Usługa - studia podyplomowe ,,Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna"

Logo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

4.4/5 z 12 ocen

Tytuł studia podyplomowe ,,Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna"

Numer usługi 2020/04/01/33035/550605

Dostawca usług Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Miejsce usługi Wrocław

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

6 300,00 zł netto za osobę

6 300,00 zł brutto za osobę

18,00 zł netto za osobogodzinę

18,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych (ze stopniem inż., mgr) oraz licencjackich (trzyletnich) zainteresowanych żywieniem różnych grup ludności, poradnictwem żywieniowym, dietetyką, gastronomią, żywieniem zbiorowym i naukami pokrewnymi oraz nauczaniem przedmiotów o tej tematyce.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 44
Data zakończenia rekrutacji: 25-10-2020
Liczba godzin usługi: 350
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 • Żywienie człowieka – wybrane zagadnienia, aktualny stan wiedzy
 • Biologia człowieka – wybrane zagadnienia
 • Bezpieczeństwo żywności
 • Technologia gastronomiczna i sztuka kulinarna
 • Gastronomia dietetyczna
 • Psychologia odżywiania
 • Informatyzacja w żywieniu i dietetyce
 • Dietetyka
 • Edukacja żywieniowa
 • Metodologia badań żywieniowych. Poradnictwo żywieniowe
 • Systemy zapewnienia jakości w żywieniu zbiorowym (GMP, GHP, HACCP, ISO)
 • Elementy organizacji, zarządzania i etyka w pracy dietetyka
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii i zakładach żywienia zbiorowego
 • Seminaria dyplomowe. Konsultacje, sprawdzanie i obrona projektów dypomowych

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wstęp do żywienia, normy, energia. Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego – wybrane zagadnienia
Data realizacji zajęć
10-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Białka. Tłuszcze. Piramidy żywieniowe, grupy produktów
Data realizacji zajęć
11-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywności cz.1. Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego – wybrane zagadnienia
Data realizacji zajęć
24-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
05:35
Przedmiot / temat zajęć
Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywności cz.2. Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego – wybrane zagadnienia
Data realizacji zajęć
25-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
05:35
Przedmiot / temat zajęć
Rola wody w żywności i żywieniu. Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywności cz.3. Normy, albumy, tabele, zasady korzystania, proste jadłospisy. Zapotrzebowanie, bilans wydatków energetycznych
Data realizacji zajęć
28-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:20
Liczba godzin
08:20
Przedmiot / temat zajęć
Naturalne barwniki, substancje zapachowe, straty technologiczne podstawowych składników. Trawienie składników odżywczych. Praca w środowisku programów dietetycznych, przenoszenie danych
Data realizacji zajęć
29-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Podstawowe sprzęty i wyposażenie kuchni. Techniki obróbki wstępnej surowców. Przydatność technologiczna surowców. Pomiary antropometryczne, bioimpedancja, biorezonans
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:10
Liczba godzin
08:10
Przedmiot / temat zajęć
Techniki cieplne. Witaminy. Wywiady żywieniowe –ankiety. Podstawowe procesy i technologie w gastronomii. Wpływ formy surowca na wydajność procesów
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:40
Liczba godzin
06:40
Przedmiot / temat zajęć
Wstęp do toksykologii żywności. Tłuszcze. Wchłanianie składników odżywczych
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Węglowodany, błonnik, IG. Sensoryka - ocena organoleptyczna. Składniki mineralne
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:25
Liczba godzin
07:25
Przedmiot / temat zajęć
Białka. Praca w środowisku programów dietetycznych, przenoszenie danych. Techniki chłodnicze. Straty technologiczne w trakcie obróbki kulinarnej i przechowywanie
Data realizacji zajęć
30-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:40
Liczba godzin
04:40
Przedmiot / temat zajęć
Miary domowe, znakowanie. Grupy żywności, piramidy, talerze. Nowoczesne metody i technologie produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
Data realizacji zajęć
31-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:40
Liczba godzin
06:40

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

przygotowanie absolwentów do szerzenie wiedzy o racjonalnym żywieniu, zasadach żywienia w profilaktyce zdrowotnej i zaleceniach dietetycznych w różnych schorzeniach, a w szczególności w chorobach cywilizacyjnych.

Efekty uczenia się

 • łączenie podstawowej wiedzy z zakresu dietetyki z praktycznym jej zastosowaniem w gastronomi,
 • prowadzenie edukacji z zakresu prawidłowego żywienia w programach zdrowotnych i edukacyjnych organizowanych przez jednostki edukacyjne i administrację samorządową,
 • prowadzenie własnej poradni doradztwa żywieniowego.
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych wydane przez Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160
ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Proces kształcenia na studiach podyplomowych
jest realizowany z zapewnieniem rozdzielności od
procesu walidacji.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Tak, dokument jest rozpoznawalny i uznawalny.

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 300,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 300,00 zł
Koszt osobogodziny netto 18,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 18,00 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Józefa Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław, woj. dolnośląskie

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie dr Marzena Styczyńska

dr Marzena Styczyńska

osoba prowadząca usługę

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marzena Styczyńska

Marzena Styczyńska

email: marzena.styczynska@upwr.edu.pl

tel: (+48) 71 3201 003

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu studiów absolwenci otrzymują państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Żywienia, dietetyki i sztuki kulinarnej oraz dyplom uznaniowy upoważniający do prowadzenia szeroko rozumianego poradnictwa żywieniowego oraz nauczania przedmiotów z zakresu żywienia człowieka i nauk pokrewnych (pod warunkiem posiadania przez absolwenta wykształcenia pedagogicznego). Po ukończonych studiach podyplomowych nie nadajemy tytułu "Dietetyk".

Rekrutacja na trzymestralne studia podyplomowe ,,Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna" została przedłużona do 25.10.2020 r.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie studiów (usługi).

Ciasteczka>