacji.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Absolwenci studiów, na podstawie otrzymanego dokumentu potwierdzającego ich kwalifikacje, są zatrudniani w ośrodkach świadczących usługi na rzecz zwierząt towarzyszących np. lecznicach weterynaryjnych.

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto 16,72 zł
Koszt osobogodziny brutto 16,72 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Pawłowicka 87/89, 101, 51-250 Wrocław, woj. dolnośląskie

Zajęcia realizowane są w Centrum Edukacyjno-Rozwojowym Pałac Wrocław Pawłowice (ul. Pawłowicka 87/89, 101, 51-250 Wrocław, tel. 71 330 4204), które posiada zaplecze z bazą hotelową.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie prof. dr hab. Artur Niedźwiedź

prof. dr hab. Artur Niedźwiedź

Zdjęcie prof. dr hab. Robert Kupczyński

prof. dr hab. Robert Kupczyński

Zdjęcie dr n. wet. Agnieszka Kurosad

dr n. wet. Agnieszka Kurosad

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dr n. biol. Katarzyna Rogowska-Sobota

Dr n. biol. Katarzyna Rogowska-Sobota

email: katarzyna.rogowska-sobota@upwr.edu.pl

tel: (+48) 713 205 734

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Zajęcia realizowane w soboty i niedziele.

Uniwerystet Przyrodniczy we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie studiów (usługi).

Ciasteczka>