Usługa - Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) w języku polskim - usługa świadczona w sposób stacjonarny oraz zdalny

Logo Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

0/5

Tytuł Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) w języku polskim - usługa świadczona w sposób stacjonarny oraz zdalny

Numer usługi 2020/02/26/35006/536288

Dostawca usług Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Miejsce usługi Toruń

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

13 870,00 zł netto za osobę

13 870,00 zł brutto za osobę

57,79 zł netto za osobogodzinę

57,79 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Do grupy docelowej do której kierowane są studia MBA należą: 

 • absolwenci uczelni wyższych (ukończone co najmniej studia I stopnia), zainteresowani problematyką zarządzania, finansów i prawa gospodarczego, posiadający 5-letnie doświadczenie zawodowe lub 3-letnie doświadczenie pracy na stanowisku kierowniczym w sektorze przedsiębiorstw lub administracji publicznej*  
 • menedżerowie przedsiębiorstw prywatnych, państwowych, kierownicy jednostek organizacyjnych administracji publicznej, dążący do podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania i uzyskania uprawnień do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych.

* Osoby o innym doświadczeniu zawodowym mogą być przyjęte na studia MBA w trybie indywidualnej decyzji komisji rekrutacyjnej na podstawie informacji zawartych w liście motywacyjnym

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 15-03-2020
Liczba godzin usługi: 240
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Statut Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z dnia 12.09.2019
Zakres uprawnień: Studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program studiów przygotowany został w taki sposób, aby dostarczyć rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do skutecznego zarządzania zespołami ludzkimi i kierowania przedsiębiorstwami w warunkach zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości gospodarczej. Wyróżnikiem studiów jest wzbogacenie kultury organizacyjnej o istotne aspekty etyki biznesu oraz podkreślenie roli patriotyzmu gospodarczego w podejmowaniu kluczowych decyzji menedżerskich.  

Ponad to amerykańska spółka konsultingowa - Energizers, oferująca globalne usługi m.in. w zakresie: doradztwa strategicznego, rozwoju organizacyjnego oraz rozwoju zasobów ludzkich egzekutywy, dostarczy nowatorskie moduły zajęć w dwa intensywne weekendy.
Moduły zajęć w programie MBA będą obejmować cztery następujące obszary:
- zarządzanie strategiczne,
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
- przywództwo,
- zarządzanie procesami zmian.

Problematyka studiów obejmuje m.in. podstawy finansów, finansowanie przedsiębiorstw, strategie zarządzania przedsiębiorstwem, strategie zarządzania jednostką sektora finansów publicznych, analizę bilansu przedsiębiorstw, analizę bilansu sektora finansów publicznych, innowacje technologiczne wspomagające proces zarządzania, strategie marketingowe, strategie zarządzania personelem, mediacje i negocjacje w praktyce, fundusze strukturalne UE, podstawy prawa gospodarczego, prawo spółek handlowych, podstawy prawa podatkowego, ryzyko w działalności gospodarczej, etykę biznesu, patriotyzm gospodarczy.

Kadra wykładowców, do której należą zarówno uznani ekonomiści, jak i praktycy życia gospodarczego w Polsce, zapewnia słuchaczom uzyskanie wiedzy eksperckiej i nabycie wysokiej klasy kompetencji menedżerskich.


Liczba punktów ECTS: 60 (240 h - semestr  letni 2019/2020 i zimowy  2020/2021 łącznie); w bazie dostępny jest harmonogram na I semestr studiów; harmonogram na semestr II zostanie podany uczestnikom w późniejszym terminie. 

Forma ukończenia studiów: uzyskanie wymaganych programem studiów zaliczeń, przygotowanie pracy dyplomowej, egzamin dyplomowy; 

Dokument potwierdzający ukończenie studiów: Absolwent studiów podyplomowych MBA w WSKSiM otrzymuje dwa dokumenty potwierdzające ukończenie studiów:

1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych;

2. Menadżerski Certyfikat – Executive Education Certificate – wydany przez amerykańską spółkę Energizers.

Informacja o rozłożeniu płatności za studia na raty:  

Istnieje możliwośc rozłożenia opłaty za studia na dwie raty (płatne po 7 185 PLN) lub cztery raty (płatne po 3 720 PLN).

Sposób świadczenia usługi: Usługa będzie realizowana w sposób dualny: stacjonarnie (w siedzibie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu) oraz w sposób zdalny (z wykorzystaniem technik i narzędzi kształcenia na odległość). Zajęcia będą prowadzone w sposób on-line z wykorzystaniem platformy Google Meet oraz Google Hangouts Chat. 

Warunki techniczne niezbędne do korzystania z usługi przy kształceniu na odległość

1) Komunikator wykorzystywany do zajęć:

Google Meet, Google Hangouts Chat

2) Minimalne wymagania sprzętowe: 

2a) Meet działa w działa w aktualnej wersji oraz dwóch wcześniejszych głównych wersjach tych systemów operacyjnych: 

 • Apple® macOS®,
 • Microsoft® Windows®
 • Chrome OS
 • Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debiani

2b) Meet działa w aktualnej wersji wymienionych poniżej przeglądarek:

 • Chrome (rekomendowana)
 • Mozilla® Firefox®.
 • Microsoft® Edge®
 • Apple® Safari®
 • Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge.

Jeżeli przeglądarka nie obsługuje spotkań wideo w Meet, można dołączyć do spotkania również przez telefon (za pośrednictwem aplikacji mobilnej)

2c) Przed rozpoczęciem użytkowania Google Meet, w przeglądarce internetowej należy zezwolić na dostęp do kamery i mikrofonu komputera.

2d) Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Meet (szczególnie spotkań video) należy posiadać: szerokopasmowe połączenie z internetem, kamerę internetową (wbudowana lub podłączana przez USB); do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy.

3) Minimalne wymagania sieciowe

Szerokopasmowe połączenie z internetem; spotkania na Google Meet można prowadzić z powodzeniem w warunkach sieci domowej. Wymagany transfer to ok. 3.2Mbps

4) Niezbędne oprogramowanie do korzystania z usługi

Słuchacze posiadają konta domenowe w domenie wsksim.edu.pl. Dzięki temu mogą korzystać z platformy Google Meet, która jest bezpośrednio dostepna w pakiecie aplikacji od Google dla studentów WSKSiM i słuchaczy studiów podyplomowych. 

5) Okres ważności linku do zajęć on-line

Każdy ze słuchaczy otrzyma indywidualne zaproszenie na zajęcia w sposób on-line za pośrednictwem Kalendarza Google (dostepnego w domenie wsksim.edu.pl). Będzie tam również dostępny link do zajęć, który bezpośrednio przekieruje do Google Meet. Rejestrowanie zajęć umożliwia słuchaczom dostęp do nich również w późniejszym terminie. 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 1 (dzień 1)
Data realizacji zajęć
21-03-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
20:10
Liczba godzin
12:10
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 1 (dzień 2)
Data realizacji zajęć
22-03-2020
Godzina rozpoczęcia
09:20
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
04:50
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 2 (dzień 1)
Data realizacji zajęć
04-04-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
20:10
Liczba godzin
12:10
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 2 (dzień 2)
Data realizacji zajęć
05-04-2020
Godzina rozpoczęcia
09:20
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
04:50
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 3 (dzień 1)
Data realizacji zajęć
18-04-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
20:10
Liczba godzin
12:10
Przedmiot / temat zajęć
Zjazd 3 (dzień 2)
Data realizacji zajęć
19-04-2020
Godzina rozpoczęcia
09:20
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
04:50
Przedmiot / temat zajęć
Etyka w biznesie - ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (link: https://meet.google.com/wia-ppox-wuq )
Data realizacji zajęć
09-05-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy finansów - dr Piotr Łasak (link: https://meet.google.com/foh-gpiv-esb )
Data realizacji zajęć
09-05-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy finansów - dr Piotr Łasak - zajęcia on-line (link do zajęć: https://meet.google.com/fzi-qnxo-phe)
Data realizacji zajęć
16-05-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Patriotyzm gospodarczy - dr hab. Eryk Łon - zajęcia on-line (link do zajęć: https://meet.google.com/pja-gxns-fsf )
Data realizacji zajęć
16-05-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie jednostką sektora finansów publicznych - prof. dr hab. Zbysław Dobrowolski; zajęcia on-line (meet.google.com/fzi-qnxo-phe)
Data realizacji zajęć
30-05-2020
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy finansów - dr Piotr Łasak - zajęcia on-line (meet.google.com/fzi-qnxo-phe)
Data realizacji zajęć
30-05-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Etyka w biznesie - ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz; zajęcia on-line (meet.google.com/fzi-qnxo-phe)
Data realizacji zajęć
30-05-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Etyka w biznesie - ks prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz; zajęcia on-line (meet.google.com/fzi-qnxo-phe)
Data realizacji zajęć
06-06-2020
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Patriotyzm gospodarczy - prof. dr hab. Eryk Łon; zajęcia on-line (meet.google.com/pja-gxns-fsf)
Data realizacji zajęć
06-06-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przywództwo - dr Bart Tkaczyk (zajęcia stacjonarne)
Data realizacji zajęć
20-06-2020
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Przywództwo - dr Bart Tkaczyk (zajęcia stacjonarne)
Data realizacji zajęć
20-06-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przywództwo - dr Bart Tkaczyk (zajęcia stacjonarne)
Data realizacji zajęć
20-06-2020
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przywództwo - dr Bart Tkaczyk (zajęcia stacjonarne)
Data realizacji zajęć
20-06-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie zmianą - dr Bart Tkaczyk (zajęcia stacjonarne)
Data realizacji zajęć
21-06-2020
Godzina rozpoczęcia
09:20
Godzina zakończenia
10:50
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie zmianą - dr Bart Tkaczyk (zajęcia stacjonarne)
Data realizacji zajęć
21-06-2020
Godzina rozpoczęcia
11:10
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie zmianą - dr Bart Tkaczyk (zajęcia stacjonarne)
Data realizacji zajęć
21-06-2020
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
14:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie zmianą - dr Bart Tkaczyk (zajęcia stacjonarne)
Data realizacji zajęć
21-06-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Fundusze europejskie - mgr Przemysław Pawlak (zajęcia stacjonarne)
Data realizacji zajęć
11-07-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Fundusze europejskie - mgr Przemysław Pawlak (zajęcia stacjonarne)
Data realizacji zajęć
11-07-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Fundusze europejskie - mgr Przemysław Pawlak (zajęcia stacjonarne)
Data realizacji zajęć
11-07-2020
Godzina rozpoczęcia
12:40
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy prawa podatkowego - prof. dr hab. Witold Modzelewski (zajęcia stacjonarne)
Data realizacji zajęć
11-07-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy prawa podatkowego - prof. dr hab. Witold Modzelewski (zajęcia stacjonarne)
Data realizacji zajęć
11-07-2020
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
18:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy prawa podatkowego - prof. dr hab. Witold Modzelewski (zajęcia stacjonarne)
Data realizacji zajęć
11-07-2020
Godzina rozpoczęcia
18:15
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy prawa podatkowego - prof. dr hab. Witold Modzelewski (zajęcia stacjonarne)
Data realizacji zajęć
12-07-2020
Godzina rozpoczęcia
09:20
Godzina zakończenia
10:50
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy prawa podatkowego - prof. dr hab. Witold Modzelewski (zajęcia stacjonarne)
Data realizacji zajęć
12-07-2020
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Strategie zarządzania przedsiębiorstwem - dr Bart Tkaczyk (zajęcia stacjonarne)
Data realizacji zajęć
18-07-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Strategie zarządzania przedsiębiorstwem - dr Bart Tkaczyk (zajęcia stacjonarne)
Data realizacji zajęć
18-07-2020
Godzina rozpoczęcia
14:45
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Strategie zarządzania przedsiębiorstwem - dr Bart Tkaczyk (zajęcia stacjonarne)
Data realizacji zajęć
18-07-2020
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
17:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Strategie zarządzania przedsiębiorstwem - dr Bart Tkaczyk (zajęcia stacjonarne)
Data realizacji zajęć
18-07-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Strategie zarządzania personelem - dr Bart Tkaczyk (zajęcia stacjonarne)
Data realizacji zajęć
19-07-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Strategie zarządzania personelem - dr Bart Tkaczyk (zajęcia stacjonarne)
Data realizacji zajęć
19-07-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Strategie zarządzania personelem - dr Bart Tkaczyk (zajęcia stacjonarne)
Data realizacji zajęć
19-07-2020
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Strategie zarządzania personelem - dr Bart Tkaczyk (zajęcia stacjonarne)
Data realizacji zajęć
19-07-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Finansowanie przedsiębiorstw - prof. dr hab. Zbigniew Krysiak - zajęcia on-line (https://meet.google.com/qzb-bkez-icz)
Data realizacji zajęć
24-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Ryzyko w działalności gospodarczej - prof. dr hab. Zbigniew Krysiak - zajęcia on-line (https://meet.google.com/qzb-bkez-icz)
Data realizacji zajęć
24-10-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Finansowanie przedsiębiorstw - prof. dr hab. Zbigniew Krysiak (meet.google.com/qzb-bkez-icz)
Data realizacji zajęć
28-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Finansowanie przedsiębiorstw - prof. dr hab. Zbigniew Krysiak (meet.google.com/qzb-bkez-icz)
Data realizacji zajęć
28-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Finansowanie przedsiębiorstw - prof. dr hab. Zbigniew Krysiak (meet.google.com/qzb-bkez-icz)
Data realizacji zajęć
28-11-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw - prof dr hab. Zbysław Dorbrowolski (meet.google.com/bmc-tbve-tsy)
Data realizacji zajęć
28-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw - prof dr hab. Zbysław Dorbrowolski (meet.google.com/bmc-tbve-tsy)
Data realizacji zajęć
28-11-2020
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Prawo spółek handlowych - dr Aneta Biały (meet.google.com/rch-xsbh-moo)
Data realizacji zajęć
29-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:20
Godzina zakończenia
10:50
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Prawo spółek handlowych - dr Aneta Biały (meet.google.com/rch-xsbh-moo)
Data realizacji zajęć
29-11-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Prawo spółek handlowych - dr Aneta Biały (meet.google.com/rch-xsbh-moo)
Data realizacji zajęć
29-11-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Studia przygotowują absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach w sektorze przedsiębiorstw oraz w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej, zarówno w zarządach tych instytucji jak i w kolegialnych ciałach nadzorczych.

Efekty uczenia się

Celem studiów jest:
•    dostarczenie aktualnej wiedzy w zakresie: zarządzania, finansów oraz prawa dla właścicieli / członków zarządów oraz kluczowych kadr menedżerskich zatrudnionych w sektorach przedsiębiorstw oraz w administracji publicznej,
•    wyposażenie Uczestników w praktyczne umiejętności menedżerskie, niezbędne w codziennej pracy osób, które zarządzają dużymi zespołami ludzkimi, 
•    zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniami z zakresu zarządzania, marketingu, sprzedaży, finansów, które są niezbędne do skutecznego kierowania dużymi instytucjami prywatnymi i publicznymi.

Wiedza:

Absolwent studiów:

- zna główne strategie zarządzania przedsiębiorstwami oraz jednostkami sektora finansów publicznych,

- posiada wiedzę o makro proporcjach gospodarczych i czynnikach wzrostu gospodarczego,

- potrafi objaśnić działanie podstawowych strategii marketingowych oraz wybrać właściwe narzędzia marketingowe do osiągnięcia zakładanego celu,

- ma wiedzę z zakresu strategii sprzedaży i kanałów redystrybucji,

- posiada wiedzę w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw,

- posiada wiedzę w zakresie zarządzania finansowego jednostek sektora finansów publicznych,

- posiada wiedzę w zakresie prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego oraz podatkowego

- zna główne strategie zarządzania personelem,

- ma teoretyczne podstawy w zakresie prowadzenia skutecznych negocjacji handlowych,

- zna główne procedury pozyskiwania środków pomocowych UE i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstw oraz zaspokojenie potrzeb społecznych przez organy administracji publicznej i samorządowej.

Umiejętności:

Absolwent studiów:

- potrafi zidentyfikować i zastosować w praktyce główne strategie zarządzania przedsiębiorstwem oraz jednostką sektora finansów publicznych,

- potrafi objaśnić działanie praw rynkowych i ich wpływ na zachowanie jednostek gospodarujących,

- potrafi przeprowadzić skuteczną kampanię marketingową wybranego produktu lub usługi,

- potrafi zorganizować sieć dystrybucji wybranego produktu lub usługi,

- umie ocenić sytuację finansową wybranego przedsiębiorstwa na podstawie analizy jego bilansu,

- potrafi zinterpretować dane finansowe jednostek sektora finansów publicznych,

- umie przeprowadzić skuteczne negocjacje biznesowe,

- wie, jak praktycznie zarządzać personelem,

- potrafi określić zewnętrzne źródła finansowania inwestycji w sektorze MŚP oraz JST oraz znaleźć informacje odotacjach UE na ten cel.

Kompetencje społeczne;

Absolwent:

- potrafi podejmować decyzje w zakresie zarządzania instytucjami prywatnymi i publicznymi,

- potrafi zaproponować rozwiązanie problemu wynikającego z konkretnej sytuacji kryzysowej wybranego przedsiębiorstwa lub jednostki sektora finansów publicznych,

- potrafi ocenić skuteczność kampanii marketingowej,

- posiada umiejętności organizowania pracy w zespole pracowników podmiotu sektora MŚP oraz JST.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 13 870,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 13 870,00 zł
Koszt osobogodziny netto 57,79 zł
Koszt osobogodziny brutto 57,79 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie

Zajęcia będą realizowane w formie zdalnej (w trakcie stanu epidemicznego w Polsce i zawieszenia zajęć stacjonarnych w siedzibie uczelni). Po zniesieniu restrykcji dotyczących uczelni wyższych zajęcia będą standardowo realizowane w kampusie akademickim Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W budynku poza bazą noclegową, dostępna dla studentów jest biblioteka oraz sala fitness.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Laboratorium komputerowe
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Witold Modzelewski

Witold Modzelewski

Nauki prawne;
System podatkowy.
Prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Jest Profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radcą prawnym, doradcą podatkowym wpisanym na listę doradców podatkowych pod numerem 00001. Profesor Witold Modzelewski jest jednym z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego, niekwestionowanym autorytetem w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W latach 1992-1996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Za jego kadencji m.in. wprowadzono podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, banderolowanie wyrobów akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych, przepisy o identyfikacji podatników (NIP), opracowano projekty: Ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomości. Profesor Witold Modzelewski jest autorem ponad tysiąca publikacji z zakresu prawa podatkowego i interpretacji podatku od towarów i usług opublikowanych w periodykach fachowych i prasie. Ponadto prof. Witold Modzelewski jest redaktorem naukowym, a przede wszystkim autorem i współautorem kilkudziesięciu pozycji książkowych serii Prawo Podatkowe oraz Prawo Finansowe m.in.: Komentarz do Ustawy o Podatku od Towarów i Usług, Komentarz do Dyrektywy 2006/112/WE, Komentarz do ustawy o podatku akcyzowym, Przebudowa zasad dokumentowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług. Profesor Wi

Zdjęcie Bartosz (Bart) Tkaczyk

Bartosz (Bart) Tkaczyk

Przywództwo;
Zarządzanie zmianą;
Zarządzanie zasobami ludzkimi;
Zarządzanie globalnym talentem w międzynarodowych programach MBA & EMBA
Członek Zarządzający (Spółka Energizers) oraz Fulbright Scholar (University of California, Berkeley - Uniwersytet Publiczny #1 na świecie). Pod jego kierownictwem, Energizers, globalny boutique doradczy specjalizujący się w Strategicznym Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Rozwoju Organizacyjnym został wpisany na listę Top 500 światowych firm w przywództwie. Dr Tkaczyk wierzy w praktykę opartą o badania oraz badania informowane przez praktykę, i aplikował te pryncypia w projektach dla korporacji z różnych sektorów, w wielu krajach świata. Z sukcesem łączy executive coaching, pozytywny rozwój organizacyjny, kierowanie zmianą, strategiczny consulting i nauczanie w międzynarodowych programach MBA. Publikuj w prestiżowych czasopismach biznesowych i zarządzania w Anglii, Kanadzie, USA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, m.in. w: Arab Investor, Design Management Review, Development and Learning in Organizations, European Business Review, Leadership Excellence, Strategic Change, Strategic HR Review, oraz Talent Development. Dwukrotnie globalnie nagrodzony za badania w obszarze przywództwa oraz jak wdrażać transformacje w organizacjach w sposób metodologiczny i kreatywny przez Międzynarodową Federację Organizacji Rozwoju (afiliacja ONZ)
dr nauk ekonomicznych Fulbright Scholar w prestiżowym University of California, Berkeley
Nauczanie w międzynarodowych pro

Zdjęcie Zbigniew Krysiak

Zbigniew Krysiak

Ekonomia;
Wycena przedsiębiorstw z uwzględnieniem banków, firm ubezpieczeniowych i innych instytucji finansowych;
Rynki kapitałowe i zarządzanie kapitałem;
Zarządzanie ryzykiem.
Jest adiunktem w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem przy Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej. Wykłada on szereg przedmiotów, w języku angielskim i polskim, z zakresu finansów, bankowości, rynków finansowych i zarządzania ryzykiem dla studentów studiów doktoranckich, podyplomowych, MBA i studiów magisterskich. Prowadzi od wielu lat szkolenia dla praktyków zakresu zarządzania ryzykiem i finansów instytucji rynku finansowego i przedsiębiorstw. Profesor wizytujący na Northeastern Illinois University w Chicago i Pepperdine University w Los Angeles. Dr hab. Zbigniew Krysiak prowadzi badania naukowe we współpracy z profesorami amerykańskimi. Northeastern Illinois University nadał mu w 2012 r. status Research Fellow za osiągnięcia w pracach badawczych i naukowych prowadzonych z kadrą naukową tamtej uczelni. Jest autorem ok. 130 publikacji oraz ponad 70 recenzji naukowych po polsku i angielsku wydanych w USA. Jest członkiem komitetów naukowych międzynarodowych konferencji w obszarze finansów. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w praktyce gospodarczej, głównie w sektorze finansowym, pełniąc między innymi następujące funkcje: członka Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Dyrektor Zarządzający Pionu Fin

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Przemysław Pawlak

Przemysław Pawlak

email: przemyslaw.pawlak@wsksim.edu.pl

tel: (+48) 566 107 160

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Wymagane dokumenty: 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy, a następnie złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych (lub przesłać pocztą) następujące dokumenty:

 1. Dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis);
 2. List motywacyjny;
 3. 4 podpisane zdjęcia (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 4. Opinia księdza proboszcza*
 5. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej – 85 zł.

* -  z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami WSKSiM

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz ocena dokumentów rekrutacyjnych dokonana przez komisję rekrutacyjną.

Informacje dodatkowe

Zajęcia planowane wstępnie w harmonogramie na dni: 21.03 i 22.03, 04.04. 05.04, 18.04 i 19.04.2020, ze względu na panującą pandemię koronawirusa nie odbyły się w sposób stacjonarny w siedzibie Uczelni. ​Zawieszenie zajęć odbywa się na podstawie stosownego zarządzenia Rektora WSKSiM zgodnego z rekomendacjami MNiSW oraz GIS​.

Zajęcia te odbędą się w innych terminach, w formie on-line lub po odwieszeniu obowiązujących restrykcji w siedzibie Uczelni.

Zajęcia odbywające się w formie zdalnej będą rejestrowane i dostępne dla kontroli/audytu do wglądu. 

Zajęcia on-line:

9.05.: (Etyka w biznesie - ks. prof. dr hab. P. Bortkiewicz 10:00-11:30; Podstawy finansów - dr P. Łasak 14:00-17:00)

16.05.:(Podstawy finansów - dr P. Łasak 9:00-11:15; Patriotyzm gospodarczy - dr hab. E. Łon 14:00-16:15)


Pozostałe terminy i forma zajęć ustalone zostaną w zależności od stosownych decyzji odpowiednich władz oraz GIS, a zmiany zostaną naniesione na kartę usługi. 
 

Ciasteczka>