Usługa - studia podyplomowe ,,Zioła i nutraceutyki - ich znaczenie dla gospodarki i zdrowia"

Logo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

0/5

Tytuł studia podyplomowe ,,Zioła i nutraceutyki - ich znaczenie dla gospodarki i zdrowia"

Numer usługi 2020/04/01/33035/550769

Dostawca usług Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Miejsce usługi Wrocław

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 600,00 zł netto za osobę

4 600,00 zł brutto za osobę

21,90 zł netto za osobogodzinę

21,90 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych, tj. do  absolwentów szkół wyższych ze stopniem lic., inż.,  mgr: technologów żywności, dietetyków, fitoterapeutów, pracowników uzdrowisk, zielarzy, osób zajmujących się promocją zdrowia, dystrybutorów suplementów diety i ziół oraz wszystkich osób  zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie uprawy, utrwalania, sprzedaży i wykorzystania surowców zielarskich w gospodarce i ochronie zdrowia.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 16-10-2020
Liczba godzin usługi: 210
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 • Botanika roślin zielarskich
 • Uprawa ziół
 • Towaroznawstwo zielarskie
 • Wykorzystanie kosmetyczne ziół
 • Składniki bioaktywne w nutraceutykach i żywności funkcjonalnej
 • Toksykologia ziół
 • Technologia preparatów zielarskich
 • Aspekty prawne wykorzystania ziół
 • Wykorzystanie ziół w żywności i dietetyce
 • Podstawy fitoterapii
 • Metody badań składników aktywnych
 • Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • Utrwalanie ziół
 • Przechowalnictwo i obrót produktami zielarskimi
 • Projektowanie zakładu przetwarzania ziół
 • Podstawy dietetyki i fizjologii żywienia
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Podstawy farmakologii
 • Seminarium

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Spotkanie organizacyjne. Uprawa ziół - zajęcia terenowe.
Data realizacji zajęć
10-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
Uprawa ziół-wykład (zdalny). Wykorzystanie kosmetyczne ziół-wykład (zdalny)
Data realizacji zajęć
11-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka-wykład (zdalny). Botanika roślin zielarskich-wykład (zdalny)
Data realizacji zajęć
24-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Botanika roślin zielarskich-wykład (zdalny). Wykorzystanie kosmetyczne ziół-wykład (zdalny)
Data realizacji zajęć
25-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy dietetyki i fizjologii żywienia - wykład (zdalny). Utrwalanie ziół-wykład (zdalny)
Data realizacji zajęć
07-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
07:45
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy dietetyki i fizjologii żywienia - wykład (zdalny). Botanika roślin zielarskich-wykład (zdalny)
Data realizacji zajęć
08-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy farmakologii-wykład (zdalny). Podstawy fitoterapii-wykład (zdalny)
Data realizacji zajęć
21-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
07:45
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy farmakologii-wykład (zdalny). Podstawy fitoterapii-wykład (zdalny)
Data realizacji zajęć
22-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
07:45
Przedmiot / temat zajęć
Towaroznawstwo zielarskie-wykład (zdalny). Technologia preparatów zielarskich-wykład (zdalny). Seminarium (zdalne)
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:45
Liczba godzin
08:45
Przedmiot / temat zajęć
Towaroznawstwo zielarskie-wykład (zdalny). Substancje bioaktywne w żywności funkcjonalnej i nutraceutykach-wykład (zdalny)
Data realizacji zajęć
06-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Towaroznawstwo zielarskie-wykład (zdalny). Ustawodawstwo-wykład (zdalny)
Data realizacji zajęć
09-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:45
Liczba godzin
08:45
Przedmiot / temat zajęć
Substancje bioaktywne w żywności funkcjonalnej i nutraceutykach-wykład (zdalny). Podstawy fitoterapii-wykład (zdalny)
Data realizacji zajęć
10-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi uprawy i badań surowców roślinnych, ich przetwarzaniem i przechowywaniem oraz praktycznym zastosowaniem.

Efekty uczenia się

Absolwent:

 • ma wiedzę o roślinach zielarskich w zakresie podstawowego składu związków bioaktywnych, wymagań środowiskowych, sposobu uprawy i przechowywania
 • zna podstawowe zasady dotyczące identyfikacji, klasyfikacji, oceny i standaryzacji surowców zielarskich oraz sposoby ich przetwarzania i analizowania
 • ma wiedzę technologiczną i techniczną z zakresu produkcji zielarskiej
 • potrafi sklasyfikować i ocenić surowce zielarskie oraz określić warunki ich przetwarzania, utrwalania i przechowywania
 • umie wskazać zastosowanie preparatów ziołowych i nutraceutyków w profilaktyce zdrowia i w żywności
 • zna metody oceny składu i jakości surowców zielarskich, preparatów ziołowych i nutraceutyków.
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych wydane przez Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160
ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Proces kształcenia na studiach podyplomowych
jest realizowany z zapewnieniem rozdzielności od
procesu walidacji.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Tak, co najmniej 5 pracodawców w danej branży/sektorze

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 21,90 zł
Koszt osobogodziny brutto 21,90 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Józefa Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław, woj. dolnośląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie prof. dr hab. Anita Biesiada

prof. dr hab. Anita Biesiada

Zdjęcie dr Henryk Różański

dr Henryk Różański

Zdjęcie dr hab. Anna Sokół-Łętowska, prof. UPWr

dr hab. Anna Sokół-Łętowska, prof. UPWr

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie dr hab. Anna Sokół-Łętowska prof. UPWr

dr hab. Anna Sokół-Łętowska prof. UPWr

email: studia.ziola@upwr.edu.pl

tel: (+48) 713 207 707

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie studiów (usługi).

Ciasteczka>