Usługa - Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący A1 (moduł 2)

Logo Techpal sp. z o. o.

4.8/5 z 838 ocen

Tytuł Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący A1 (moduł 2)

Numer usługi 2020/02/26/7404/536215

Dostawca usług Techpal sp. z o. o.

Miejsce usługi Olsztyn

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 800,00 zł netto za osobę

1 800,00 zł brutto za osobę

90,00 zł netto za osobogodzinę

90,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie dla osób chcących nabyć umiejętność posługiwania się językiem angielskim

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 01-09-2020
Liczba godzin usługi: 20
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Składanie zamówienia, określanie ceny i pytanie o  cenę, dialog w kawiarni

2. Użycie czasowników like, love, drink, eat, określanie ilości (użycie a lot of)

3. Powtórzenie materiału

4. Czas teraźniejszy (present simple z I, you, we they) – zdania twierdzące i przeczące

5. Obowiązki w pracy, czas teraźniejszy (present simple z I, you, we they) –  pytania i odpowiedzi

6. Dialog w sklepie - zakup artykułów biurowych niezbędnych w świadczeniu usług finansowych

7. Dni tygodnia, określanie godziny

8. Codzienne zajęcia w domu i pracy, czas teraźniejszy (present simple z he, she, it) – pytania i zdania przeczące

9. Wyrażenia czasu z: on, in, at; czas teraźniejszy (present simple z he, she, it) – pytania i odpowiedzi

10. Dialog w restauracji - rozmowa z klientem

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
01-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
04-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
08-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
11-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
15-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
18-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
22-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
25-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
29-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
02-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Nabycie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim. Uczestnik będzie znał i potrafił stosować zwroty niezbędne aby złożyć zamówienie w restauracji i kawiarni, kupić artykuły biurowe niezbędne w pracy, mówić o obowiązkach w pracy, przeprowadzić prostą rozmowę z klientem. Szkolenie ma na celu poznanie oraz umiejętność stosowania zasad gramatyki: czasowniki like, love, drink, eat, a lot of, czasownik present simple, wyrażenia czasu z: on, in, at. Uczestnik szkolenia będzie miał świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nauki języka angielskiego, bedzie rozumiał potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kompetencji językowych oraz będzie miał chęć rozwoju i dalszego doskonalenia się.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik osiągnął określone efekty uczenia się, tj. będzie:

- znał  i potrafił stosować zwroty niezbędne aby złożyć zamówienie w restauracji i kawiarni, kupić artykuły biurowe niezbędne w pracy,

- potrafił mówić o obowiązkach w pracy księgowej,

- wiedział jakich zwrotów użyć i potrafił przeprowadzić prostą rozmowę z klientem

- zna oraz potrafi stosować zasady gramatyki: czasowniki like, love, drink, eat, a lot of, czasownik present simple, wyrażenia czasu z: on, in, at

- miał świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nauki języka angielskiego

- rozumiał potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kompetencji językowych

- ma chęć rozwoju i dalszego doskonalenia się.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto 90,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 90,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Franciszka Barcza 16, 10-685 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Anna Strączewska

Anna Strączewska

Lektor języka angielskiego
Od 2003 prowadzi szkolenia językowe grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach. Praca w szkołach prywatnych oraz praktyki w szkołach państwowych, prowadzenie zajęć językowych branżowych w firmach.
Wyższe - filologia angielska

Nauczanie języka angielskiego od 2003 roku.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Iwaniec

Anna Iwaniec

email: a.iwaniec@techpal.com.pl

tel: +48 89 542 98 21

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Zajęcia realizowane są w godzinach dydaktycznych 1 godzina = 45 min.

- podręcznik

- ćwiczenia,

-karty pracy.

Ciasteczka>