Usługa - Kurs języka angielskiego metodą bezpośrednią na poziomie B1 MODUŁ 2

Logo English Please Radosław Obuchowski

5/5 z 100 ocen

Tytuł Kurs języka angielskiego metodą bezpośrednią na poziomie B1 MODUŁ 2

Numer usługi 2020/03/24/30608/547442

Dostawca usług English Please Radosław Obuchowski

Miejsce usługi Elbląg

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

6 240,00 zł netto za osobę

6 240,00 zł brutto za osobę

160,00 zł netto za osobogodzinę

160,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs jest przeznaczony dla osób, dla których najważniejszym aspektem w nauce języka obcego jest mówienie oraz słuchanie ze zrozumieniem na poziomie B1+, chcących wejść na wyższy poziom zaawansowania.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 18-09-2020
Liczba godzin usługi: 39
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

W Module 2 Uczestnik nauczy się:

- używać wyrażeń niezbędnych do rozmawiania o problemach
- używać wyrażeń niezbędnych do wyrażania okolicznika celu
- mówić o jedzeniu
- używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym
- mówić o social mediach
- mówić o rzeczach, które wydarzyły się w przeszłości i mają wpływ na teraźniejszość
- mówić o rzeczach związanych z ruchem ulicznym
- mówić o rzeczach związanych z kulturą fitness
- odróżniać różne dźwięki w kontekście językowym

Gramatyka w Module 2:

- wyrażenie "so that"
- trzeci okres warunkowy
- mieszane tryby warunkowe

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
18-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
23-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
25-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
30-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
02-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
07-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
09-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
14-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
16-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
21-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
23-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
28-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
30-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
04-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
06-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
11-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
13-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
18-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
20-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
25-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
27-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
02-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
04-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
09-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
11-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
16-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
18-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
23-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
30-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
06-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
08-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
13-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
15-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
20-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
22-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
27-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
29-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
03-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
05-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem edukacyjnym jest m.in. przełamanie bariery psychologicznej i nabranie odwagi w posługiwaniu się językiem obcym oraz rozszerzanie coraz bardziej zaawansowanego słownictwa na poziomie B1, umożliwiającego zrozumienie i przekazanie bardziej skomplikowanych komunikatów. W dalszej kolejności poszerzanie kompetencji głównie w zakresie mówienia i słuchania, rozbudowywanie słownictwa, wyrażeń i konstrukcji gramatycznych.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w dość złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
Kurs ma na celu również rozwinięcie kompetencji społecznych, przekrojowych, przydatnych w interakcji, współpracy, a nawet kontrolowaniu emocji. Nauka języka obcego rozwinie zdolności rozwoju osobistego zarówno w kontekście zawodowym jak i osobistym.

Efekty uczenia się

Szkolenie nastawione jest na uzyskanie przez uczestnika praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym oraz w środowisku biznesowym oraz zawodowym. Zajęcia prowadzone są metodą bezpośrednią i w sposób równomierny rozwijają cztery umiejętności językowe: czytanie , mówienie, słuchanie, pisanie - wszystkie na poziomie B1+. Program realizuje standardy, które są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia językowego. https://www.coe. int/t/dg4/1i ngu istic/Source/Fra mework_EN.pdf 

Uzyskane umiejętności językowe poszerzą horyzonty uczestników w kontekście zatrudnienia i zwiększenia ich atrakcyjności na rynku pracy. Wysoka kompetencja językowa przekłada się na znacznie wyższą kompetencję komunikacyjną w obcym języku, pozwalając na komunikowanie się w różnych sytuacjach zawodowych, ale również prywatnych. Zwiększa również kompetencje w zakresie integracji społecznej, co wynika z gwałtownych zmian w różnych dziedzinach życia, takich jak polityka, społeczeństwo, gospodarka i kultura.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 240,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 240,00 zł
Koszt osobogodziny netto 160,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 160,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Leona Wyczółkowskiego 5A, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Radosław Obuchowski

Radosław Obuchowski

język angielski na wszystkich poziomach zaawansowania oraz język specjalistyczny w zakresie medycyny oraz biznesu i - do pewnego stopnia - prawa
Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie nauki języków obcych (angielski i hiszpański), głównie metodą bezpośrednią (Direct Method) różnych - głównie dorosłych - grup zawodowych na wszystkich poziomach znajomości języka:
- inżynierowie z firmy FLSmidth MAAG Gear
- oficerowie policji z Komendy Miejskiej w Elblągu
- lekarze różnej specjalności z Zespolonego Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu

wyższe licencjackie
Na doświadczenie prowadzącego składa się w sumie ok. kilkaset godzin nauczania indywidualnego oraz grupowego w ramach usług rozwojowych finansowanych z funduszy unijnych za pośrednictwem Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Radosław Obuchowski

Radosław Obuchowski

email: anglista@gmail.com

tel: +48 501 856 425

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

 

- istnieje możliwość dofinansowania szkolenia w 80% z Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie warmińsko-mazurskim

Podczas kursu uczestnicy będą korzystać z materiałów dostarczonych przez jego organizatora, tj. w szczególności autorskie podręczniki do metody bezpośredniej - Direct Method wydawnictwa DLLAB.

Ciasteczka>