Usługa -     Zarządzanie Franczyzą I edycja  

Logo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

4.5/5 z 103 ocen

Tytuł     Zarządzanie Franczyzą I edycja  

Numer usługi 2020/03/26/15499/548315

Dostawca usług Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

8 900,00 zł netto za osobę

8 900,00 zł brutto za osobę

52,35 zł netto za osobogodzinę

52,35 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:
 1. Grupa docelowa:  

Program jest adresowany jest do:  

 • obecnych menadżerów i właścicieli firm franczyzowych 
 • przyszłych menadżerów, kierowników, przedsiębiorców i firm mających potencjał rozwoju franczyzowego  
 • osób zorientowanych na sukces we franczyzie 
 • pracowników instytucji otoczenia biznesu i instytucji publicznych chcący poznać biznes franczyzowy  
 • każdego, kto interesuje się franczyzą i chciałby rozszerzyć wiedzę i kompetencje w tym zakresie. 
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 34
Data zakończenia rekrutacji: 30-09-2020
Liczba godzin usługi: 170
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Zakres uprawnień: studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Franczyza jako nowoczesna forma prowadzenia biznesu  

Prawne aspekty wykorzystania powiązań franczyzowych  

Zarządzanie zmianą w organizacji franczyzowej  

Zarządzanie projektami franczyzowymi  

Zarządzanie zasobami ludzkimi  

Skalowanie przedsiębiorstwa i ekspansja rynkowa  

Akademia menadżera franczyzy  

Trening negocjacji w biznesie i networkingu  

Tworzenie systemu franczyzowego 

Zarządzanie siecią franczyzową  

16h – 6 ECTS 

16h – 6 ECTS 

16h – 6 ECTS 

16h – 6 ECTS 

16h – 6 ECTS 

16h – 6 ECTS 

16h – 6 ECTS 

16h – 6 ECTS 

16h – 6 ECTS 

16h – 6 ECTS 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 1
Data realizacji zajęć
23-10-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 2
Data realizacji zajęć
24-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 3
Data realizacji zajęć
13-11-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 4
Data realizacji zajęć
14-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 5
Data realizacji zajęć
27-11-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 6
Data realizacji zajęć
28-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 7
Data realizacji zajęć
11-12-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 8
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 9
Data realizacji zajęć
08-01-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 10
Data realizacji zajęć
09-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 11
Data realizacji zajęć
22-01-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 12
Data realizacji zajęć
23-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 13
Data realizacji zajęć
26-02-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 14
Data realizacji zajęć
27-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 15
Data realizacji zajęć
12-03-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 16
Data realizacji zajęć
13-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 17
Data realizacji zajęć
16-04-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 18
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 19
Data realizacji zajęć
07-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 20
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

 Na SP„Zarządzanie franczyzą” zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą rozwinąć się Tobie i Twojej firmie lub efektywnie przekształcić ją w sieć franczyzową zwiększając udział w rynku. SP zostały stworzone tak, aby przekazać wszechstronne narzędzia potrzebne do skutecznego wykorzystania franczyzy w ekspansji rynkowej przedsiębiorstwa. Program studiów obejmuje nowoczesne metody kształcenia, warsztaty dotyczące samej specyfiki biznesu franczyzowego.

Efekty uczenia się

WIEDZA:   
Absolwent Studiów w zaawansowanym stopniu zna i rozumie:   

 • nowoczesne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem franczyzowym w otoczeniu krajowym i międzynarodowym. 
 • korzyści i bariery wykorzystania franczyzy oraz prawa i obowiązki stron umowy franczyzowej. 
 • ma pogłębioną wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji menedżerskich. 
 • rozumie skomplikowane procesy zachodzące w powiązaniu franczyzowym i jego otoczeniu 
 • zna wielostronne uwarunkowania prawne i finansowe wykorzystania franczyzy w działalności gospodarczej. 
 • zna nowoczesne narzędzia niezbędne do zarzadzania podmiotem funkcjonującym w systemie franczyzowym. 
    

UMIEJĘTNOŚCI:  
Absolwent Studiów w zaawansowanym stopniu potrafi:  

 • kierować siecią rozproszoną w systemie franczyzowym. 
 • zarządzać i współpracować z ludźmi w organizacji i poza nią. 
 • pozyskiwać i analizować informacje niezbędne do podejmowania właściwych decyzji menedżerskich. 
 • Implementować rozwój sieci franczyzowej w przedsiębiorstwie.  
 • planować, sterować i kontrolować realizację projektów franczyzowych. 
 • przygotować przedsiębiorstwo do skalowania poprzez franczyzę. 
 • dokonać oceny efektywności i opłacalności przedsięwzięcia franczyzowego. 
 • przełożyć cele strategiczne na procesy lub projekty. 
 • radzić sobie w trudnych sytuacjach, zarządzać czasem i efektywnie komunikować się z otoczeniem. 

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE:  
  Absolwent Studiów gotów jest do:  

 • aktywnej postawy wobec kształtowania relacji społecznych (komunikacja interpersonalna, praca zespołowa, rozwiązywanie konfliktów). 
 • zarządzania informacjami i odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz wykazywania asertywności odnoszącej się do przyjmowanych informacji. 
 • oceny analiz sporządzanych przez inne zespoły.  
 • uczenia się i doskonalenia zawodowego przez całe życie. 
 • odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonych zadań. 
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 8 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 8 900,00 zł
Koszt osobogodziny netto 52,35 zł
Koszt osobogodziny brutto 52,35 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Aleja Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, woj. mazowieckie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie  Marta Ziółkowska

 Marta Ziółkowska

 zarządzanie przedsiębiorstwem, franczyza, nowoczesne modele biznesu
Profesjonalne doświadczenie w obszarze funkcjonowania i rozwoju powiązań franczyzowych w Polsce i świecie. Współpraca z biznesem i doradztwo franczyzowe. Międzynarodowe doświadczenie i udział w programach zagranicznych (stypendia zagraniczne, wyjazdy dydaktycznie, międzynarodowe badania naukowe) i konferencje. Ukończone studia podyplomowe: Doskonalenia Pedagogicznego i Menadżera Innowacji oraz Certyfikat Mediacji (The State Bar of California, USA).
 ekonomiczne, dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
kierownik programów kształcenia, wykłada po polsku i angielsku na studiach licencjackich, magisterskich podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach dla przedsiębiorstw franczyzowych.

Zdjęcie Piotr Wachowiak

Piotr Wachowiak

 negocjacje, zarządzanie zasobami ludzkimi
Współpraca z biznesem; zajmowane stanowiska kierownicze w różnych organizacjach gospodarczych i samorządowych
ekonomiczne w zakresie nauk o zarządzaniu, dr hab. prof. SGH
Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych, kursach specjalistycznych, szkoleniach dla przedsiębiorstw.

Zdjęcie Joanna Żukowska

Joanna Żukowska

strategiczne zarządzanie personelem, coaching,
Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawanego jest przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications; Certyfikaty – Life Coach oraz Business Coach wydane przez International Association of Professions Career College w Princeton. Wieloletni coach. Członek ICF.
ekonomiczne, dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
 wykładowca na studiach podyplomowych, kierownik programów kształcenia, coaching menedżerski, audyt HR w organizacji

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marta Ziółkowska

Marta Ziółkowska

email: marta.ziolkowska@sgh.waw.pl

tel: (+48) 225 649 309

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

 1. Warunki uczestnictwa   

Rekrutacja 

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH.  

Wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.  

Posiadanie dyplomu licencjata, magistra lub równorzędnego.  

Informacje dodatkowe

Osoby zainteresowane Studiami prosimy po zakończeniu rejestracji w BUR o rejestrację w Internetowym Systemie Rekrutacji na SGH.  

Jednocześnie informujemy, że jednostka lekcyjna liczy 45 minut, natomiast system PARP-u zlicza godziny zegarowe.     

Wykładowcami studiów są uznani dydaktycy ze Szkoły Głównej Handlowej i najwyższej klasy eksperci biznesu we franczyzie.  

Dodatkowe informacje, w tym wykaz wykładowców wraz z biogramem można znaleźć na stronie studiów – zobacz link do strony zostanie podany po utworzeniu zakładki na stronie SGH.  

Uczestnik otrzymuje:  
- obszerne materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowców (wykłady, ćwiczenia i studia przypadków)  
- książki związane z tematyką franczyzy i zarządzania przedsiębiorstwem 

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (także w języku angielskim) jest obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, wyniki ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć dydaktycznych, przygotowanie pracy projektowej i jej obrona.  

Ciasteczka>